מבט לפרשת השבוע "בשלח"

17/01/2016 11:25
מבט לפרשת השבוע "בשלח" (הגדל)

מול האופוזיציה ● ממשה ילמדו כל מחנך, כל אבא ואמא, כל מורה וכל רב, כי תמיד יש אופוזיציה בקהל גדול: תמיד יש רשעים וכפויי טובה, ואסור לפחד מהם! ● צריך לחנך אותם, שייטיבו את מעשיהם ● פרשת בשלח

"ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירם תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה " (טז, כ) .

מבאר רש"י : "ויותירו אנשים": דתן ואבירם הם הרשעים , שאינם שומעים בקול משה רבנו, השפתי חכמים מבאר שכל מקום שנאמר "אנשים" הם דתן ואבירם.

הזוג הזה לאורך התקופה היו רשעים. בגללם משה ברח למדין, ובהמשך הם התחברו לקורח ולעדתו.

בשבוע שעבר למדנו שבמכת חושך הקב"ה הרג את הרשעים. בפרשתנו נאמר "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים". מבאר רש"י: אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה.

שמונים אחוז מהאומה הישראלית מתו במכת חושך, ודווקא הרשעים הגדולים, שכבר בתחילת הגאולה אומר לאחד מהם משה. "רשע למה תכה רעך"? הם לא מתו במכת חושך מדוע? מפני מה הם שרדו עד המרידה של קורח ועדתו?

אולי אפשר לומר שכאן נלמד את כוחו של משה רבנו , המנהיג היהודי . לכל מנהיג יש אופוזיציה אפילו מרדכי היהודי, אחרי מסירות הנפש שלו וההצלה של העם מידי המן הרשע, כתוב  "שהיה רצוי לרוב אחיו" היו שלא קיבלו את מנהיגותו. אם משה רבנו היה מנהיג  בלי אופוזיציה, בלי רשעים היינו אומרים: לכן הוא הצליח להביא את עם ישראל למדרגות גבוהות ,  כמו לומר: "נעשה ונשמע" או למדרגת  "ויחן  שם ישראל  כאיש אחד בלב אחד".

המסר שלנו ממשה שעל אף שהיו קשיים רבים – עם שלם במדבר  , עם של עבדים ובנוסף, רשעים כאלה – הוא ידע לחנך ולהתמודד איתם ולהגיע איתם לאחדות ערב מתן תורה  בדרגת "ויחן  שם ישראל" , ממשה ילמדו כל מחנך , כל אבא ואמא, כל מורה , וכל רב – תמיד יש אופוזיציה בקהל גדול , תמיד יש רשעים , כפויי טובה , אסור לפחד מהם ! צריך לחנך אותם , שייטיבו את מעשיהם.

הגמרא במסכת ברכות דף י' עמ' א.  מספרת , שלתנא רבי מאיר היו בריונים בשכונתו , שהיו מצערים אותו הרבה . רבי מאיר התפלל וביקש שימותו . שאלה אותו ברוריה אשתו , שהייתה ידועה כאישה חכמה ויודעת הרבה תורה: מה הנימוק שלך להתפלל שהם ימותו? האם בגלל הפסוק בתהילים "ייתמו חטאים מן הארץ"?

וכאן דייקה ברוריה ואמרה : הכוונה "ייתמו חטאים מן הארץ"  ולא "חוטאים מן הארץ", צריך להתפלל שהחטא יעלם מן העולם, לא האנשים שחוטאים קיבל רבי מאיר את טענת אשתו הצדקת והתפלל על הבריונים, שיחזרו בתשובה והם אכן חזרו בתשובה. משה רבנו השתדל להחזיר את דתן ואבירם בתשובה.

בפרשת קורח בשיא המשבר כתוב: "ויקם משה וילך אל דתם ואבירם"  (ט"ז,כ"ה) הרשעים האלה , שבגללם משה גלה למדין, והיו נגדו. אף על פי כן  משה גם ברגעים האחרונים של חייהם , נותן להם הזדמנות נוספת לחזור בתשובה . ממשה רבנו למדים איך להנהיג, לא להתייאש אף מהאופוזיציה השפלה ביותר, לנסות בכל דרך לחנכם ולהחזירם למוטב.כמו שאבא אינו מוותר על ילד , גם כשיש ארבעה בנים, ואחד רשע מנסים לחנך אותו , אומנם מקהים את שיניו , אבל מנסים לחנכו. גם מנהיג יהודי מנסה, ומתפלל לחנך את כולם, כולל הרשעים. וכך מסביר הרשב"ם בפרשת קורח : "וילך אל דתן ואבירם", אולי יחזרו בתשובה. לכן הקב"ה השאיר את הרשעים האלו, דווקא אותם שהלשינו על משה וגרמו לו צער אישי. איתם ידע משה להתמודד, לנתק את הכעס האישי ולנסות לחנכם ולהחזירם בתשובה.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
מבט לפרשת השבוע "עקב"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה