תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

הרב מאזוז: "חב"ד הם נוצרים בגלימה של יהודים"

21/02/2015 20:25
הרב מאזוז: "חב"ד הם נוצרים בגלימה של יהודים" (הגדל)

קלטת חדשה שנחשפה כעת, גורמת לחסידי חב"ד שחשבו להצביע לאלי ישי, לשקול שוב את דעתם: בקלטת נשמע הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים, כשהוא מחרף ומגדף את אדמו"רי חב"ד וחסידיה ● לאור העובדה שהרב מאיר מאזוז מחשיב את עצמו לחסידו של הרבי מליובאוויטש, הדברים תמוהים שבעתיים

סערה בחסידות חב"ד: הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים, נשמע לראשונה אומר ביטויים קשים וחריפים על החסידות ועל הרבנים שעמדו בראשה לאורך השנים, כולל האדמו"ר האחרון שהרב מאזוז נחשב לחסיד ומעריץ שלו.

מן הסתם הרב מאזוז עוד יבהיר את דעתו באשר לחב"ד, אך דומה שאין מילים שיכולות לטשטש את הרושם העז שנוצר מהאזנה לקלטת שפורסמה ב-nrg, מתוך ראיון שקיים הרב מאזוז עם "רדיו 2000" לפני כעשור.

ההקלטה עוסקת בסוגיות הלכתיות, אך יש לה השלכות פוליטיות ישירות. בחלק מן הסקרים מצבה של מפלגת 'יחד' גבולי והיא נמצאת על סף אחוז החסימה, לכן תמיכת חסידי חב"ד נחשבת קריטית בעבורה. דברים חריפים שכאלו שנאמרים על ידי מנהיגה הרוחני של 'יחד' כנגד חב"ד, עשויים להוריד מהמפלגה חלקים ניכרים מתמיכת אנשי החסידות.

אחת המחלוקות המשמעותיות בין מאזוז לבין גישת הרבי מליובאוויטש זצ"ל הינה סוגיית כיסוי הראש הרצוי לאשה נשואה. הרבי דרש בכל תוקף מנשות החסידות ללכת דוקא בפאה, ולעומת זאת הרב מאזוז סובר שפאה גרועה מגילוי ראש (דעה שאף הרב עובדיה יוסף התנגד לה).

"צריך לומר להם בעיניים ובאוזניים. הם לא יודעים כלום", נשמע מאזוז תוקף בהקלטה. "עמי ארץ. הגיעו באבסורד שלהן לכתוב דברי הבלים. הם חושבים שהתורה ניתנה ביד האדמו"ר. כל דור ודור האדמו"ר מחדש. כותבים דברי הבל. דברי שטות. דברי כפירה. דברי טיפשות. דברי בלע. כותבים בחוצפה, בנאצה בעזות מצח בגסות הרוח".

הגר"מ מאזוז טוען בקלטת כי אף המתירים פאה אינם סוברים שהיא עדיפה על מטפחת, ובכך מתעלם משורה ארוכה של פוסקי הלכה שכתבו כך, ביניהם הגרב"צ אבא שאול, הגר"ש משאש, הגר"מ פיינשטיין, הגרמ"י לפקוביץ, החזון איש, הגר"ח קנייבסקי, הגר"י קאפח, הגר"ב זילבר, הגר"מ שטרנבוך, מוהרא"ש, הרבי מליובאוויטש, ועוד ועוד. אף את דעתו של הרבי מליובאוויטש ניסה הרב מאזוז לסלף, תוך שהוא מנסה להתחמק מעשרות מקומות בהם כתב הרבי מליובאוויטש כי פאה עדיפה ממטפחת.

כלפי כל אותם גדולי דור שכתבו כך, אמר הרב מאזוז דברים מחרידים: "כל מי שיאמר הלכה כזאת שהפאה עדיפה מכיסוי ראש, חשוד שהוא מין, שהוא אפיקורוס. אסור להסתכל עליו, אסור להתפלל איתו. בן אדם כזה בחזקת גוי גמור. אם יכתוב ספר תורה מותר לשרוף ספר תורה בפניו. ספר תורה שכתבו מין יישרף". לאחר מכן השווה את החוברת החסידית "עטרת חיה" לעיתון החילוני "לאשה" (להבדיל).

כלפי אחד הרבנים בחב"ד שציטט את דברי הרבי בנושא, אמר הרב מאזוז: "צריך לדעת החכם הזה לא פוסק. הוא לא יודע מימנו ומשמאלו. אנחנו יודעים התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. ולא כל אחד ואחד יעשה כרצונו. הוא חייב להכיר את עצמו. הוא אפס אפסים, הבל הבלים. שהוא לא פוסק ולא ידען, הוא בור ועם הארץ, הוא לא יפסוק לנו ולא ישנה לנו כלום. לא כל שוטה, בור גס רוח ועם הארץ יבלבל לנו את המוח". למרות שהדברים נאמרו כלפי אחד מרבני החסידות, הרי שבעקיפין הם אמורים כלפי הרבי בעצמו.

מחלוקת נוספת הינה בסוגיית קיום סעודה שלישית ביום שבת, ובהקשר הזה התבטא מאזוז נגד מנהיגה הראשון של חסידות חב"ד, המכונה "האדמו"ר הזקן". "כותבים בשנת תקס"ב, הורה אדמו"ר הזקן לבטל סעודה שלישית, בשנת תשס"ב, יורה אדמו"ר אחר לבטל סעודה רביעית, ובשנה פלונית החלטנו כאילו הקב"ה מתלבש כביכול בגוף של בן אדם".

יצויין כי אין שום מקור לכך בכתבי חב"ד או בחסידות חב"ד, שהקב"ה התלבש בגוף של אדם, ומקורביו של הרב מאזוז טענו היום כי הציגו לו פשקוויל שהטעה אותו ולכן התבטא כך. מה שמעלה שאלה נוספת: האם הרב מאזוז לא בירר לפני שתקף חזיתית את כל חסידות חב"ד?

"זה רשעות", אמר מאזוז, "הם לומדים הרמב"ם, אם הרמב"ם היה היום שומע את  המטורפים האלה, את המשוגעים האלה, היה שורף אותם, היה דן אותם לשריפה, אין לקב"ה דמות הגוף, משוגעים, מטופשים, חסרי דעת", נשמע מאזוז ומתייחס לסוגיה נוספת: האם מותרת אכילה לפני התפילה. "לכתחילה חייבים לאכול לפי דעתם המשובשת לפני התפילה, לפני התפילה. אסור לאכול לפני התפילה".

גם כאן, דעת הרבי מליובאוויטש זיע"א לאכול לפני התפילה, זוכה לכינוי "דעה משובשת".

הרב מאזוז התייחס גם לפלג המשיחי בחב"ד, ששרוי במחלוקת עם רוב החסידים, ועליהם אמר: "יש להם חוברת למשיחיסטים של חב"ד, זה משוגעים, מטורפים, מכניסים נצרות בעם ישראל. עם ישראל יודע 4000 שנה אין לקב"ה גוף ודמות הגוף,  באים הרשעים הארורים האלה, שתפילתם פסולה, שמע ישראל שלהם פסול. הספר תורה שכותבים דינו כמו ספר תורה שכותבים מין. יישרף בלי שום ספק שבעולם".

מאזוז גם מאשים את חסידי חב"ד בכך שהם תולים תמונה של הרבי מליובאוויטש לצד כיתוב המתייחס לאלוקים, למרות שבבתי הכנסת של חב"ד הדבר לא נהוג כלל. "שמים תמונה של הרבי על שיויתי השם לנגדי תמיד. זה חוצפה ורשעות שאין למעלה ממנה. לשמים כאלה מינים עם אפיקורוסים, הם פסולים לעדות, הם פסולים לתורה. הם כופרים הכי גרועים שבעולם. הם נוצרים בגלימה של יהודים. בגלימה של רבנים. אסור להתייחס אליהם. להתרחק מהם. אנשים רשעים ארורים, ואני לא מפחד מהם".

"בשנת תקס"ב החליט מישהו בחלומותיו לבטל תפילה", אמר עוד מאזוז, בהתייחסו לאדמו"ר הזקן - בעל התניא. "פה תבטל סעודה שלישית. פה תבטל תפילת זמנה. פה תכניס אמונות טפלות לעם ישראל".

התקשורת החב"דית לא מתכוונת לפרסם את הדברים, על מנת לא לתת במה לדברי בלע ונאצה שכאלה. אך בכל מקרה, הקלטה זו תביא כנראה לתוצאות קשות. אלי ישי ומפלגתו 'יחד', עלולים להישאר מחוץ לכנסת הבאה. הרב מזוז, פטרונה של מפלגת יחד, שמקווה לקבל את תמיכתם של חסידות חב"ד, יתקשה לקבל אותה כשהוא תוקף בחריפות משמעותית ביותר את מנהגי החסידות ומכנה את החסידים מטורפים, משוגעים ועמי הארצות.

 

על הגרי"ש והגר"ח

 

בעבר פורסמה הקלטה נוספת, מאחת הדרשות הישנות של הרב מאזוז, בה מדבר הרב בזלזול כלפי גדולי הרבנים האשכנזיים, שחתמו על מכתב כנגד הסידור שהוציא לאור, "איש מצליח", וכל התיקונים והשינויים שהוכנסו בו ע"פ דעתו האישית של הרב מאזוז, תוך שינוי הגירסה המקובלת בסידורים מזה מאות שנים.

הדברים האמורים בהקלטה הם חמורים מאוד, ומדובר בפגיעה ישירה בגדולי הדור בעבר ובהווה. ההקלטה שפורסמה מחדש, זעזעה את הציבור החרדי אשכנזי.

כך התבטא ראש ישיבת כסא רחמים הרב מאיר מאזוז בדרשתו:

"כמו שביטלו אותי פעם הנבלים פה, חמישה עשר זאבים..." [כוונתו לרבנים החתומים על המכתב]

"העושה עצמו שה אז זה לא כלום... 'פלוני', 'פלוני', אף אחד מהם לא שלח לשאול אותי, אני גר בבני ברק שלהם! איך אתה הדפסת ככה בסידור? למה עשית ככה?"

[כלומר, למרות הדברים הכתובים בסידור, שמדברים בעד עצמם, טוען הרב מאזוז שהיו צריכים לשאול אותו]

"החליטו כבר, כתבו ביתד הארור, ימח שמו וזכרו, יבושל בפארור, ככה כתבתי למישהו, עורכי יתד ימח שמם ויאבד זכרם, ואני לא מפחד מזה".

"נתן העזתי בזמנו, נביא השקר... עשה מה שעשה. באו חכמי וונציה לדבר איתו, קראו לו דברו איתו, מה אתה אומר? אמר עוד מעט בחג שבועות תכ"ו אני אקבל השראה מלמעלה, אקבל 'רוח הקוידש', אז... מה קיבלת? 'לא קיבלתי כלום!' ורק אז כתבו עליו מה שכתבו".

"אנחנו גרועים מנתן העזתי? הם לא יכולים לקרוא לנו, לשמוע אותנו? חוטאים חיים קנייבסקי ויוסף שלום אלישיב [הוריד להם את התואר "רב"] ואין כבודם! מותר להם לחטוא, הכל מותר להם!"

"הקב"ה לא יוותר להם! לא אסלח להם, לא יעזור להם כלום! יעמוד יוסף שלום אלישיב בן פלונית, לא רב, לא רשכבה"ג, כלום! שום דבר! תגידו עלי שאני מבזה רבנים, אני מבזה רבנים!"

"רבנים שאינם הולכים ביושר, הם לא שווים כלום, לא שווים מאומה!"

"כל הרבנות וכל הגיל וכל הזקן הכל הבל וריק!"

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. משה (23/02/2015 05:40:47)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

ברוך דיין האמת: הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
שחקני הכדורגל מאוכזבים מהמפלגות החרדיות
דרעי מדבר: ''אלי ישי הרס את מה שהרב עובדיה בנה''
יוסי מזרחי: "אמנון יצחק סילף את דבריי"
הראשון לציון הגר"י יוסף בארגנטינה
חסר לך דולר של הרבי בארנק?
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה