תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

הגרש"ב סורוצקין: "תרבות אנשים חטאים - שרצו במה לעצמם"

24/07/2012
הגרש"ב סורוצקין: "תרבות אנשים חטאים - שרצו במה לעצמם" (הגדל)
הגרש"ב סורוצקין: "תרבות אנשים חטאים - שרצו במה לעצמם"

 

הגאון רבי שלום בער סורצקין שליט"א, ראש מוסדות "עטרת שלמה", תקף בחריפות את הגורמים שפגעו במרן הגראי"ל שטיינמן ● בשיחה שנשא בפני אלפי האברכים שבמוסדותיו, אמר: "המוסד הזה מיוסד על ידי גדולי ישראל, ומי שילך נגד גדולי ישראל ייזרק מהמוסד" ● בכך הצטרף הגרש"ב למחאות נגד הפגיעה בכבודו של הגראי"ל שטיינמן

בשבוע שעבר נחשף לראשונה ב'חדרי חרדים', מכתב גדולי ישראל, בו מחו בחריפות באותם "לבלרים מחוצפים שהשחיזו עטם ופערו פיהם הטמא בדרשות של דופי, ומאמרים של שנאה ורעות רוח, העיזו פניהם ברבן של ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אשר נטל על שכמו את משא הדור".

השבוע, ממשיך מאבקם של גורמי השוליים בגראי"ל שטיינמן לעורר סערה בהיכלי התורה. ראש מוסדות 'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הצטרף גם הוא למחאות נגד הפגיעה בכבודו של הגראי"ל שטיינמן.

בשיחה שנשא השבוע בכולל הממוקם בבית המדרש 'צעירים' בבני ברק, הבהיר הגרש"ב: "המוסד הזה מיוסד על ידי גדולי ישראל, ומי שילך נגד גדולי ישראל ייזרק מהמוסד".

גם בשבוע שעבר נשא הגרש"ב שיחה בפני אלפי אברכי רשת הכוללים שכונסו בקרית ספר, ובשיחתו הספיד את הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וקישר את פטירתו לחוצפתם של אותם גורמי שוליים. על שיחתו זו חזר גם בבני ברק.

במהלך דבריו אמר הגרש"ב: "יש פסוק בפרשה 'והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף אשר על ישראל'. משה רבינו עומד לפני חצי שבט המנשה, לפני השבטים שמבקשים לשבת בעבר הירדן. יש להם בקשה מובנת לכאורה, בקשה שנקראת ריאלית, יש להם מקנה יותר מכל השבטים. משה רבינו אומר ביטוי שלא מצאנו באף מקום, 'תרבות אנשים חטאים', ומשה רבינו לפני זה משווה אותם לחטא המרגלים, החטא שעד היום אנחנו בוכים עליו בכיה של דורות, החורבן הגדול של כלל ישראל מגיע מאותו חטא נורא של המרגלים. מה קרה פה? מה הם רצו פה? בקשה תמימה. הם באו לשאול את גדול הדור, הם לא עשו לבד. הם באו לבקש.

"ראיתי בשם הגאון ר' מאיר בלוך, נכון הם באו לבקש בקשה תמימה. אבל קבוצה שבאה לפרוש מהכלל, זהו קלקול שאין לו תקנה עולמית. 'תרבות אנשים חטאים'. חטא המרגלים. פרשו מן הציבור. רוצים לצאת מאחדות הכלל. רוצים לתת במה לעצמם. רוצים לדאוג לעצמם לבד. אפילו שבאים לשאול את גדול הדור, באים לשאול את מנהיג הדור. ואם אותו מנהיג אומר להם 'תרבות אנשים חטאים' זה איין שטיק 'תרבות אנשים חטאים' ומביא חרון אף על ישראל. כך כתוב פה בפסוק. אבל על אותו פסוק כתוב מדרש אסופה. לא רק שאנשים שעמדו לפני משה רבינו וקבלו ממנו נזיפה, רצו ליטול במה לעצמם, לפרוש מאחדות הכלל, מי לא ראה את הכלל. 'תרבות אנשים חטאים'.

"אבל המדרש שואל שאלה עצומה, איך זה מסתדר עם משה רבינו, רבן של ישראל, מנהיג הדור מוסר התורה לכלל ישראל. הפסוק מעיד עליו 'והאיש משה עניו מאוד'. איך זה מסתדר עם דברים קשים כאלה? אומר המדרש, 'מלמד שמשה רק התגבר על יצרו'. כתוב במדרש משה מטבעו קשה היה, כמה שזה לא נראה לנו מתאים למשה רבינו זה הפך מטבעו, ניין. ומשה קשה היה. ואם לא המדרש אומר קשה לומר את זה. אלא התגבר על יצרו. מה זה התגבר על יצרו? כל הציבור יודע שלמשה קראו עניו, כתוב פה במדרש: שמנהיג ישראל מוסר התורה צריך לעמוד על דברים ולא לוותר גם אם אנשים טפשים רואים. אבל כתוב פה עוד דבר גדול, כל מציאותו ענווה, כל מציאותו הנהגה ישרה, זו המציאות, למה? כי זה מתגבר על יצרו. דאס איז א מנהיג! מנהיג זה שאנחנו מכריזים עליו והאיש משה.

"לא הייתי מדבר על הדברים האלה. בודאי לא יום אחרי הסתלקותם, כי יכול להיות שזה כבר לא נוגע. יכול להיות שתרבות אנשים חטאים? אבל כשירדתי מהמטוס קבלתי טלפון מרח' רשב"ם, ודי למבין, שזכיתי להיות שם לפני שבוע לפני שיצא המכתב של אתמול, ולפני המכתב שיצא לפני שבועיים. ואני רוצה להוסיף עוד דבר. רש"י מביא שלא יאמרו אומות העולם שאם היה לנו כזה מנהיג גם היינו כמו כלל ישראל, נתן להם הקב"ה את בלעם, את מי שאפשר להגיד עליו לא קם כמשה עוד. והלך הוא עם אותו כח תרבות שיש למשה רבינו ופרץ גדרי עריות, אותו כח להבדיל אלף הבדלות כמו משה רבינו, אפשר למסור תורה, אפשר לרעות את כלל ישראל, אבל עם אותו כח אפשר לפרוץ גדרי עולם. 'תרבות אנשים חטאים'. עם אותו כח, עם אותו פה.

"ויותר מזה, כתוב בפסוק אחר כך לא תלך עמהם אומר רש"י מה זה לא תלך עמהם? בלעם אמר אני אקלל אותם במקומי, אמר לו הקב"ה לא. אומר להקב"ה אם כן אברכם. אומר הקב"ה: ניין, כי ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? שאומרים לדבורה, לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך? מה זה? הרי הוא רק רצה לברך. הוא כבר ידע שהוא לא יכול לקלל את כלל ישראל. אבל כתוב פה יסוד גדול, ברכות של בלעם זה עוקצך, ברכות של בלעם מפה טומאה. גם כשזה ברכה זה קללה. מבזה תלמידי חכמים, מרשעים יצא רשע. הפשט הוא, שרשע לפעמים יכול לכתוב השקפה. מרשעים יצא רשע, הכל חתיכת עוקצך, איך שר' חיים כתב בכתב קדשו במילה אחת 'פה טמא'. שנאת עם ארצות לתלמידי חכמים כל מה ששייך לזה, זה חתיכת שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים. וזה הפשט מרשעים יצא רשע.

"ואני רוצה רק להוסיף דבר אחד. מה הפשט תרבות? זה לא איזושהי דבר שרץ, זה אנשי תרבות, זה אנשים עם דעה, דאס איז א שיטה. זה לא דבר של רגע אחד. בחובת הלבבות כתוב על זה כולנו מחוייבים בזה. ואם אומרים שהפה הוא טמא והדברים טמאים, אז הפשט הוא, יש כאלה שצועקים על שבועונים. איך ווייס נישט, הפשט הוא שכל מילה היא טמאה, כל מילה זה שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים. זה המקום היחידי שכל גדולי ישראל כתבו פה אחד: יצאו מכלל ישראל. הזהרו בגחלתן. זה המקום היחידי שכתוב. וזה לא המחלוקת הראשונה שהיה בכלל ישראל על הנושאים האלה".

לדבריו היו הדים רבים בתפוצות ישראל, ורבים הוקיעו את יעקב לבין, מנכ"ל עיתון הפלס, שנחשף בקלונו כאשר התפרסמה הקלטה משחית טלפון, בה הסביר יעקב לבין את עמדת העיתון כלפי הגראי"ל שטיינמן: "אם הוא יביע דעה לא מקובלת - הוא בוודאי יזכה לביקורת, בשביל זה הוקמנו".
 
ההקלטה פורסמה באתר "בחדרי חרדים", ובה נשמע אברך משוחח עם יעקב לבין, מנכ"ל העיתון החדש, ושואל אותו על יחסו של העיתון לגראי"ל שטיינמן.

וכך נשמעת השיחה:

"הלו, הרב לבין, שלום וברכה, ערב טוב.

סליחה שאני מטריד אתכם על כאלו דברים...

"פנה אלי חבר בנוגע להצטרפות לעיתון 'הפלס', אמרתי שאני יצטרף ויצרף חברים. אני רוצה להיות משוכנע שהוא לא הולך להיות פרווה. פרווה אני מתכוון שהיום יתד והפלס, הם כמעט אותו דבר, זה (יתד) מביא את ר"ש אויערבך וזה (הפלס) מביא את הרב שטיינמן, זה יהיה עיתון משלנו? עיתון שמגדל את ה'גדוילים' שלנו או עיתון שפוזל לעבר הרב שטיינמן וכו'? אנחנו מגדלים אותו מצד אחד ומצד שני הרי אתם לא כפופים אליו?"

לבין: "אנחנו לא ניתן לו שום דבר מעבר למה שנתנו לו עד היום, וכל דעה שהוא יביע שלא תהא מקובלת אז הוא בוודאי יזכה לביקורת, עכשיו אין מי שיעצור את הביקורת. לזלזל בכבודו אין עניין, אלא אם כן הדעות שלו ועל זה אנחנו... על זה אנו רוצים לשמור ולזה בדיוק הוקמנו!"

האברך: ולא יהיה פחד להביע את הביקורת בקול?

לבין: מה?

האברך: ולא יהיה פחד להשמיע את הביקורת בקול?

לבין: "לא, בפירוש לא! ביקורת תהיה! לזה הוקמנו!!! עכשיו, להתחיל לגרד אותו עכשיו, זה לא חכם, אבל ביקורת? אוהו ביקורת! הוא רק יתחיל עם הנושאים שלו, הגיוס וכדומה, ודאי שתהיה ביקורת".
 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. מיקי (29/07/2012 22:56:51)
2. משה (29/07/2012 22:57:45)
3. אברהם (29/07/2012 22:58:30)
4. פנחס בן אלעזר (29/07/2012 23:04:30)
5. 
לבין עוכר ישראל
מוטי (29/07/2012 23:05:13)
6. 
מה שהחכם חושב-הטיפש אומר בקול!
beni (29/07/2012 23:05:58)
7. 
אוי לו מיום הדין לעושה מנוי לפלס
הוראת הגדולים (29/07/2012 23:06:37)
8. יהושע ווייס (29/07/2012 23:07:06)
9. 
ויפתח לבין את פה האתון נגד גדולי ישראל
אחד (29/07/2012 23:07:36)
10. מוישה (29/07/2012 23:08:20)
11. האמת המרה (29/07/2012 23:09:06)
12. נפתלי (29/07/2012 23:09:43)
13. סעדיה הכהן (29/07/2012 23:10:31)
14. מזועזע (29/07/2012 23:11:47)
15. אניי (29/07/2012 23:12:37)
16. חסיד (29/07/2012 23:13:19)
17. יענקי (29/07/2012 23:13:59)
18. בוזגלו (29/07/2012 23:15:19)
19. נעמה (29/07/2012 23:16:27)
20. מאור (29/07/2012 23:17:36)
21. חרדי (29/07/2012 23:18:44)
22. יוסי (29/07/2012 23:19:59)
23. איי איי איי (29/07/2012 23:22:50)
24. זלמן (29/07/2012 23:23:47)
25. 
זה הגולם שייצרו אותו להלחם בגדולי ישראל, ופשוט הגולם קם פה על יוצרו
יודע (29/07/2012 23:24:55)
26. גד (29/07/2012 23:25:25)
27. אריה (29/07/2012 23:27:29)
28. י.נ. (29/07/2012 23:28:08)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

‫הגאון רבי חיים קניבסקי: "להצביע למפלגות חרדיות"
הרב שך הורה: לתלות דגל ביום העצמאות
לכל אדם יש סיפור
"בברכת האילנות פעלתי עבורכם בשמיים שיהיו לכם בן ובת"
דן כנר: "הקשר שלי לתנ"ך החל מילדות"
הילולת המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה