תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

ברק אובמה, תודה רבה לך

12/09/2012 16:25
ברק אובמה, תודה רבה לך (הגדל)

 

ואנו אנא אנו באים ● משענת הקנה היחידה שלנו בדרך טבע ה'ידידה הטובה' – אמריקה – אדישה למצבנו, קרי; מפקירה אותנו, ויותר ויותר מתגלה כ"משענת קנה רצוץ" ● העולם המערבי מופיע שוב בכל כיעורו, ומזכיר בהתנהגותו את מה שהיה לפני כ-74 שנה ערב מלחמת העולם השניה ● בקצור: "וייוותר יעקב לבדו", "כבשה אחת בין שבעים זאבים" 

בין בעלי התשובה המפורסמים נודע הרופא ה"דוקטור ארנסט גראדיה" – הלא הוא הצדיק רבי אהרן גראדיה זצוק"ל, שבעברו היה יהודי מתבולל ששכח לגמרי את עברו היהודי, ושימש כרופאו האישי של פרידריך הגדול מלך פרוסיה (לפני כ-200 שנה, היום אזור גרמניה).. עקב נסיבות שונות שחוללה ההשגחה העליונה התעורר בו הניצוץ היהודי הוא נסע אל הרב המגיד הגדול ממעזריטש אשר קיבל אותו בחביבות, ואמר לרופא שהוא שמח להיפגש עמו, היות והוא – המגיד זקוק לרפואת הגוף, ואילו הרופא זקוק לרפואת הנפש...

ד"ר גראדיה שהה במחיצתו של הרבי זמן מסוים, ואח"כ נסע למקומו, חיסל את כל עסקיו, התפטר ממשרתו כרופא המלך, וחזר לצל קורתו של המגיד, ונעשה לתלמידו המובהק בין שאר מצוקי ארץ שהיו תלמידיו הקדושים של המגיד. ד"ר גראדיה אף ריפא את כ"ק רבנו הזקן בעל התניא בתקופת שהותו במעזריטש אצל רבו הגדול. אם כי יש גורסים שהוא חזר בתשובה עוד אצל רבו של המגיד – הלא הוא הבעש"ט הקדוש, והוא הוא זה שנזכר פעמים מספר בספר 'שבחי הבעש"ט" כ"הדאקטאר הגדול דעיר אוסטראה".

היו מספרים עליו, כי בכל ערב שבת קודש כאשר הרב המגיד היה אומר את המזמור ק"ז בתהילים "הודו לה'..כי לעולם חסדו", והיה מגיע לפסוק "כל אוכל תתעב נפשם" – היה רבי אהרן גראדיה מקיא, וזאת, כתוצאה מן הבחילה שקיבל כאשר נזכר במאכלות האסורות שאכל בעברו, והיו צריכים חיש מהר להוציאו משם טרם יאמר המגיד את הפסוק "ויגיעו עד שערי מוות"...

מספרים עליו, כי פעם באה אליו מישהי והתחננה לפניו שימהר לבוא לרפא את אביה הנמצא במצב קריטי. למרבה הפלא הרופא לא עשה רושם שאצה לו הדרך. הוא סידר במתינות את לבושו, שלף מברשת וניקה ברוגע את כובעו, ציחצח את נעליו, ואותה עלובה 'עומדת על קוצים' ו'מתפוצצת' מרוב מתח ומבוכה נוכח התנהלותו האיטית של הרופא. עד שפקעה סבלנותה, ומרוב צער וכאב היא זעקה בקול מנהמת ליבה; "ריבונו של עולם, אם הרופא איננו יכול לעזור לאבא שלי, יהי רצון שממך בלבד תבוא הישועה!!".

הרופא הצדיק ששמע את קול תחינתה של אותה נערה לאביה שבשמים, נענה ואמר לה: "לכי לביתך, שכבר הוטב מצבו הרפואי של אביך".

לאחר איזה זמן הסביר ד"ר גארדיה את פשר השתהותו המוזרה; "כשבאה אלי הנערה בוכיה, הבנתי שבדרך הטבע אין מזור ותרופה למצבו הנואש של אביה, ורק 'רופא כל בשר' יכול לשלוח לה ישועהו. עשיתי איפוא מעשה כדי לשבור יותר את ליבה של הבת, כדי להביאה למצב שתתלה את בטחונה לא בי כרופא אלא ב'בורא רפואות, מצמיח ישועות', מה שיעוררה לצעוק ולבקש יותר ויותר ממנו ית', וכך תזכה להביא ישועה לאביה מבורא עולם"...

מצבנו קריטי?

ארה"ב מבהירה: "לא נציב קו אדום לאיראן" זועקות הכותרות השבוע. ועוד, "קלינטון; "אנחנו משוכנעים שיש לנו עוד זמן...".

ובשבוע שעבר: "רמטכ"ל ארה"ב:'"לא נרצה להיות שותפים לתקיפת אירן';

"מה שנשמע תחילה כרמיזה - הופך כעת להצהרה בוטה וחריפה נגד פעולה צבאית באיראן. "הרמטכ"ל האמריקני מרטין דמפסי אומר הערב כי לא ירצה להיות חלק מתקיפה שכזו ושב "ומדגיש כי גם אם ישראל תתקוף - היא לא תצליח להשמיד את תכנית הגרעין. דוח סבא"א: "'איראן מתקדמת בתכניותיה'"

ואנו אנא אנו באים. משענת הקנה היחידה שלנו בדרך טבע ה'ידידה הטובה' – אמריקה – אדישה למצבנו, קרי; מפקירה אותנו, ויותר ויותר מתגלה כ"משענת קנה רצוץ". העולם המערבי מופיע שוב בכל כיעורו, ומזכיר בהתנהגותו את מה שהיה לפני כ-74 שנה ערב מלחמת העולם השניה (ומבלי לפתוח פה לשטן, ולא תקום פעמיים צרה!). אודות מזימות בני ישמעאל פראי האדם המתקוטטים ובועטים בכל דבר שזז - מיותר להכביד מילים. בקצור: "וייוותר יעקב לבדו", "כבשה אחת בין שבעים זאבים".

כאשר הטפשות כבר איננה תחביב

למרבה האירוניה, אחינו-מנדנו השמאלנים בטיפשותם מוחאים כף נוכח הפקרתנו ע"י ארה"ב, כאשר בהכרח הם מזכירים את אותו הזוי שמצאו אותו מרקד נוכח ביתו השרוף, ולשאלה "לשמחה מה זו עושה?", הוא השיב "נקמה בפשפשים שהציקו לי תמיד, וכעת גם הם נשרפים". אותם כסילים נשכח מהם בהסתיידותם שהיטלר ימ"ש לא הבחין בין ימנים לשמאלנים, בין חובשי כיפות לגלויי ראש, בין מגודלי פאות לעוטי 'קוקו'. אבל כדי לרפא טיפוסי שמאל אלה זקוקים כנראה לרופא גריאטרי בסדר גודל של "ד"ר גארדיה". "סלח נא טפש טפלות...".

אבל כסיפור של אותה נערה שבתחילה תלתה תקוות בבשר ודם כד"ר גראדיה, עד שלבסוף הסתובבו הדברים והגיעה למסקנה שצריכים לקיים את מה שהיה ביציאת מצרים, עת שישראל היו במצב שלפניהם הים ומאחוריהם פרעה וחילו מתקרבים, ובדרך הטבע אין מוצא, ואז; ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'".

הישועה תבוא נטו ממנו יתברך

אמנם במצב שגרתי רגיל השי"ת מצפה מאיתנו לעשות גם 'כלים' בדרך הטבע, ואז הוא שולח את אורו וישעו, ברם, יש סיטואציות שרואים ומבחינים בחוש, כי מן השמים מתאווים לתפילתם של צדיקים, מצפים וממתינים לתפילות והבקשות שלנו במיוחד האידנא בימי הרחמים והסליחות ובימים הנוראים. אבינו שבשמים שולח רמזים עבים כי מייחל הוא ית' לתשובתנו ושובנו אליו כעת בעידן התשובה וההתעוררות דקדושה של ימים נעלים וגדולים אלה.

ומה בדבר ה'כלים' שבדרך הטבע? על כך כבר ביאר מורנו הבעש"ט את הפסוק בתהילים: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" – שיש מצבים "שגם 'הכלי' יושלח לו מלמעלה...'והוא יכלכלך' – בריבוי כלים אל הברכה אשר יושלח מאתו".

אובאמה – שליח ההשגחה העליונה

"ופרעה הקריב" – ולא נאמר "ופרעה קרב". ואומרים לנו חז"ל; "הקריב ליבם של ישראל לאביהם שבשמים". פרעה הרשע היה השליח כדי לעורר את ישראל בתשובה. הבו גודל לאובאמה וחבר מרעיו אשר אך גורמים לנו לקיים את ה"ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו", ישר כח לאחמנידזאן וכל הפרטנרים הגלויים והסמויים שלו, ובתוכם ולכל רשעי אומות העולם ימ"ש ש'ידידותם הכנה' עמנו הולכת ונחשפת כאשר הם מתכוונים בעצם, רח"ל והיה לא תהיה, 'לזרוק אותנו לכלבים'. כל עדת הזאבים האטומים חמושי האטום הלזו יושבת כעת על תקן של "ופרעה הקריב", הם אך משמשים כגרמא שאנו נפנה באליו ית' ביתר כוונה, ביתר התעוררות של תשובה, נפנים כי; "אבינו מלכנו אבינו אתה, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה", וגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה.

ו"מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים הוא יעננו". ונחתום כתבנו בטוב ובעתירה לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים לאלתר לחיים.

הדפסהוסף תגובה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

המשגיח הליטאי שקירב את השליח החב"די
שוברות את הקרח: שתי נשים ורצון אחד גדול
ילדי החטא שלי
האם צריך לנטוש את הדת כדי לשחק בסרט?
העיוור שפקח את עיניי
חילול ה' או תוכחה?
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה