בס"ד

 ט אב תשע"א  9.8.2011

מאת פורום משולבים : פורום לדעות ורעיונות בנושאי שלום עם בטחון ,חברה משק וכלכלה.

פורום משולבים דן , ביום תשעה באב ,על הגורמים למחאה החברתית ,תחזיות לעתיד ומציע מודל כלכלי חדש. שיהיה ממוצע בין הגישות ,קפיטליזם לסוציאליזם.

1.    הגורמים למחאה החברתית והסימפטומים של הקפיטליזם החזירי –  נראה בעליל כי המחאה התחילה על רקע חסר היכולת למציאת דיור בר השגה . אך בל נשכח שהיו מחאות על יוקר המחיה ,כמו הקוטג' והדלק.

הסימפטומים של הקפיטליזם החזירי – הוא הניסיון לגרוף הון ,רב ביותר מהציבור בלי להתחשב ובלי חמלה ע"י הפירמות והממשלה. לצערנו כך גם מחנכים את הכלכלנים הקפיטליסטים ואת העשירים.השאיפה למקסימום  רווחים ע"י העשירים והפירמות ,בלי להתשב בלקוח,מביא למצב שצד אחד מרוויח כל הזמן .וצד שני שהוא ,מעמד הביניים העובד , נשחק, ונאנק תחת עומס העבודה בלי תמורה הולמת .השכר הנמוך יחסית בגלל השיטה הקפיטליסטית ,להוריד את העלויות כאשר העובד הינו מרכיב עיקרי בעלויות .גורמת לתופעת "העבדות המודרנית ".

העבדות המודרנית – אפשר לראות במחאה ,שמעגל המצטרפים לעבדים המודרניים התרחב במשך השנים ,כיום הוא כולל גם אנשים משכילים כמו רופאים ועוד.. ניתן לומר שהעבדות המודרנית היא המחלה של הקפיטליזים ,שעלול להביא להפיכה חברתית ולצערנו למצב הפוך אנשים עשויים לדגול בקומוניזם ,תוך נישול אדמות ונכסים של עשירים.

צריך להיות ברור לכל בר דעת ,שהשיטה הקפיטליסטית אינה יכולה להמשיך לאורך זמן .

ע"פ חוק שימור הכסף . יגיע זמן שכבר ה"פרה " שהיא מעמד הביניים ,לא יוכל לתת יותר חלב . והעשירים לא יוכלו להרוויח יותר ,כי כל הכסף והזהב יהיה בצד של העשירים ורוב הציבור יהיה מורכב מעניים שלא יוכלו לשלם על אדמות או מזון . מעגל העניים יכלול גם את מעמד הפועלים שמצבם דומה .

2.    אנו צופים את המשך המחאה החברתית ואפילו התעצמותה ,כל עוד הממשלה אינה מביאה פתרונות דרמטיים ומהירים .במידה ותאורגן הפגנה גדולה בירושלים להערכתנו הציבור ידרוש הליכה מהירה לבחירות.רק מודל כלכלי חברתי חדש והולם ,עשוי לרכך את המהומות ולמנוע קריסה כלכלית חברתית.

3.     המודל הכלכלי של משולבים ,מביא לטיפול הולם ,בבעיות העיקריות ,בעבדות המודרנית ,יוקר המחיה ,דיור ציבורי ועוד..כל זאת מבלי שהמשק יקרוס ואפילו יפרח.והכנסות המדינה ממיסים יגדלו והצמיחה תגדל.

יש לזכור שמנתונים שפורסמו ,המשק על סף מיתון כלכלי ,הכנסות המדינה ממיסים יורדת ,הצמיחה בירידה , מדינות אירופאיות שהיו מבוססות כלכלית עומדות לפני קריסה והאזור נמצא לפני מלחמה .

א.    העלאת שכר מינימום מידית ב-20%  ומס ישיר למקבלי שכר  בשיעור של 20% החל  ממחצית שכר מינימום – יוצא מכך שבאופן ריאלי ,שכר המינימום יועלה ב-10% . כל זאת ,כאשר  מקבלי שכר המינימום משלמים מס בשיעור 10% -אין ספק שבכך שמקבלי שכר המינימום ישלמו מס ,יביא להם גאווה ,לא רק העשירון העליון ישלם מס ,גם התחתון ,לעומת זאת שכרם של העשירונים התחתונים יעלה על חשבון בעלי השכר הגבוה וזה צריך להיעשות בתיאום ההסתדרות העובדים ,שאפשרי שלאור מצב חרום כלכלי חברתי ,תצטרף לממשלה.יש לזכור שלאור זאת שמקבלי שכר המינימום הם רוב ציבור העובדים  ,הכנסות המדינה ממיסים יגדלו לאין שיעור אפילו יותר ממה שמכניסים מהעשירים.

כמו כן אנו ממליצים להקטין את שעות העבודה לעובד במשרה  מלאה , על מנת להילחם בתופעת העבדות המודרנית . גם כן ,אנו ממליצים להגדיל את התשלום על שעות נוספות וע"י כך ,לחברות לא יהיה משתלם להעסיק עובד בשעות נוספות ,אלה לצרף עובד נוסף,לעבודה במפעל ובכך תגדל מצבת העובדים, ואילו האבטלה, תקטן.

ב.     הקטנת המע"מ לחצי מהמע"מ הנוכחי ב-2 פעימות – כל פעם של 4% . אין לנו ספק שאחרי פעימה ראשונה ,כשהמע"מ ירד ב-4% המשק יפרח ,כלומר ,הצמיחה תגדל . הורדת המע"מ צריכה להיות מתואמת עם הפירמות שגם הן יסכימו להורדה דומה במחירים לצרכן סה"כ ההורדות ביוקר המחיה יהיה של כ-16% הן במע"מ והן ע"י הפירמות היצרניות והמשווקות הכלכליות.

הכנסות המדינה ממיסים ,להערכתנו רק ,יגדלו בהתחשב בתרומה המכרעת של הורדת  המע"מ שגורמת ליציאה  מהמיתון.

ג.      בניה ציבורית – על הממשלה לבנות באמצעות חברות הציבוריות שברשותה ,כמו עמידר – בניה ציבורית  הדירות יחולקו בשכירות סוציאלית לזכאים ,שיהיו זוגות צעירים ,סטודנטים ,רווקים ועוד.. .התשלומים שישלם הזכאי על הנכס ,יצטברו ולאחר מ"ס שנים ,יוכל הזכאי לקנות את הנכס במחיר מוזל בהתאם לזכויות הוותק שיצטברו . והתשלומים לדירה יהיו בחלקם מהתשלומים ששולמו לשכירות.

דבר זה היה בעבר ולצערנו בעקבות המדיניות הקפיטליסטית הפקירה הממשלה את האזרח הקטן  והזוגות הצעירים לכוחות השוק שהכריעו את האזרח והביאו אות להפגנות אלו. לא זו בלבד שהממשלה לא סיעה לזוגות הצעירים ,כמו למגזרים מפלגתיים ועולים .אלא ,שהממשלה גם גרפה קופון על חשבון הזוגות הצעירים .

הממשלה בשיטה הקפיטליסטית הקטינה   את היצע האדמות וע"י כך הגדילה את מחירן של האדמות . הייתה גם דרישה של קבלנים להקטין את ההיצע מכיוון שלטענתם היצף דירות יגרום להם להפסדים . לכן הממשלה הקטינה את ההיצע וכך הגדילה את רווחיה מהזוגות הצעירים ורווח הקבלנים.

ד.     איננו ממליצים – איננו ממליצים להעלות את מס החברות ,בגלל תופעת ה"כפר הגלובאלי".במידה ומס החברות יועלה ,חברות פשוט יעבירו את מפעליהן למדינות אחרות ששם יהיה פחות מס . ופה לא תהיה תעסוקה ,אלא הבטלה.

איננו ממליצים – באופן דומה להעלות את המס על העשירים .- מס גבוה לעשירים נוסה במשטרים קומוניסטים שקרסו . במידה והמס על העשירים יועלה הם יוכלו לעבור למדינות אחרות שבהן המס נמוך ,וכך המדינה לא תקבל מהעשירים ,אפילו הכנסה מועטה של שקל אחד.

לעומת זאת אנו ממליצים להעלות את שכר העובד ואת המס לגבות מלמטה.

לדעתנו אין לקבל ,את חישובי האוצר וטענות העשירים .שהם יותר מדי שבלונים ולא מפוקחים .

הם יכולים לטעון ,לדוגמא -שהעלאת מחיר העובד תייקר את עלות הייצור.

לכאורה ,על פניו זה נראה נכון . אבל בדיקה לעומק מראה שההפך הוא הנכון.

תוספת השכר שיקבלו בעלי שכר המינימום ,תעלה את כוח הקניה של האזרח הקטן . תביא לפריחה ושגשוג וכך מפעלים שייצרו יוכלו למכור את מרכולתן בשוק מכיוון שיהיה יותר כסף לעובדים הם יוכלו לרכוש יותר מוצרים.

לגבי כושר תחרות בחו"ל עם מפעלים אחרים – ראשית כל נאמר שהמודל אומר שיש לעשות רוויזיה בשכר , כלומר העשירונים עליונים במפעל יצטרכו להפריש ממשכורת על מנת שהעשירונים הנמוכים במפעל יקבלו יותר. מעבר לזה שזהו צדק חברתי ,וגורם באופן דרמטי לצמצום הפערים החברתיים כלכליים שגדלו בעת המשטר הקפיטלסטי הנוכחי . גם , המפעל לא יצטרך להוסיף אפילו אגורה ,על שכר העובד וכושר התחרות ישמר.בנוסף לכך ,בגלל שכמות הכסף שבכיסי האזרח הקטן ,שהוקטנה באחרונה  באמצעות המיסים העקיפים,תגדל . ערך השקל ביחס למטבעות הזרות יקטן .דבר זה יביא לכך שהיצוא יגדל והיבוא יקטן ,דבר שיקטין את הגירעון המסחרי של המדינה ויביא לשגשוג המשק והמפעל.

בדומה לכך ,אין לשמוע לחשבי האוצר שטוענים בצורה בנאלית שהקטנת המע"מ תביא להקטנת ההכנסות . אם נסתכל במצב בו אנו נמצאים על סף מיתון אין ספק שהתועלת שמביאה הורדת מע"מ ,שהיא יציאה מהמיתון,ע"י הגברת הפעילות במשק והצמיחה שבעקבות כך שלאזרח הקטן יש יותר כסף להוציא.ולכך נוסיף את התועלת  שביציאה מהאסון החברתי,לכן אין ספק שיש להוריד את המע"מ באופן דרמטי.

איננו  ממליצים – לפעול למשא ומתן עם הפלשתינים להקמת מדינה פלשתינית.

אסור לשכוח את תקופת השואה של הסכמי אוסלו ,את פיגועי הזוועה שנעשו בעקבות הסכמי אוסלו שהיו כביכול הסכמי שלום . עצם העובדה שיש הרבה מפגינים בחופשיות ובהתקהלות המונית ,כל זה הודות לכך שאין משא ומתן להקמת מדינה פלשתינית . ניסיון העבר מוכיח שמשא ומתן עם גורמים פלשתינים להקמת מדינה או שלום ,מביא באופן מידי לפיגועי זוועה כמו שראינו לאחרונה שנטבחה משפחת פוגל ,זמן קצר לאחר  הניסיון של ראש הממשלה לדון עם  אבו מאזן על מדינה פלשתינית . אבו מאזן סירב וגם מסרב להצהרה על קיום מדינה יהודית . דבר שאומר שאין משא ומתן.לצערנו הפיגועים כמו אחרי אוסלו ,כמעט שהביאו לקריסה כלכלית ולקרע חברתי . לכן,איננו ממליצים לנסות לחזור למשא ומתן עם הפלשתינים שעשוי להחזיר את פיגועי הזוועה ואת הקריסה הכלכלית שבעקבותיה.

כמו כן ,אנו ממליצים להוריד את המיסים העקיפים על הדלק ומצרכי יסוד , להוריד את המע"מ קליל על דלק,חלב ומוצריו ,לחם ,בשר ,ביצים ועוד.... מרכיב הדלק חשוב ,כי הוא משפיע באופן עקיף , על יוקר המחיה.

כמו כן אנו ממליצים ,להוריד את מחירי המים והחשמל באופן דרמטי , לדוגמא מחיר המים שה רשות העירונית גובה  מהצרכן העירוני (האזרח הקטן ). הינו פי -3 במחיר

ממה שהרשות העירונית קונה את המים מחברת מקורות .כלומר הרשות העירונית ממקסמת רווחים של 300% ,על גב העובד הזוטר.אנו ממליצים להוריד את החשמל והמים בלפחות 50% .בהתחשב בהורדת המע"מ והבלו ,ההורדה סבירה.

אנו ממליצים להקים ממשלת חירום כלכלית חברתית למשך שנה על מנת ליישם מודל כלכלי זה .

אנו מאחלים בהצלחה וברכה.

לבירורים ולהצטרפות לפורום ,על המודל ניתן לשלוח לכתובת האימל של משולבים .

              mesholavim@walla.com