מבט לפרשת השבוע "בהעלותך"

5/06/2014 11:10
מבט לפרשת השבוע "בהעלותך" (הגדל)

רצונו יתברך ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר איך עמרם חזר ונשא את יוכבד לאישה, אחרי שהיא הייתה נשואה לאליצפן בן פרנך בזמן הגירושין שלהם  ● הרי "אסור לאדם להחזיר את  גרושתו לאחר שנישאת לאחר"! ● פרשת בהעלותך

 

"וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים".

מי היו אלדד ומידד? מובא ב"תרגום יונתן" אלדד ומידד היו בניו של אליצפן בן פרנך שילדה לו יוכבד בפרק זמן שיוכבד הייתה מגורשת מבעלה הראשון עמרם. כלומר, יוכבד הייתה נשואה לעמרם וילדה לו שני ילדים את אהרון הכהן ומרים הנביאה. עמרם גירש את יוכבד אשתו בגלל גזירת פרעה "כל   הבן הילוד היאורה תשליכו".

יוכבד התחתנה עם אליצפן בן פרנך נולדו להם שני בנים אלדד ומידד. עמרם שמע  את נבואתה של בתו מרים "אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות", עמד עמרם והחזיר את אשתו. מהנישואין השניים שלהם נולד מושיעם של ישראל משה רבנו. 
 
לכאורה קשה איך עמרם חזר ונשא את יוכבד לאישה. עמרם היה גדול הדור.אחד מארבעה אנשים שלא חטאו בכל מהלך חייהם ומתו בחטאו של נחש. אין ספק שגדול הדור קיים את כל התורה קודם שניתנה לישראל בהר סיני. לפי ההלכה "אסור לאדם להחזיר את גרושתו לאחר שנישאת לאחר" אם יוכבד נישאה בתקופת הגירושין ועוד ילדה שני בנים לאיש אחר איך חזר עמרם ונשא אותה שוב לאישה?

הגרא"ל שטיינמן שליט"א תירץ  האיסור של מחזיר גרושתו קיים רק אם הבעל מסר לאשתו גט כריתות, עמרם לא גירש את יוכבד בגט, אלא בשילוח ופרישה ממנה כמו שנהגו לפני מתן תורה לכן היה מותר לו לחזור ולשאת אותה לאישה.

חשבתי אולי לתרץ ולומר שעמרם כמו אבות האומה ושאר הצדיקים הגדולים באומה הישראלית כן הקפידו לשמור תרי"ג מצוות גם קודם נתינתה בסיני. אבל עמרם עמד בפני מצב מיוחד הוא קיבל נבואה מבתו. הוא ידע שדבריה הם ציוו מהבורא יתברך, במיוחד שמרים הוסיפה טעם לדבריה "שלך קשה יותר משל פרעה", לכן עמרם שינה ממנהגו ונהג על פי רצון הבורא יתברך שנאמר לבתו בנבואה. 

אפשר לחזק את הדברים: האור החיים הקדוש מקשה אם האבות הקדושים קיימו את כל התורה איך נשא יעקב אבינו שתי אחיות? מחדש האור החיים יסוד: האבות קיימו את כל התורה כמו שאנחנו מקיימים מצוות קיומיות. למשל מצוות "ציצית", אין ליהודי חיוב ללבוש בגד עם ציצית, אם יהודי לובש בגד של ארבע כנפות יש לו חיוב לשים בהם ציצית. כמובן שיהודי שרוצה לזכות במצוות יהדר ללבוש בגד שחייב בציצית. האבות הקדושים לא היו חייבים לקיים תרי"ג מצוות, הם חיו לפני מתן תורה. אבל הם רצו להדר על עצמם להדבק בבורא עולם ולקיים את התורה שעתידה להינתן לבנים לישראל. אם הם ראו צורך רוחני במעשה מסוים להפר מצווה שעוד לא ניתנה להם בפועל. הם יכלו לחשב את רצון שמים לאותו מקרה ולעשות את רצונו יתברך.

כל היסוד הזה נאמר רק לפני מתן תורה כי אז הם לא היו מצווים על קיום תרי"ג מצוות. לאחר מתן תורה אין שום היתר לחשב ולחשבן רצונות שמים. לכן מסביר האור החיים יעקב אבינו נשא שתי אחיות. הוא ידע כי למרות שהתורה עתידה לאסור לשאת שתי אחיות. בזמנו אין איסור ורצון הבורא שיעקב יקים את בית ישראל מאותם שתי אחיות האמהות היהודיות שבנו את בית ה".

לפי ביאור הנפלא של האור החיים מובן גם הנהגתו של נכדו של יעקב אבינו עמרם.עמרם ידע בנבואת מרים שרצון הבורא שהוא יחזור וישא את יוכבד.גם כדי שכל הדור שהלך אחריו יחזור וישא את נשיו. כי הרבה הלכו בעקבות עמרם גדול הדור וגירשו את הנשים. ובמיוחד כדי להמשיך להקים את ביתם המפואר על פי רצון הבורא. כמו הסבא יעקב שידע להבין לעומק את רצון ה' ולהקים שנים עשר שבטי יה. והנה  הנכד הולך באותה דרך וזוכה להביא לעולם את אדון הנביאים משה רבנו.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה