מבט לפרשת השבוע "שופטים"

16/08/2015 08:10
מבט לפרשת השבוע "שופטים" (הגדל)

טעות של נמלה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, שיהודי שהולך בדרך התורה אינו משנה את תפיסת העולם שלו השכם והערב, כי האמת של התורה הקדושה היא נצחית וקיימת בכל זמן ובכל מצב ● מה לומדים מהנמלה? ● פרשת שופטים

 

"שופטים ושוטרים תיתן לך" (טז, יח). המדרש מבאר על הפסוק: "זהו שאמר הכתוב (משלי ו,ו) : "לך אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה..." ומהו "ראה דרכיה וחכם"?

רבנן אמרי: ראה דרך ארץ שיש בה, שבורחת מן הגזל. אמר ר"ש בן חלפתא: מעשה בנמלה אחת, שהפילה חיטה אחת, והיו כולן באות ומריחות בה, ולא הייתה אחת מהן נוטלת אותה. באה אותה שהייתה שלה ונטלה אותה.  ראה חכמה שיש בה...  ולא שופט ולא שוטר יש לה, שנאמר: "אשר אין לה קצין ושוטר ומושל". אתם, שמיניתי לכם שופטים ושוטרים, על אחת כמה וכמה". (דב"ר).

השאלה היא מה יש ללמוד מהנמלה? אמנם היא לא גוזלת מחברותיה, אבל היא גוזלת מבעל החטים, היא לא טרחה לזרוע ולגדל חיטים?!

מיישב החידושי הרי"ם: "אם היינו לומדים תורה ומוסר מנימוסי העולם, למשל מהנמלה, היינו מבינים שיש חילוקים בהלכות גזל. הנה הנמלה – אינה גוזלת מחברותיה, אבל היא מרשה לעצמה לגנוב מאחרים. היא נוהגת כך, כי אין לה קצין, שוטר או מושל. כמו שמבאר ר"ש בן חלפתא: היא מוסרית וחרוצה באופן טבעי. אבל לא נוהגת אלא לפי הבנתה, לכן היא טועה.

הסבא מקלם אמר על דברי אותו תלמיד ותיק, שאמר שהוא יכול לטהר את השרץ במאה וחמישים טעמים, אבל התורה הקדושה מטמאה.

לאותו תלמיד יש ק"ן סיבות מוצדקות. היסוד שנלמד, שעם כל החכמה והשכל שלנו אנחנו מסוגלים לטעות מדרך האמת. כי לעומת כל כך הרבה סיבות טובות, למעשה ברור שהשרץ מטמא.

הנמלה בטוחה שהיא מוסרית, הן היא לא גוזלת, היא טורחת למזונותיה בחריצות ראויה לציון. אבל אם מעמיקים, רואים שהיא טועה, הן היא גזלה את החיטה.

אנחנו חיים בדור, שעולים כל הזמן רעיונות חדשים, דרכים חדשות, מה שהיה מקובל כמוסרי ונכון אתמול, נראה היום בלתי מוסרי ובלתי הגון.

בלבול גדול! מי שהולך בדרך התורה, אין לו בעיה. התורה הקדושה מלמדת אותנו את הדרך הנכונה, המוסרית והנכונה ביותר!

הגמרא במסכת סנהדרין טז, ב : ת"ר – מניין, שמעמידים שופטים לישראל? תלמוד לומר: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך". לכאורה, השכל הפשוט אומר: כדי לקיים חברה בריאה – חייבים למנות שופטים ושוטרים.
למה צריך ציווי מיוחד בתורה, הרי בכל מקום מסודר בעולם הנאור יש מערכת משפט, יש משטרה וצבא ??
התשובה: אנחנו מקיימים את הדברים לא בגלל השכר שאומר שצריך שופט, דיין ושוטר, אלא בגלל שהתורה הקדושה ציוותה.

ה"אור החיים" הקדוש מבאר בפרשת חוקת: "זאת חוקת התורה, אשר ציווה ה' לאמור". מי שמקיים את המצווה הזאת – של פרה אדומה, שהיא חוק בלתי מובן, הרי גם החכם מכל אדם אמר על פרה אדומה: "אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני", מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את כל התורה אשר ציווה ה'. יהודי שמקיים מצווה, שאינו מבין, מראה שהוא מוכן להתמסר לעבודת הבורא יתברך, כמו עבד, שמוכן לעשות הכול למען אדונו.

אנו מקיימים את המצוות של התורה, כי כך ציווה הקב"ה. לכן אצלנו אין בלבול ושינוי תפיסות עולם כל תקופה.

אשרי מי שהולך בדרך התורה המסורה לנו מדור דור.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה