דברים על פרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: דברים על פרשת השבוע

 

שביבי אור מתוך הפרשה, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות, מתוך הספר הנפלא "פרשה ופישרה", ברשותו של המחבר, הרב משה גרילק שליט"א

פרשת פקודי ● סכל בבית-מרקחת

פרשת פקודי ● סכל בבית-מרקחת

"כאשר צוה ה' את משה" ● תשע עשרה פעם חוזרת הפרשה ומדגישה, שמשה בנה את המשכן כפי שציווה אותו ה'. ההדגשה היא על כל פרט מפרטי העשייה, שנעשו בלא הסתמכות על ההגיון האנושי, למרות הפיתוי הקיים לערב את הגישה האישית ● דברים על פרשת השבוע
7/02/2016 08:05
קרח ועדתו. איור: אהובה קליין

פרשת קֹרַח ● ההסתערות על משה

ומדוע תתנשאו על קהל ה' ● מי הוא קרח זה, שהרים את נס המרד, את דגל האזרחות הטובה? ● מניע התקוממותו של קרח היה חיידק זעיר וממית, ששכן בעמקי לבו ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשוויים לאור המקורות
14/06/2015 09:20
המרגלים. איור: אהובה קליין

פרשת שלח ● מרגלים יוצרי משבר

"אפס כי עז העם היושב בארץ" ● הפעם נפגוש בפרשה את כולם. את כל בעלי הדעות וההשקפות, שנוצרו בעם מעת המגע הראשון עם הנושא של ארץ ישראל. כבמחזה מרתק ודינמי עולים הם על הבמה ומשמיעים את דברם ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשוויים לאור המקורות
8/06/2015 09:20
הנזיר. איור: אהובה קליין

פרשת נשא ● נזר הנזירות

כל ימי נזרו קדש הוא לה' ● אדם מחליט ביום בהיר להתנזר מן החיים. האם נוהג הוא כראוי, לדעת התורה? האם נכונה היא תווית ה"קדוש", שהצמידו הבריות למסתגף המקצועי? ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשוויים לאור המקורות
25/05/2015 09:15
שנת השמיטה. מבריאה את המשק

פרשת בהר ● שביתה!

"ושבתה הארץ שבת לה'" ● פרשה זו מייחסת חשיבות עליונה להלכות קנייה ומכירה, משא ומתן, ליחסי מעביד ועובד וליחס אל הנכרי החי בקרבנו ● נקדיש את עיוננו הפעם רק לנושא אחד יסודי, שהוא הבסיס לכל השאר - נושא ה"שמיטה" ● דברים על פרשת השבוע המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
3/05/2015 06:35
פרשת אמור ● אדם ובהמה

פרשת אמור ● אדם ובהמה

"לא תשחטו ביום אחד" ● האיסור "צער בעלי חיים", בונה מודל של התייחסות לעולם החי ● התורה דנה בו במקומות מספר, וכל פעם מאספקט שונה ● בפרשת "אמור" מתייחסת ההוראה ישירות לעניין השחיטה וההקרבה ● דברים על פרשת השבוע המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
27/04/2015 09:45
איור: אהובה קליין

פרשת אחרי מות ● מירוץ מכשולים במדבר

"ובחקתיהם לא תלכו" ● התחושה, המלווה אותנו בעת קריאת ספר "ויקרא", היא כאילו אנו עומדים במרכזו של מתקן אימונים לאתלטיקה קלה, שהוקם בלב מדבר סיני. מתקן רוחני לעם כולו ● דברים על פרשת השבוע המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
19/04/2015 07:15
פרשת תזריע ● טומאה וטהרה

פרשת תזריע ● טומאה וטהרה

"כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב" ● השבוע נוספות עוד חוליות לשרשרת ● אל חוליות "מעשי הקרבנות", האוכל הכשר והטרף, מצטרפות חוליות של דיני "טומאה וטהרה", פרשת נגעים ותורתו של ה"מצורע" ● דברים על פרשת השבוע המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
31/03/2019 09:40
פרשת שמיני ● מוות בעת שמחה

פרשת שמיני ● מוות בעת שמחה

"ותצא אש מלפני ה'" ● בפרשת 'שמיני' אנו עדים לאחת הטראומות הקשות שפקדו את העם במדבר ● רישומו של המאורע המזעזע טבוע עמוק בתודעת העם לדורותיו ● ראוי הוא שנספר עליו, נפרש אותו ואולי אף נבין אותו ● דברים על פרשת השבוע המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
27/03/2016 08:05
איור: אהובה קליין

פרשת ויקרא ● לשוב אל העם

"וידבר ה' אליו מאהל מועד" ● הגיעה העת לחתום את ספר "שמות", הוא הספר שמחציתו השניה הוקדשה לתיאור מפורט של בניית משכן זה, ולפתוח את ספר "ויקרא" - השלישי בין חומשי התורה, שאף הוא קשור למשכן העדות במדבר ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
13/03/2016 10:20
פרשת כי תשא ● המוזרה שבמגביות

פרשת כי תשא ● המוזרה שבמגביות

"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" ● כל שנה חזרה תמונה זו על עצמה ● בכל מקום, שבו התכנסו המוני העם, הודיעו הרשויות המוסמכות בתחילת חודש אדר על המגבית הקרבה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
1/03/2015 07:30
פרשת תצוה ● מסביב לשלהבת אחת

פרשת תצוה ● מסביב לשלהבת אחת

"להעלות נר תמיד" ● בעוד פרשת השבוע שומרת על תנופת ההכנות שהחלה בה בפרשה הקודמת, בעוד היא ממשיכה בהנחיות לקראת המבצע הגדול של הקמת המשכן - סוטה הפרשה בתחילתה מן הקו הכללי הזה: היא מציבה בראשה פרשה קטנה, שאינה מן העניין, ולא כאן מקומה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
22/02/2015 07:10
פרשת תרומה ● המגבית המביכה

פרשת תרומה ● המגבית המביכה

"ויקחו לי תרומה" ● המגבית הראשונה בתולדות עם ישראל ● המשכן כויתור ● היקום - המשכן - האדם ● חכמת המנורה המאירה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
15/02/2015 07:15
פרשת משפטים ● מילים שכאלה…

פרשת משפטים ● מילים שכאלה…

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ● כבודו של גנב ● חמור נופל בדרך ● כל אדם ופסוקו ● חוק ההלוואה הצמודה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
19/02/2017 08:50
פרשת יתרו ● עולם נחצה לשניים

פרשת יתרו ● עולם נחצה לשניים

פרשתנו כולה עומדת בסימן המאורע המרכזי בתולדות עם ישראל, הלא הוא מעמד הר סיני ● מעמד זה הוא ליבה של תורת ישראל ובסיס אמונתה. בלעדיו, אין תוקף מחייב לכל האמור בחמשת חומשי תורה ● על אמיתות התרחשות זו ביססו כל ההוגים היהודיים את משנותיהם הפילוסופיות ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
2/02/2015 08:25
פרשת בשלח ● להביט אחורה בערגה

פרשת בשלח ● להביט אחורה בערגה

"למה זה העליתנו ממצרים" ● בפרשת השבוע פוסעים בני ישראל פסיעות חירות ראשונות ● בפרשה זו החל המסע הגדול אל החופש ● והנה, כבר בתחילתו שלח העם מבטים רבים אחורה ● מבטים של נוסטלגיה לעבר ארץ השעבוד שננטשה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
5/02/2017 09:20
פרשת בא ● אורלוגין ההתחדשות

פרשת בא ● אורלוגין ההתחדשות

"החדש הזה לכם ראש חדשים" ● ברגע היציאה ממצרים העניק האלוקים לבני ישראל "שעון" במתנה ● לא שעון פשוט היה זה, כי אם אורלוגין של ממש ● אורלוגין מקורי ביותר, שאת "מחוגיו" יסובב - מדי פעם - עם ישראל עצמו ● כך ידע תמיד ובכל מצב את ה"שעה" הנכונה, האמיתית והמדוייקת
18/01/2015 08:30

פרשת וארא ● שיעור בהנהגה

"ולא שמעו... מקצר רוח" ● האלוקים מפעים בתחילת הפרשה את משה בחזון גאולה כביר ● חזון העתיד האלוקי פגש באנשים מרי נפש, המחפשים תשובה לצורכי הרגע הקודר ● בצעדיו הראשונים כמנהיג העם, בהיגלות האכזבה הראשונה - מעניק האלוקים למשה שיעור מאלף בהלכות הנהגה ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
3/01/2016 08:15
איור: גטי אימג' בנק ישראל

פרשת שמות ● האמת מאחורי הגמגום

המום שלכאורה היה המכשול למנהיגותו של משה: כבד פה וכבד לשון ● מדוע לא ריפא אותו האלוקים? ● למה לא העניק לו את כשרון הדיבור המושלם? ● כלום לא יצליח כך יותר בתפקידו? ● הלא האלוקים שם פה לאדם! ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות

4/01/2015 08:50
פרשת ויחי ● טפח ממידותיו של המשיח

פרשת ויחי ● טפח ממידותיו של המשיח

דמותו של המשיח ● המשיח יהיה המנהיג הרוחני, שיצמח ויעלה, מתוך המשבר החריף אשר יפקוד את עם ישראל ואת האנושות כולה ● "חמורו של המשיח", מהו? המושג נהפך נושא לבדיחות תפלות רבות ● דברים על פרשת השבוע, המאירים את חיינו העכשויים לאור המקורות
20/12/2015 05:30
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה