מבט לפרשת השבוע "יתרו"

12/01/2014 08:50
מבט לפרשת השבוע "יתרו" (הגדל)

משה וציפורה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטתו של רבי יהושע, שמשה רבנו גירש את ציפורה אשתו, כשהוא שלח אותה למדין ● לכאורה קשה: איך משה חזר ונשא אותה לאשה, הרי למדנו, שמשה רבנו היה כהן גדול, וכידוע, אסור לכהן להחזיר את גרושתו? ● פרשת "יתרו"

 

"ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה" (יח, ב)

בילקוט שמעוני מובא על הפסוק: "אחר שילוחיה" – רבי יהושע אומר, שפטרה הימנו בגט".

נשאלת השאלה- איך משה רבנו חזר ונשא את ציפורה לאישה, אחרי שהוא גירש אותה בגט, הרי למדנו במסכת זבחים: משה רבנו כהן גדול היה" (קא, ב), לכהן אסור להחזיר את גרושתו, שנאמר "ואשה גרושה מאישה לא ייקחו" (ויקרא כא, ז) במיוחד לכהן גדול- אסור לשאת גרושה, אפילו גרושתו שלו.

חשבתי ליישב לפי יסוד, שמובא כבר בראשונים: האבות השתדלו לשמור תרי"ג מצוות, גם כשהם חיו לפני מתן תורה, מדין "מי שאינו מצווה ועושה".

והנה אנו רואים, שיעקב אבינו נשא שתי אחיות, נגד דין תורה. ברם מסבירים, שיעקב חי לפני מתן תורה. לכן לא היה לו חיוב לשמור תורה ומצוות, רק שבע מצוות בני נח. אבל האבות הקדושים רצו לעשות נחת רוח ליוצרם, ועל כן השתדלו לקיים תורה ומצוות עוד לפני מתן תורה. כל זמן שהם הבינו, שעל ידי קיום התורה הם יגרמו נחת רוח לבורא יתברך.

בזמן שיעקב אבינו הבין את מסירות הנפש של רחל אמנו, שהיא מסרה את הסימנים לאחותה הגדולה-לאה, כדי לא לביישה. הבין יעקב, שרצון הבורא הוא, שגם רחל תהיה אחת האמהות בישראל.

גם משה רבנו השתדל לקיים את המצוות. בזמן שבאו משה וציפורה למצרים, אהרן יצא לקראתו, שנאמר: "ויפגשהו בהר האלוקים" אמר לו: "מי הם הללו? אמר לו. ולהיכן את מוליכן? אמר לו: למצרים. אמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם? אמר לה: לכי לבית אביך. נטלה שני בניה והלכה לה". עד כאן דברי רש"י.

משה שמע לעצתו של אחיו הגדול ושלח את ציפורה למדין. לשיטת רבי יהושע, משה נתן לה באותו מעמד גט.

לאחר זמן יתרו חוזר למדבר עם ציפורה והילדים. הבין משה רבנו, שרצונו של הקב"ה, שלא מגיע לציפורה להישאר גרושה. היא צייתה לדברי בעלה, ששמע לעצת אחיו הגדול. לכן החזיר משה את ציפורה. חזר וקידש אותה.

צריך להדגיש, כי כל החשבונות הללו נכונים קודם מתן תורה, כי האבות, משה ושאר הצדיקים לא היו מושבעים לקיים תורה ומצוות, אבל לאחר מתן תורה אין מקום לחשבונות. יש הלכה פסוקה, שעל פיה חייבים ללכת.

תירוץ נוסף חשבתי לומר- משה רבנו לא ידע בעת ההיא, שהוא עתיד להיות כהן. בוודאי לא כהן גדול. כי לפני חטא העגל, רק הבכורים עבדו והקריבו קרבנות.

משה הרי היה הקטן במשפחתו אחרי אהרן ומרים. לכן חשב, שאין מניעה ממנו להחזיר את גרושתו.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה