תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

"ללכת בדרכי הצדיק"

18/02/2015 10:15
הרב ארוש אצל מוהרא"ש (הגדל)
הרב ארוש אצל מוהרא"ש

ראש ישיבת חוט של חסד, הרב שלום ארוש, בטור מיוחד לזכרו של הצדיק מיבניאל - מוהרא"ש שיק זצוק"ל ● הוא קורא להמשיך בדרכיו של מוהרא"ש זצוק"ל ולקיים את צוואתו הקדושה: "הוא ביקש שלא יספידו אותו, אבל חייבים לעורר את עם ישראל ללכת בדרכיו, בדברים הנפלאים שהשאיר"

לפני שבוע הסתלק מעמנו, בעוונותינו הרבים, צדיק גדול מאוד – מורנו הרב אליעזר שלמה שיק זיע"א. יהי רצון שהדברים הבאים יהיו לעילוי נשמתו הטהורה, ומהם נתחזק כולנו ללכת בדרכו של הצדיק ולמלא את החלל העצום שנוצר בעולם.
 
הרב שיק זיע"א, כבר מגיל שש-עשרה התקרב לרבי נחמן מברסלב וזכה שדברי רבינו הקדוש האירו מאוד בליבו, עד שהגיע להרגשה האמיתית שהוא צריך להפיץ את תורתו ומשנתו של רבי נחמן בכל העולם כולו במסירות נפש נפלאה.
 
הצדיק גילם באישיותו את דברי רבינו הקדוש שאמר: "אל תהיו עצים יבשים" (כמבואר בספר חיי מוהר"ן): "כמה פעמים היה מדבר הרבה עמנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשות לה' יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם לה' יתברך. ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם לה' יתברך ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא, שייכנס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאוד, מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים, כשידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת לה' יתברך ולקרבם לעבודתו יתברך אשר אין דבר גדול מזה, כמובא בכל הספרים בפרט בזוהר הקדוש, כמו שכתוב שם: 'זכאה מאן דאחיד בידא דחייבא' וכו' וקודשא בריך הוא משתבח ביה בכל עלמין'. והוא זכרונו לברכה האריך לדבר עמנו כמה וכמה פעמים מזה, וזרז אותנו לזה מאוד בכמה מיני לשונות. וכמה פעמים היה מבזה אותנו בביזיונות על שאנו מתעצלים בזה, ופעם אחת קרא אותנו 'עצים יבשים' על שאין אנו מולידים נפשות שיתקרבו לה' יתברך על ידינו".
 
את הדיבורים הנפלאים האלה המוהרא"ש זיע"א הפנים עמוק בליבו, מה שעורר אותו לעסוק כל כולו במסר האדיר של רבי נחמן, עד שמקטנותו ממש עסק להדפיס ולהפיץ במסירות נפש והתקיים בו: "ותשחק ליום אחרון". המפעל האדיר שלו גדל וגדל והגיע לממדים אדירים של ספרים וקונטרסים למאות ולאלפים שחיזקו ומחזקים ועושים פירות נפלאים בעולם. גם את תלמידיו חינך בדרך זו – למסור את נפשם בעניין ההפצה, וכפי שהדגיש וציין בצוואתו את עניין ההפצה וזיכוי הרבים.
 
לכן עלינו להתעורר מאוד מדבריו הקדושים המעוררים מאוד ולראות שחזון ההפצה רק יגבר ויתעצם ועל ידי זה יתקיים בו "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". כלומר, שכל אחד מעם ישראל יעסוק בהפצה בכל כוחותיו. כי אין דבר כזה שאדם לא יכול להיות שותף לעשייה הנפלאה הזו. אפשר לדבר עם מכרים, לזכות אותם בספרים ובדיסקים, חוברות-כיס שמתאימות לכל רגע ומצב בחיים, דיבורים שנוגעים בדיוק בנקודה בה נמצא האדם. ואני אומר את זה מניסיון. כמה פעמים פנו אלי אנשים שהיו בשפל המדרגה, ודיסק אחד שינה להם את החיים. סיפר לי מישהו שפעם נפל ברוחניות שלו, הגיע ממש לחושך רוחני מזעזע. חבר שלו, ששמע על המצב שלו, נתן לו את הדיסק תפסיק להתבכיין והבחור הזה שמע אותו שוב ושוב עד שהתאושש וחזר לעצמו, היום הוא בעל תשובה נפלא שיוצא לזכות אנשים אחרים, "לעזור לאנשים שנמצאים במקום כזה כי הייתי שם" הוא אמר לי יום אחד. וזה עוד בלי להזכיר את השכר העצום שמקבל אדם שמזכה את הרבים. למשל, כמו אותו חבר שנתן לו את הדיסק תפסיק להתבכיין, כל שמחת החיים של חברו – נזקפת לזכותו, התורה והמצוות – שיש לו חלק בזה, שלום הבית שלו – הוא שותף לזה, וסל הפירות הוא אינסופי ורק הולך וגדל.
 
באמת שאי אפשר להעריך ולאמוד את השכר של אדם המזכה את הרבים. לפעמים, אנשים יכולים ללמוד תורה אלף שנים, אבל לא ישיגו מה שהשיג אדם שהפיץ דיסק אחד! רבינו בחיי, מחבר הספר חובות הלבבות שהיה אחד מן הראשונים מלאכים, כותב דברים נוקבים מאוד: "וראוי לך אחי לדעת, כי זכויות המאמין אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך ואילו היה קרוב לנביאים במידותיהם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים ובכל הזמנים... וכן אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו בלבד תהיה זכותו מעטה, ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תיכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוקים"!
 
הנה הדרך לאנשים שרוצים להגיע לדרגות רוחניות גבוהות, אפילו יותר מדרגת הנביאים, ובקלי קלות: לתת לאנשים חוברות ודיסקים ולחזקם באמונה, בתפילה ובתודה לבורא עולם, לאמונה שהכל לטובה והכל ממנו יתברך, כפי שהורה לנו רבינו הקדוש זיע"א. והדברים האלה באמת מעוררים. כי איך יכול להיות שאדם שומע דיבורים כל כך פשוטים וברורים, ולא עושה את זה? מוכרחים לצאת מהאדישות!
 
עניין ההפצה הוא הדבר החשוב והעיקרי שמבטא את פעולתו ודבריו של רבי נחמן מברסלב בדורנו. ורבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק ומי שהמשיך את דרכו בעניין זה בכל כוחו, אומר שזה הסימן האמיתי למי שמקורב באמת לצדיק – שמקרב עוד ועוד נפשות לדרך הצדיק. והצדיק העצום שהסתלק מעמנו לפני שבוע – המוהרא"ש זיע"א, היה דוגמה אמיתית וחיה לחיים שכל כולם היו הפצה וקירוב, השפעת האור הצדיק בכל העולם כולו. ועכשיו, שנסתלק מן העולם אנו צריכים להתעורר ביתר שאת ועוז ולהמשיך בדרכו – והלכנו בדרכיו, במלוא מובן המילה, לקיים את צוואתו הנפלאה בפשטות ובקלות. ולא בשמים היא, אלא ממש בהישג ידו של כל אחד. העולם יכול להיראות אחרת אם נרתם למשימה החשובה הזו ביחד והגאולה בוא תבוא ברחמים גדולים!
 
נקודה נוספת וחשובה עליה דיבר המוהרא"ש זיע"א בצוואתו היא – השלום ואהבה בין אדם לחברו. הדברים ידועים ומפורסמים לכל, אך חשוב לציין אותם שוב ושוב ולהחדירם לליבנו. בזמן רבי עקיבא מתו 24,000 תלמידיו, תנאים קדושים, לא בגלל שרצחו או גנבו חלילה, אלא בגלל שלא דקדקו בשלמות בכבוד חבריהם. ומה נאמר אנו בדורנו, שהמצב שבין אדם לחברו קשה מנשוא ואנו רואים שהקב"ה מעורר אותנו ויש צרות וגזרות רבות - צדיקים שחולים מאוד, השם ישלח להם רפואה שלמה. צדיקים שנפטרים, תינוקות שלא טעמו טעם חטא מימיהם גם הם קיפחו את חייהם במיתה קשה, מחלות קשות שמפילות צעירים ומבוגרים כאחד, פיגועים והרבה מאוד פחד באוויר. הדברים האלה צריכים לעורר אותנו להתחזק באהבת חינם ולהיות זהירים מאוד בכל הנוגע לעניינים שבין אדם לחברו, להתרחק מעוון לשון הרע ומחלוקת בתכלית הריחוק. לשים לנגד עינינו את דברי הגמרא הקדושה (ערכין): "במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו". ותרגומו הוא, שבארץ ישראל היו אומרים שלשון הרע הורגת שלושה אנשים, ומבואר במדרש שהכוונה היא למספר למקבל ולזה שמדברים עליו. חייבים להגביר את אהבת ישראל. והצעד הראשון להמתיק את הדינים הנוראים האלה מעלינו הוא  - לצמצם את הכעסים וההקפדות שיש לאדם על חברו, דבר שמעורר קטרוג גדול מאוד בשמים.
 
הצדיק היקר, רבי אליעזר שלמה שיק זיע"א, מי שמכונה גם "הצדיק מיבנאל", ביקש שלא יספידו אותו, אבל חייבים לעורר את עם ישראל ללכת בדרכיו, בדברים הנפלאים שהשאיר בצוואתו שמסוגלים לקרב את הגאולה ולהמתיק את כל הדינים. ובעיקר – ההפצה ואהבת ישראל! ובזכות זה נזכה לראות במהרה בימינו את האור והשמחה בעם ישראל, את האהבה והחיבור, התשובה השלמה, והקב"ה יאמר לצרותינו די ולמלאך המשחית 'הרף ידיך', ונשמע רק בשורות טובות ונקבל משיח צדקנו, אמן.

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

‫הגאון רבי חיים קניבסקי: "להצביע למפלגות חרדיות"
הרב שך הורה: לתלות דגל ביום העצמאות
לכל אדם יש סיפור
"בברכת האילנות פעלתי עבורכם בשמיים שיהיו לכם בן ובת"
דן כנר: "הקשר שלי לתנ"ך החל מילדות"
הילולת המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה