תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

הגר"י כדורי בראיון

9/02/2015 03:00
הגר"י כדורי בראיון (הגדל)

ראיונות מרתקים ונדירים נערכו עם זקן המקובלים, הגה"צ רבי יצחק כדורי זצוק"ל ● בראיונות הוא מדבר על מדינת ישראל, על ביאת המשיח, הבעל שם טוב והחסידות, ערביי ישראל, והגאולה הקרבה ובאה ● הרב כדורי כדורי שלא הכרתם

• עם ישראל נמצא במצוקה קשה, הערבים הורגים ופורעים...
 
אנו מצפים שיבוא משיח שיגאלנו מכל הצרות וגם מהצרות שעושים הערבים.
• ועל ידי מה תתקרב ביאת המשיח?
 
על ידי שעם ישראל ילמד את הקבלה. זאת סגולה בדוקה לקירוב ביאת המשיח. הבעל שם טוב (שהסתלקותו היתה בחג השבועות) אומר ששאל את המשיח "אימת קאתי מר" והמשיח השיב: לכשיפרצו מעיינותיך חוצה.

• צריך ללמוד חסידות?

לא. הבעל שם טוב היה במדרגה גבוהה מאוד. היה האר"י הקדוש והיה רבי ישראל בעל שם טוב. מדרגתו של רבי ישראל בעל שם טוב היתה עליונה, וגם גדולתו בכוונה.

• כאשר הרב אומר שבלימוד הקבלה תתקרב בגאולה האם פירוש הדבר שכל יהודי צריך ללמוד קבלה?

חלילה. צריך להיות ראוי ללמוד קבלה ומי שלומד קבלה ואינו ראוי הדבר מזיק לו ומזיק לציבור, והוא יכול לרדת מדרך הישר או להיפגע בנפשו עד כדי שגעון.

• מי ראוי ללמוד קבלה?

ראשית דבר עליו למלא כרסו בש"ס ופוסקים. מי שאינו בקיא בש"ס מה לו ללכת ללימוד הקבלה? מי שלומד קבלה צריך גם כן להתקדש ולהיטהר.

• אחד מאנשי הבית: מה הכוונות? השבעות למלאכים?

לא. אנחנו לא משביעים את המלאכים, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם ורק לו. אין לנו עסק עם מלאכים. (מצווה להביא ספר דק על כוונות ספירת העומר) הנה, תראה איפה כאן מלאכים? יש כאן רק שמות של הקדוש ברוך הוא.

• שאותם כבודו אומר?

לא. רק מכוונים את השמות, על כל מילה ומילה יש כאן דפים שלמים של כוונות. הנה דפים שלמים על ברוך ועל אתה. לא מוזכר כאן שם של מלאך, רק שמו יתברך.

• כבודו בקיא בשם של 48 אותיות שאותו אומר כוהן גדול ביום הכיפורים?

 השם כתוב בספרים.

• ואפשר לאומרו בעת הצורך?

חס וחלילה, אסור לאומרו, יכול לאומרו רק כהן גדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. אף אחד מלבדו לא יגיד את השם הקדוש.

• רק לכוונו?

לראותו בלבד. כל שם שאין ראוי לאומרו מי שומרו הדבר אינו מביא לו ברכה, הדבר מסוכן.

• אם כך מי יכוון?

מי שראוי לכך. מי שילמד מקודם לכן גמרא ופוסקים וילמד הכוונות כפי שצריך ללמוד.

• היום יש מכוונים?

יש מי שלומדים קבלה ויודעים קצת בכוונות. פתחנו בית מדרש מיוחד שבו משתתפים תלמידי חכמים שלומדים קבלה. אנחנו לומדים ביחד כוונות, אנחנו רוצים שיעמוד דור חדש של מכוונים.

• בדור הקודם היו מכוונים?
 
היו מכוונים רבים, מכוונים גדולים.

• הרב סלמאן אליהו...

הרב סלמאן אליהו היה מקובל גדול ומכוון היו מכוונים רבים אחרים, שהיו מתכנסים יחדיו בעת צרה ליעקב ומכוונים.

• בזמן השואה?

בזמן השואה, כשבאו הידיעות הקשות על מה שנעשה ליהודים באירופה התכנסנו יחדיו לכוון כוונות ולבקש מריבונו של עולם.

• אז נפסקה השואה?

אנחנו ביקשנו והתפללנו. מהם כוונות? אנחנו מתפללים ומכוונים את השמות בכדי שהקדוש ברוך הוא ישמע שוועתנו.

• סיפרו אז שהמקובלים שחטו כבש והיזו מדמו סביבות ירושלים...

לא אנחנו, אולי המקובלים האשכנזים, אנחנו עסקנו בכוונות.

• הרב מרדכי שרעבי היה גם הוא מכוון...

כן, בשעתו היה בא בכל ראש השנה והיינו מכוונים ביחד. אחר כך כאשר נבנה לו הבניין הפסיק המנהג הזה. מקודם לכן כל שנה ושנה היינו מכוונים ביחד.

• המקובלים בשעתו גם עסקו בתיקון נשמות...

אלה היו המקובלים של פעם, אני לא עוסק בתיקון נשמות.

• סיפרו גם על הוצאת דיבוקים...

זה היה רבי יהודה פתאיה, הוא עסק בהוצאת דיבוקים. היה אדם גדול ומכוון גדול וידיו רב לו גם בהוצאת דיבוקים.

• כבודו לא הוציא דיבוק?
 
לא, מי שמוציא דיבוק ואינו ראוי לכך הדבר מזיקו.

• כבודו ראה את רבי יהודה פתאיה?
 
בודאי, גם ראיתי כיצד הוציא דיבוק.

• כיצד?
 
הוא דיבר אל הדיבוק.

• וגם קיבל תשובה?

בודאי, גם קיבל תשובה. הוא היה שואל לשמו של הדיבוק, שואל אותו מה חטאו והדיבוק עונה, בעל כורחו הוא עונה.

• נשמע קול?

בודאי, נשמע קול ודברים, דברים ברורים. סיפר את שמו, פרט את חטאו, בכה וגם ביקש מרבי יהודה תיקון.

• רבי יהודה פתאיה תיקן אותו?
 
בודאי, נתן לו תיקון ואז יצא.

• צאתו הורגשה בחדר?

הוא יצא דרך הציפורן של האצבע ברגל. האיש שבו היה הדיבוק הרגיש כאילו האצבע נפתחת לו.

• אף אחד לא ניזוק?

רבי יהודה פתאיה השביעו שלא יזיק בצאתו ולא יפגע במי שבתוכו הוא נמצא והוא עשה את מה שרבי יהודה פתאיה ציווה עליו והשביע אותו לנהוג.

• על איזה חטאים נידון הדיבוק?
 
חטאים שונים. לפעמים חילול שבת, דברים אחרים.

• היו מקרים רבים של הוצאת דיבוקים?

מקרים רבים. רבי יהודה פתאיה כתב על כך גם ספר מיוחד ובו סיפר מן השיחות עם הדיבוקים.

• לפעמים קורה שמתפתים לעסוק בקבלה וגם לעסוק ברוחות...
 
הדבר אסור, הוא גם מסוכן, כשעוסק בכך מי שאינו ראוי יש סכנה בדבקים.

• כבודו עוסק בקבלה מעשית?

לא, אנחנו עוסקים רק בכוונות, לא בקבלה מעשית. בקבלה מעשית יש השבעות של מלאכים. אנחנו לא עוסקים בזה, רק בתפילה ובכוונות השמות הקדושים.

• על הבעל שם טוב מספרים מעשים נוראים...

הבעל שם טוב היה גדול בכוונות, את מה שהוא היה יכול לעשות אנחנו לא יכולים לעשות, גם הוא לא השתמש בהשבעות אלא בכוונות אך מעלתו היתה גדולה מאוד.

• לבעל שם טוב היה גילוי אליהו, גם לצדיקים אחרים היה גילוי אליהו...
 
הם היו גדולים וזכו.

• גם כבודו זכה לגילוי אליהו.
 
(מחייך) לא, לא, אני לא זכיתי לגילוי אליהו. יש שזכו לכך, אני לא זכיתי.

• יש שזכו בהקיץ ויש שזכו בחלום...
 
אני לא זכיתי לא בהקיץ ולא בחלום, לא זכיתי לגילוי אליהו.

• מי כן זכה?

היו צדיקים גדולים שזכו, לא אני. יש צדיקים שיש בהם ניצוץ מיוחד שזוכים לכך, הדבר ידוע ליודעי ח"ן.

• מבני הבית: כאשר הרב מתפלל מרגישים כאן קדושה מיוחדת, במיוחד בעת כוונות העומר...

(החיוך שלא מש מפיו מתעבה משהו) אני לא יודע מה שמרגישים, אנחנו מכוונים את הכוונות ומתפללים להשם.

• אומרים שהתפילה נמשכת זמן רב...

(מצביע שוב על ספר כוונות העומר) יש בספירת העומר כוונות רבות והדבר אורך זמן כנראה.

• מותר גם לומר את השמות שבכוונות העומר?
 
לא, רק לכוון, אך גם הכוון צריך להיות ראוי.

• למשל צריך טבילה...
 
פעם הייתי הולך כל פעם לטבילה אך עתה הוחלשתי והדבר קשה עלי.

• כבודו נותן קמיעות...
 
אנחנו נותנים קמיעות ומתפללים להשם.

• מה כתוב בקמיעות?
 
כתוב בקשה להקדוש ברוך הוא שירפא או שיצליח את דרכו של מי שהקמיע עליו.

• רק זה?
 
אנחנו לא עוסקים במופלא, לא מעבר לזה, לא השבעות, רק תפילה.

• הכוונות עוברות מדור לדור?
 
כל אחד לומד מרבותיו, כל אחד לומד בדרכו.

• את הבעל שם טוב לימד הנביא אחיה השילוני...

רבי ישראל בעל שם טוב זכה. האר"י הקדוש ורבי ישראל בעל שם טוב, הם היו גדולי עולם שידעו כוונות נשגבות. רבי ישראל בעל שם טוב תיקן נשמות ובכוח
כוונותיו הקדושות החזיר יהודים בתשובה גם כאשר היו שבויים במ"ט שערי טומאה. אספר עליו מעשה אחד מגדולתו; פעם אחת היה חסיד אחד שלא זכה לבנים, אשתו אמרה לו: אתה עוזר ליהודים רבים ורק לנו אינך עוזר. כיוון מה שכיוון ונולד לו ילד. הוא היה עשיר וכמנהג אותם ימים הפקיד משרתת גויה לשמור באופן קבוע על הילד. המשרתת התרשלה בתפקידה וכומר אחד שחמד את הילד חטפו ונעלם עימו. כל החיפושים אחר הילד לא העלו מאומה והילד נעלם בין הגויים.

אותו חסיד נפטר ולאחר פטירתו בא אל רבי ישראל בעל שם טוב שיוציא את הילד מבין הגויים. רבי ישראל בעל שם טוב ידע מה שארע עם הילד, שעתה כבר גדל בין הגויים והיה לכומר ולא סתם לכומר אלא ראש הכמרים. על ידי כוונותיו הקדושות המשיכו שיבוא אליו והוא הבטיחו שיחזור בתשובה. כעבור שבועיים באותם ימים היה כנס של אלפים ורבבות והוא היה צריך לדבר בפניהם. בעת הכינוס של הנוצרים, היהודים היו מסוגרים בבתים, חוששים לנפשם. הבעל שם טוב בא לתוך העיר דווקא בעת הכנס עצמו ונכנס לבית יהודי שחלונו היה מכוון כנגד הבמה ושלח את משמשו רבי יעקב שילך אצל אותו כומר ויזהירו לבוא.

הלך רבי יעקב והלה דחהו, הלך עוד פעם עד שהוא ויתר על הכבוד הגדול שנפל בידו ויצא אל רבי ישראל בעל שם טוב וביקש תיקון לנפשו. אמר לו רבי ישראל בעל שם טוב שכאשר ישמע את הסיפור מפי מישהו, זה יהיה האות כי התקבל תיקונו. לפני הסתלקותו חילק רבי ישראל בעל שם טוב לכל אחד את עיסוקו ולרבי יעקב קבע כי ילך בערים ועיירות ויספר ממה שראה ומכך יתפרנס.

חלף זמן רב והוא הגיע לעירו של הכומר הגדול שחזר בתשובה ועתה הוא עשיר גדול. שמע על האורח והזמינו לביתו לשבת. בסעודה ביקשו לספר על שראה אך משום מה הלה שכח הכל, וכך בכל הסעודות. נתן לו כסף ביד רווחה גם ללא הסיפור, ובדרכו מהעיר נזכר רבי יעקב לאחר מאמצים בסיפור אחד, סיפור הכומר. חזר למארחו וסיפר הדברים. המארח כמובן שמח מאוד ואמר לרבי יעקב: מעתה לא תסתובב לספר סיפורים. כוונת רבי ישראל בעל שם טוב נשלמה, תשב אצלי ותתפרנס ממני... רבי ישראל בעל שם טוב עשה תיקונים גדולים, תיקן נשמות ותיקן גם את היהודים.

• המקובלים התכנסו בכדי לעצור את השואה באירופה, למה לא עשיתם זאת בתחילתה?
 
עדיין לא הגיעו הידיעות המרות על מה שנעשה באירופה.

• והיום למה לא מתכנסים מכוונים בכדי לעצור את הפרעות שהערבים פורעים בנו?

(מצטחק) איפה שיבואו? זה רוצה להיות דיין , זה רוצה להיות רב, אין מי שיעסיק עצמו בכוונות. עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה.

• התלמידים כבר יודעים לכוון?

יש שכבר יודעים. אך בדברים הללו צריך ללכת בזהירות רבה. היו מכוונים שאינם ראויים לכך שיצאו מדעתם. יש מישהו שלמד קבלה בלא שהיה ראוי  ועד עתה הוא מאושפז.

• הרב בעצמו לא יכול לכוון?
 
מתפללים, בוודאי.

• בתקופה האחרונה יש התעוררות של בעלי תשובה...

בוודאי, אלה ימות המשיח. ה' מרחם על עם ישראל ושולח להם רוח טהרה לחזור בתשובה. כאשר יתרבו בעלי התשובה תהיה תשועה לישראל, כאשר יעשו  תשובת המשקל.

• מצד אחד יש בעלי תשובה, מאידך יש כפירה גדולה...
 
כנגד הרשעים צריך הרבה צדיקים...

• ממתי הרב מכוון?
 
לפני שנים רבות.

• ממי הרב למד?
 
מהרב סלמן אליהו (אביו של הראשל"צ).

• גם בנו מכוון?
 
לומד, לא מכוון.

• מה ההבדל?
 
לומד את תורת הקבלה אך לא מכוון.

• שומעים כאן על מכשפים ערבים...
 
לא כמו בדורות קודמים אבל יש גם עתה.

• יש שנעזרים בהם...
 
גם אם יעזרו לפי שעה יזיקו אותו לעתיד.

• במה?
 
יתנו לנו חולי אחר, אין להרפא מהם.

• אין פרנסה לאנשים, אין עבודה, מה יהיה?
 
העוון גורם. הצדיקים יתפללו על הדור.

• מספרים שהרב עושה סגולות מיוחדות...
 
הכל רק לעורר כוונות, צריך לפעמים לעשות פעולה.

• הרב נוסע לכותל?
 
פעם בחצי שנה, בחגים.

• למה לא כל יום?
 
באים אלי אנשים כאשר אני בא לכותל, קשה לכוון.

• איזה לימודים הרב לומד?
 
כל מה שיהודי צריך ללמוד, גמרא ופוסקים, ראשונים ואחרונים. הכל שמות שמים.

•דובר על רבי פאתיה, היום יש שמעלים רוחות ומדברים עימם. יש אם כן דרכים אחרות בכדי לעסוק בכך, לא רק בדרך הקדושה כמו רבי יהודה פתאיה...

יש כנגד הקדושה גם בטומאה, בסופו של דבר ינזקו.

• למה רבי יהודה פתאיה עסק ברפואות וישועות?
 
הוא עשה את זה לפרנסתו, לא היה לו ממה יתפרנס.

• מהיכן הדברים באו לו?
 
בא אליו צדיק קדמון שהיה מלמד אותו.

• גם הרב למד עם צדיקים מהדור הקודם?
 
מי יודע? ה' יודע... אין בדור הזה.

• במקרה של שידוכים הרב פותח ספרים ומשלב...
 
זה עניין של חשבונות.

• כל אדם יכול ללמוד חשבונות אלה או שזה קבלה?
 
זה לא נכנס בענין הקבלה, בסך הכל חשבונות של המזלות שבהם האנשים נולדו.

• אין מזל לישראל, ישראל מעל למזל...
 
כאשר עושים רצונו, מעל למזל אך כאשר חלילה אין עושים רצונו, לכן אנחנו סובלים את הצרות. מהצרות האלה נחלץ על ידי לימוד הקבלה בידי אלה הראויים לה.

• הרב נוסע לקברי צדיקים?
 
כאשר היה כוח לא הנחנו מקום שלא באנו אליו.

• באמצע המלחמה היה הרב בלבנון, בימים אלה לפני 7 שנים...

היינו בקבר זבולון, ליד צידון, הלכנו גם לקבר בצלאל בן אורי, באמצע המלחמה ולא נסתייע להגיע למקום. ליד קבר יששכר וזבולון יש מערה שבה קבורים אלפי צדיקים ומערת בבלים היא קרויה. בידי הערבים מסורת שהיא מוליכה עד ירושלים.

• הרב נוסע לקבר שמואל...
 
זאת טעות, זה מקום קבר שמואל.

• יש גם המעוררים על קבר דוד...
 
זה מקום קבר דוד, הקבר כנגד המקום שבו נוהגים להתפלל.

• בבארה של מרים בכינרת הרב היה?
 
היה מי שיודע לשוט שהביא לנו ממימי בארה של מרים.

• הרב היה בבל בקבר יחזקאל?
 
בודאי.

• אומרים שרואים בה נסים...

אמת, החדר קטן, כמו חדר זה ונכנסים בו אלפים.

• מה היה כוחו של חומייני?
 
קליפה קשה, אותיות המן יש בו, קליפה קשה.

• גם בן גוריון היה קליפה קשה?
 
מכיוון שהוא יהודי יש בו איזה ניצוץ.

• גם קליפה וגם ניצוץ...

כן, אלה שהיום שולטים הם נשמות הערב רב שיצאו ממצרים. בודאי שיש בהם איזו קדושה. לפני ביאת המשיח הם באים.

• מתי יבוא המשיח?
 
עוד איזה שנים.

• כמה?
 
בשנים הקרובות, אנו מצפים לו בכל יום ויום.

• יותר מידי, כבר היה מספיק צרות..
 
עד ביאת המשיח עוד יהיו הפרעות, תהיה מלחמה.

• בין מי למי?

יהודים ביהודים. אלה מה? מי יכניע אותם? הממשלה הזאת הרי לא תתכופף מעצמה.

• יהודים יורידו את הממשלה הזאת ואז יבוא משיח?

כן, יתגלו עשרת השבטים והם שיעשו מלחמה. יש שני גם שני משיחים: משיח בן יוסף יעשה מלחמות, ומשיח בן דוד ברוח פיו ינצח את הגויים, וברוח פיו יביא שהאטום ישרף במקומו.

• המדינה הזאת תתקיים עד משיח?
 
צריך לפנות את הערבים מכמה מקומות.

• אין סכנה שהממשלה תיפול?
 
לא תיפול.

• עד משיח תהיה מדינה?
 
כן, אבל יסבלו קצת צרות.

• מה אלה הבגדים שכבודו הולך, המצנפת?
 
החתיכה השחורה לאבל על חורבן ירושלים.

• מה זו הגלימה?
 
יש לנו קבלה שבני ישראל בכל הדורות לבשו כך.

• מומלץ לכל יהודי?
 
מי שרוצה.

• הרב דיבר על עשרת השבטים, איפה הסמבטיון?

הקדוש ברוך הוא העלימם בכדי שלא יסבלו מעול הגויים. לפעמים הם מתגלים. בזמננו קרה מעשה שערבים מבבל שיצאו למכה נפגשו בשני רוכבי סוסים שדרשו
מהם מס. משסירבו, נטלו גרעיני תמרים והיו משליכים אותם על הערבים שרובם נהרגו. היו אומרים "בשם ה'" וגרעיני התמרים היו כפצצות. הדבר נודע כאשר ערבי אחד שנשאר שמע יהודים מזכירים שם שמים ונבהל, אז סיפר על גרעיני  התמרה שחדרו בגופם ועשו בו נקבים נקבים.

• מתי זה היה?

לפני 80 שנה. הם יושבים לבטח בארצם עד שיבוא משיח. אם נרבה בלימודי הקבלה זאת התרופה, מתורת רבי שמעון בר יוחאי למדנו זאת.

• עד שיבוא משיח מה צריך לעשות עם הערבים?

יש מקומות שאנחנו לא צריכים להיות בהם, למשל עזה (בני הבית: הוא לא רואה בעזה חלק מארץ ישראל), היא ארץ פלשתים. בחברון אנחנו צריכים להיות, שם מערת המכפלה והאבות הקדושים, בשכם יכולים להיות גם אנחנו וגם הם.
 
ראיון נוסף:

• כבוד הרב, מה יקרב את הגאולה, אליה משתוקקים המוני בית ישראל?

צריך שיהיו יותר מקובלים שידעו לכוון בתפילותיהם, שידעו לכוון לגאולה לעם ישראל.

• מנין המסורת הזאת שדווקא תפילה על פי כוונות?

הכל בא מהר סיני. משה רבינו העביר לתלמידיו והם המשיכו. רבי שמעון בר יוחאי חיבר זוהר אבל חלקים ממנו אבדו. יש לנו חלקים מזוהר שאנחנו לומדים. אר"י ז"ל גילה וחידש דברים גדולים, רבי חיים ויטאל המשיך במסורת וגם הרש"ש, וכך עד ימינו.

• איך נגיע לקץ הצרות עם הישמעאלים?

חשוב שכולם יחיו על פי "אם בחוקתו תלכו". רצו להיפגש עם הערבים, היו מפגשים והנה באה האינתיפאדה. זה עונש. פעם יהודים היו בארץ גושן ורצו גם להיפגש עם גויים. אחר כך בא סבל בארץ מצרים ולא יכלו כבר להיפגש. זה עונש. יש הרבה מה לתקן. חילול שבת ועוד הרבה דברים.

• ממה צריך להתחיל יהודי שרוצה לחזור לשורשיו?

קודם כל שבת וטהרת משפחה וכל שאר המצוות בעקבות זה: תפילין, כשרות.

• ויתחיל ללמוד קבלה?

צריך להיות בקי בש"ס ורק אחר כך לגשת לקבלה. זה עוון גדול ללמוד קבלה לפני שלומדים את הנגלה.

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

חייו ופעלו של הרב כדורי - מפיו של העיתונאי יהושע מאירי
ההבטחה ● הרב יצחק כדורי בסיור בבית אל
ביקורו של הרב כדורי ברמת-הגולן ● וידאו
הסרט "נצח יצחק"
הצדיק ממליץ: אתר 'כדורי.נט'
הביקור ההיסטורי בישיבת בית אל ● וידאו ותמונות
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה