מבט לפרשת השבוע "ויצא"

19/11/2012 13:10
מבט לפרשת השבוע "ויצא" (הגדל)

 

זכותנו בארצנו ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע הוזקק הקב"ה לנס הגדול בנבואתו ליעקב אבינו, עת קיפל את כל ארץ ישראל מתחת למראשותיו של יעקב ● האם בשביל רמז בלבד משנים סדרי בראשית? ● פרשת ויצא

"הארץ אשר אתה שוכב עליה – לך אתננה ולזרעך" (כח, יג)

מבאר רש"י על פי הגמרא במסכת  חולין: "קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו. רמז לו, שתהא נוחה ליכבש לבניו. כד' אמות (שזה מקומו של אדם)" (חולין צא, ב)

כידוע, הקב"ה מנהיג את העולם בדרך הטבעית, שנקבעה על ידי בורא העולם בששת ימי בראשית. כאשר ה' משנה סדרי עולם בצורה ניסית, צריכה להיות לכך סיבה. השאלה המתבקשת היא: מהי הסיבה לנס הגדול, שנעשה ליעקב אבינו – לקפל את כל ארץ ישראל תחתיו? רש"י אומר, שזאת כדי לרמז, שתהא נוחה לכיבוש ע"י הבנים. האם בשביל רמז בלבד עושים נס כה עצום ומיוחד?

ה"שולחן ערוך" ב"חושן משפט" סימן ר"מ כותב: "האומר זכי לאחרים אינו קונה אלא אם כן הוא ברשותו."
דהיינו: אם באים לזכות רכוש מסוים ע"י גורם שלישי, צריך, שהרכוש המזוכה בעבור אחרים, יהיה בזמן הזכייה ברשותו של הגוף השלישי המזכה אותו. כאן יעקב אבינו זכה בארץ ישראל בעבור בני ישראל. יוצא מכך, שכדי שיעקב יוכל להיות הגוף השלישי, שמזכה את הארץ לדורות הבאים, צריך יעקב לקנות את הארץ בארבע אמותיו. לכן הוצרך הקב"ה לנס הגדול. כך מבאר בעל ה"פרח לבנון".

למעשה, זכינו כאן בארץ ישראל ללא כל ערעור. בזמן שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את הארץ, היה לאברהם בן- ישמעאל ונכד- עשו. כמו כן בזמן הנבואה, ליצחק אבינו יש בן- עשו. אבל בזמן הנבואה של יעקב אבינו, אין לנו שותף משאר האומות. כאן אם כן צריך היה נס, כדי שגם בהלכות הקניינים נזכה כדין בארץ הקודש.

התירוץ הזה מבאר את הקושיה, אבל לא בהתאם להסברו של רש"י הקדוש. רש"י הלא מבאר, שמטרת הנס הייתה לרמוז ליעקב, שהארץ תהיה נוחה ליכבש. השאלה איפוא בעינה עומדת: האם בעבור רמז בלבד עושים נס??

מורי ורבי, הרב יוסף פלשניצקי זצ"ל, שהיה ראש כולל "כתר תורה" לרדומסק, ביאר את שיטת רש"י. כתוב בחז"ל, שתינוק יהודי לומד במעי אמו את כל התורה כולה עם מלאך ה' צבאות. בזמן יציאתו של הוולד לאוויר העולם, משכיחים ממנו את כל תלמודו. לכאורה, מה העניין בכך, אם ממילא בסופו של דבר הוא אינו זוכר כלום מכל הלימוד?

ביאור הענין: אומנם התינוק שוכח, אך הלימוד נטמע בתוכו, והרי הוא חלק ממנו, כך שעוזר להמשך הדרך. באופן מעשי, בשעה שהתינוק-ילד-אדם ילמד תורה, יהיה לו קל להשיג את תלמודו, היות שכבר למד בעבר. אלמלא הלימוד עם המלאך בטרום הדרך, היה קשה ללומדים להגיע להבנת התורה כראוי.

הוא הדבר לגבי כיבוש הארץ: בזכות יעקב אבינו, שזכה לכבוש את כל הארץ בתוך ד' אמותיו, זכו וזוכים הבנים לכבוש את ארץ ישראל. לכן הנס חשוב, כדי לאפשר את כיבוש הארץ בנקל.

אולי אפשר להוסיף על הדברים, לפי דברי הרב שך זצ"ל, שהיה ראש ישיבת פוניבז', כי ארץ ישראל היא המקום, שבו יעקב שוכב. המקום שיהודים הולכים בו בדרך התורה, כמו יעקב אביהם – הוא המקום, שבו יש זכות לארץ הקודש. קדושת ארץ ישראל מורגשת רק במקומות, שיש בהם בני תורה.

הרמז של הקב"ה ליעקב ולדורות הבאים אחריו בא לומר את האמירה החשובה: כיבוש הארץ ובהמשך- החזקתה בבעלות ישראל הם רק במקום, שבו נותנים לדרכו של יעקב אבינו להתקיים, רק במקומות שיש בהם בני תורה, שיש בתי מדרש ושהולכים בדרך האבות הקדושים.

לצורך זה הנס חשוב מאוד, בפרט בימים אלה – מול הדרישה של אומות העולם על חלוקת הארץ ומול הדאגה, בדמות הטבה כלכלית, לחלק מסוים מתושבי בארץ. עיר גדולה נמדדת במשנה במסכת מגילה על פי הקריטריון הבא: מקום שיש עשרה בטלנים, שהם בטלים ממלאכה ועוסקים בתורה ובתפילה. אברכים, תלמידי ישיבות וכל לומדי התורה הקדושה נותנים לנו את הזכות ואת היכולת לכבוש ולהתנחל בארץ, שהובטחה לאבינו יעקב. עלינו לחזור ולשנן את הרמז: רק במקום בארץ ישראל שנאפשר לדרכו של יעקב לשכב וללין, נזכה להחזיק.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה