מבט לפרשת השבוע "וירא"

9/11/2014 14:10
מבט לפרשת השבוע "וירא" (הגדל)

ביקור חולים וביקור רופא ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה הקב"ה לא ריפא את אברהם אבינו ושלח את המלאך רפאל לרפאו, הרי הקב"ה רופא כל בשר ● בד בבד מבאר גם מדוע נשלח אותו מלאך רפאל להציל את לוט, החסרים מלאכים?

 

"וירא אליו ה' באלוני ממרא" (יח, א). 

מבאר רש"י: "וירא אליו"- לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה,  ובא הקב"ה ושאל בשלומו. כידוע, הרבה הלכות של מצוות ביקור חולים נלמדות מביקורו של הקב"ה אצל אברהם אבינו בהיותו חולה.

ולכאורה קשה, הרי נפסק בשולחן ערוך: "מצווה לבקר חולים- הקרובים והחברים נכנסים מיד. והרחוקים- אחר ג' ימים. מדוע  הקב"ה – שאין קרוב מאברהם אבינו לבורא יתברך, שעל כן נקרא "אברהם העברי", שכל העולם עובד לעץ ולאבן, ואבינו אברהם עובד להקדוש ברוך הוא. אם כן למה הקב"ה בא לבקר את אברהם רק ביום השלישי ולא ביום הראשון?

אולי אפשר לחלק בין כל המחלות לבין חולי שבא עקב ברית מילה. בכל המחלות, הימים הראשונים הם היותר קשים, וככל שעובר הזמן, החולה מחלים ומתחזק. מה שאין כן בברית מילה: הימים הראשונים קלים יותר מהיום השלישי. ראייה משמעון ולוי - כשהם באים לנקום באנשי שכם, אחרי שהם שכנעו את אנשי העיר למול את עצמם, כתוב: "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים". למה חיכו שמעון ולוי ליום השלישי, למה הם לא תקפו כבר ביום הראשון או השני? כי היום השלישי הוא הקשה ביותר, הכואב ביותר, וביום השלישי החולה חולה וחלש ביותר.

לפי הדברים, ייתכן, שבמחלה רגילה הקרובים באים בימים הראשונים, משום שיש בכוחם לסעוד ולחזק את החולה בימים הקשים ביותר. ואשר על כן, בברית המילה הקרובים ביותר צריכים לחכות ולבוא ביום השלישי, שהוא הקשה מכולם. לכן הקב"ה בא רק ביום השלישי, בגלל הקרבה המיוחדת של אברהם אבינו לבורא עולם. ה' בא לעזרתו ולבקרו ביום הקשה ביותר.

רעי וידידי, מר יהודה ברקן, שאל: מדוע הקב"ה שלח את המלאך רפאל לרפא את אברהם אבינו, הרי הקב"ה הוא הרופא כל בשר, מדוע ה' לא ריפא בעצמו את אברהם אבינו?

לפי מה שלמדנו, שהרבה מההלכות של ביקור חולים לומדים מביקורו של הקב"ה, הרי שאם הקב"ה היה מרפא את אברהם, הביקור היה ביקור רופא, לא ביקור חולה. הקב"ה השאיר את הרפואה לרפאל ובא רק לביקור חולים, כדי שמביקורו של ה' נלמד הלכות ואת הערך החשוב, שיש לביקור חולים. דווקא בזמן שחבר, ידיד, סובל, בזמן החלש ביותר מבחינתו, חשוב מאוד לטרוח ולבוא לסעוד אותו, לעזור לו ולעודד אותו. במיוחד היום, שהוכח במחקרים רבים, שחלק חשוב ברפואת החולה תלוי במצב רוחו.

תשובה נוספת חשבתי, על פי סיפור שהיה בברוד. הגאון הרב שלמה קלוגר נתמנה לרבנות, הוזמן לברית מילה והתכבד לשמש סנדק. משהגיע הרב, נתקל בעצב רב על פני הציבור. נתברר, כי אביו של הרך הנולד חולה מאוד. מחכים לגרוע מכל, ויקראו לבן על שם אביו. הרב פסק למהר לעשות ברית. הפלא הגדול היה, שהאבא מיד הרגיש טוב יותר והבריא. העיר כולה רעשה - הרב לא רק גדול בתורה, גם בעל מופת גדול.

ביטל הרב את המופת והבהיר: למה המלאך רפאל, שריפא את אברהם, הלך להציל את לוט? האם חסרים מלאכים בשמים? אי אפשר היה לשלוח מלאך נוסף? אלא שללוט לא הייתה זכות למלאך עצמאי, רק המלאך שריפא את אברהם יכול היה להמשיך ללוט. אמר הרב: חשבתי, שמא האבא בזכות עצמו אינו זוכה למלאך, שירפא אותו. אבל אם נעשה ברית, ומלאך הברית- אליהו הנביא- ישתתף בברית המילה, על הדרך הוא יעזור לאבא. לפי היסוד של הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל, לכן לא ריפא הקב"ה, הרופא כל בשר, את אברהם - כדי לשלוח את רפאל, שימשיך לעזור לאברהם אבינו ויציל את אחיינו מסדום.             

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
מבט לפרשת השבוע "עקב"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה