מבט לפרשת השבוע "תולדות"

12/11/2012 15:15
מבט לפרשת השבוע "תולדות" (הגדל)

 

בחירת עונש ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את הקושיה הידועה, איך בבית של יצחק ורבקה, שניים שקידשו שם שמים ומסרו נפשם למען שמו יתברך – גדל ויצא בן רשע בדמות עשו ● ומדוע רבקה אינה מבררת יותר על אודות החתן? ● פרשת תולדות

"ויהי עשו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים" (כה, כז)

ליצחק אבינו שני בנים – אחד צדיק תמים, תלמיד בישיבות של שם ועבר, ואחד רשע.

איך צדיק גדול, כמו יצחק אבינו, שהסכים לעלות קורבן עולה על המזבח, יצא ממנו בן רשע? קשה להבין איך מבית קדוש וטהור כל כך, בית של יצחק ורבקה, בית של מסירות נפש לעבודת ה', יצא בן שכבר בגיל שלוש עשרה עבר על חמש מצוות, כמובא בדברי חז"ל.

בעל ה"אמרי שפר" מבאר על-פי מדרש רבה. שם מובא, כי הקב"ה נתן לאברהם אבינו אפשרות בחירה. אברהם שאל מה יקרה, כאשר יהודים יעברו על מצוות הבורא יתברך. ענה לו הקב"ה: שתי דרכים הן כיצד לענוש אותם – או עונש בעולם הבא – לשולחם לגיהנום או עונש כבר בעולם הזה – שעבוד מלכויות. אברהם העדיף עונש בעולם הזה, ונגזרה גלות. הגלות הארוכה והקשה ביותר היא הגלות שבה אנו שקועים וטבועים מחורבן בית שני, גלות אדום. אחריה בעזרת ה' בקרוב ממש תבוא הגאולה השלמה.

ליצחק ולרבקה נולדו שני בנים – אחד יהודי, יעקב אבינו, אשר ממנו נולדו י"ב שבטי קה, עם ישראל. הבן האחר – עשו, הוא אדום, המשעבד הנוקשה ביותר.

בפסוק הפותח את פרשתנו נאמר: "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק." לכאורה, אם באה התורה לתאר את התולדות של יצחק, צריך לספר על יעקב ועל עשו, על דור ההמשך, ולא על הדור הקודם, שהוליד את יצחק. מבאר בעל ה"אמרי שפר", כי זכות הבחירה, שניתנה למוליד של יצחק, כלומר: לאביו אברהם אבינו, הביאה לכך שנולדו ליצחק שני בנים אלה – האחד צדיק והאחד רשע. דהיינו: בטרם נלמד על התולדות, יש לנו ללמוד ולדעת מה גרם ומה הביא לתולדות בלתי מסתברים אלו בביתו של יצחק אבינו. הבחירה של אברהם – לקבל את העונש בעולם הזה - הוציאה תולדות השונים כל כך האחד מאחיו.

לפי דברים אלה, אפשר אולי להוסיף ולבאר מפני מה נאבק יעקב בעשו כבר במעי אמו-אמם. יעקב מתאמץ להתרחק מעשו בהזדמנויות שונות. בהזדמנות אחת אנו קוראים על כך שיעקב מסתיר את דינה בתו מעשו אחיו.

בהזדמנות אחרת אנו רואים, כי יעקב אינו מעונין ללכת עם עשו גם לאחר הפיוס ביניהם. בפרשת "וישלח" מבקש עשו – "ויאמר: נסעה ונלכה ואלכה לנגדך". יעקב אינו מוכן ומתחמק בעדינות אלגנטית - "ויאמר אליו: אדוני יודע, כי הילדים רכים... יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיטי" (לג, יב-יד).

יתכן, כי יעקב ניסה להקל ולקצר את הגלות הארוכה והנוראה, גלות אדום. כל גלות וכל סבל של יעקב מאת עשו אחיו באה כדי להקל עלינו הבנים בדורות המאוחרים שלנו. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שהגלות הקשה תיפסק ותסתיים ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה