תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

רבני הבד"ץ בקריאה לראב"ד: חזור אלינו

19/02/2014 12:15
הגר"מ שטרנבוך שליט"א עם בנו (הגדל)
הגר"מ שטרנבוך שליט"א עם בנו

לאחר שגאב"ד העדה החרדית, הרב טוביה וויס, הגיע בכל זאת לעצרת המחאה אודות חילול הקברים, מימש ראב"ד העדה החרדית, הגר"מ שטרנבוך, את איומו, והתפטר ממשרתו כראב"ד ● רבני הבד"ץ ובראשם הגאב"ד, שלחו מכתב תחינה אל הראב"ד שיחזור בו, אך הוא מסרב עד לסילוק הבריונים מהעדה החרדית

 

זה החל כאשר ראב"ד הבד"ץ של העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך, הודיע להנהלת העדה החרדית, כי במידה והגאב"ד הגרי"ט ווייס יקח חלק בעצרת המחאה נגד הקברים המתוכננת בעיר בית שמש, הוא יגיש את התפטרותו ויעזוב את העדה החרדית ואת בית הדין שלה.

יש להדגיש, כי הבד"ץ לא יצא במכתב רשמי אודות העצרת ומדובר ביוזמה של גורמים פרטיים המקורבים לעדה החרדית. פעילים בקרב הארגון אתרא קדישא, כבר עמלים קשות מזה מספר שבועות, על מנת להביא את הגאב"ד למתחם החפירות בבית שמש, כדי שיביע את מחאתו, בהתאם לפסיקתו ופסק הבד"ץ נגד העבודות.

מזה זמן רב חש הראב"ד כי דוחקים אותו לפינה. מודעה גדולה המוחה על כבוד התורה, פורסמה היום על לוחות המודעות בריכוזים החרדים, ועליה חתומים הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, ובה נאמר:

"כאשר אינשי דלא מעלי פערו פיהם ולשונם כנגד אחד מגדולי התורה בדורנו, העומד בפרץ, הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, הננו למחות בזה על כבודה של תורה. ויהי רצון שיחזרו בתשובה שלימה".

בנוסף, פורסמו שוב מודעות המחאה על כבוד התורה, עליה חתמו עשרות מו"צים ורבנים של העדה החרדית, נגד הגורמים המבאישים את כבודו וקרנו של הראב"ד.

פורסמו גם מודעות ברחבי העיר, שעליהם חתומה הנהלת העדה החרדית, 'בפקודת הגאוה"צ רבותינו הבד"צ', כי מכיוון שמטרת העצרת היום, הינה בעצם, קריאת תיגר נגד הראב"ד, כי אין להשתתף בה. הנה הדברים שנאמרו בה:

"אחר שרבותינו כ"ק מרן הגאב"ד והגאוה"צ שרי התורה חברי הבד"צ שליט"א דפעיה"ק כבר כתבו והזהירו כמה פעמים ובפרט בתקופה האחרונה על חומר העון הנורא של ביזוי תלמידי חכמים פוסקי הדור ומנהיגי עדתנו שליט"א.

"אשר נועדה לביזוי תלמידי חכמים ולהרבות מחלוקות בתוך עדתנו רח"ל וכבר אמרו חז"ל גודל עון המבזה תלמידי חכמים שאין רפואה למכתו, ואין לו חלק לעולם הבא, ועוד דברים קשים כגידין. יום ד' לסדר עשו להם עגל מסכה י"ב אדר א' תשע"ד פעיה"ק ירושלים ת"ו. החותמים בצער העדה החרדית".

הראב"ד מתפטר

הרב טוביה וויס, גאב"ד העדה החרדית, החליט ללכת בין הטיפין. הוא הגיע לעצרת המחאה נגד החפירות במתחם גולובנציץ, אך לא יצא מרכבו. ראב"ד העדה, הגר"מ שטרנבוך שליט"א, ראה זאת כפגיעה אישית חמורה, ומימש את איומו להתפטר. בעקבות זאת פקדה רעידת האדמה את העדה החרדית, ועשרות אנשים שהיו אמורים להתדיין בפני מושב הבד"ץ קיבלו הודעה כי הדיונים בטלים וכי יקבע להם מועד אחר לישיבת הבד"ץ.

הסיבה: ראש ההרכב הוא הגר"מ שטרנבוך, יחד עם חברי הבד"ץ הגר"נ פרנקל והגרי"מ יורוביץ. הרבנים פרנקל ויורוביץ הודיעו, כי אם ראש ההרכב איננו, הרי שאין טעם שהם יגיעו בגפם, שכן כידוע, חייבים הרכב של שלשה דיינים בכל דיון, ולא נמצא הדיין שיאות להכנס לנעליו של הראב"ד.

מיד כשנודע כי הגר"מ שטרנבוך עומד לעזוב את העדה החרדית ולהתפטר ממשרתו כראב"ד, הבינו בהנהלת העדה החרדית לאיזה מצוקה ותסבוכת קשה הם נקלעו כעת.

השבוע הגיע האדמו"ר מדושינסקיא אל ביתו הראב"ד שליט"א והפציר בו, כי ימשוך את התפטרותו ולא יעזוב את הבד"ץ. האדמו"ר הדגיש, כי מתינותו של הראב"ד הלא מן המפורסמות היא ונוכחותו חיונית כעת במיוחד, שכן ישנו חשש כבד לגורלה של העדה עם נטישתו, שעלולה ליצור אנדרלמוסיה רבה.

גם חברי הבד"צ הגר"נ פרנקל והגרי"מ יורוביץ, שטחו את בקשתם בפני הראב"ד, תוך שהם מקלסים את רום מעלתו ואת כח השפעתו הרבה. לדברי גורמים בעדה החרדית, הם הוסיפו, כי במידה ויתפטר, הם אינם רואים כיצד יוכלו להמשיך את דרכם בעדה החרדית.

בנוסף, משלחות רבות מכל חוגי הקהילות בעדה החרדית פקדו את מעונו של הראב"ד שליט"א בבקשה שלא יישם את איומו ולא יניח לסיקריקים למשול בעדה החרדית ולהשפיע עליה, צעד שעלול לגרום לחורבנה.

למרות כל הלחצים הכבדים שהופעלו על הראב"ד, הוא נותר איתן בדעתו ואינו מוכן לסגת מההתפטרות.

הרבנים מתחננים: "יחוס על כבוד עדתינו"

היום (ד') שלחו חברי הבד"ץ של העדה החרדית מכתב פיוס לראב"ד, ובו הם קוראים לו לחזור בו מההתפטרות. המכתב, עליו חתמו הגאב"ד וכל חברי הבד"ץ העדה החרדית, זולת הגאון רבי יהושע רוזנברגר השוהה כעת בארה"ב, התפרסם היום, ולידי 'כדורינט' הגיע נוסח המכתב המלא:

"בקידה חמש מאות אל מול הדר"ג רב האי גאון וצדיק נשגב, שמו הולך לפניו המאיר לארץ ולדרים בכל מקצועות התורה, מרא דכולה תלמודא, כש"ת הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד מקודש דפעיה"ק ומח"ס תשובות והנהגות מועדים וזמנים.

"אחר דרישת שלומו הטוב ושלום תורתו, הננו בזה בבקשה ותחינה בפני רום מעלת כבוד תורתו הרמה, שלא לפרוש מן הקדשים, ולהמשיך לבוא לישיבות הבד"צ שליט"א, הן בעניינים הנוגעים בין אדם לחבירו, כי יהיה להם דברים יבואו אליו, ומי בעל דברים יגש אליו כדת של תורה, ורבים הם המבקשים לחזות בנועמו לדון לפניו ולקבל הוראותיו ופסקיו, והן בעניני ציבור אשר רבים צריכים לו בהיותו מגן ומחסה ליראי ה' אשר בעיר וארץ הקודש. ובמיוחד בשעה גורלית זו, אשר עתידה של היהדות החרדית כולה מנוח על כף המאזניים בגזירות הגיוס לצבא ולשירות אזרחי ולאומי, ומי לנו גדול בכל אלו כראש בי דינא רבא הדר"ג שליט"א".

חברי הבד"ץ נדרשים לסערה הפנימית: "הן אמת כי עובר על כולנו תקופה קשה וכואבת מאלו המנסים להטיל מום בקדשים ולהפריד בין הדבקים, ובאמת מחובת המחאה היינו צריכים למחות כדת של תורה על חירוף וביזוי גדול בתורה כהדר"ג שליט"א, אולם מחמת ניסיון להרבות השלום נמנענו עד כה מכך, ובאמת חורה לנו הדבר היטב".

בסיום מכתבם, מחלים הדיינים את פניו שוב: "והננו כופלים בבקשתינו מהדרת גאונו שיחוס על כבוד עדתינו החרדית אשר היא כספינה המטורפת בלב ימים סוערים ולהמשיך להנחותינו בדרך זו נלך עד עמוד כהן לאורים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא. ואלוקים הניצב בעדת א-ל יעמוד לימינו ולימיננו למען נוכל להמשיך במסורת אבותינו בידינו, מסורת אבות העדה שיעמדו לימיננו וימין העדה החרדית ובעגלא דידן נזכה לביאת גואצ"צ והרמת קרן התורה וישראל בב"א".

הראב"ד מצידו נותר תקיף בדעתו, והודיע כי כל עוד לא יבערו את הגורמים המיליטנטיים מקרב הנהלת העדה, וכל עוד ימשיכו הללו להיות מעורבים בנעשה, אין הוא רואה את עצמו שב לעדה החרדית ומיישר את ההדורים.

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

ברוך דיין האמת: הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
שחקני הכדורגל מאוכזבים מהמפלגות החרדיות
דרעי מדבר: ''אלי ישי הרס את מה שהרב עובדיה בנה''
יוסי מזרחי: "אמנון יצחק סילף את דבריי"
הראשון לציון הגר"י יוסף בארגנטינה
חסר לך דולר של הרבי בארנק?
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה