כוחה של משפחה - פר' וישלח

בס"ד         

                                                                
לקראת המפגש של יעקב עם עשו מכין יעקב דורון, מפיל תחינה ומתכונן למלחמה.
בתוך כל זאת מסתיר הוא את בתו דינה, שכתוב : " ויקח את שתי נשיו ואת שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו ".
מקשה רש"י: ודינה – היכן הייתה? ומבאר, שיעקב החביאה בתיבה.
על כך מוסיף: ולכן נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב ונפלה ביד שכם .
יעקב אבינו מסר את נפשו על חינוך משפחתו.
 משלושת האבות זכה הוא, שכל בניו ילכו בדרך ה', והיו כולם לשבטי ק-ה.
והנה קוראים אנו, שנענש על כי לא מוכן היה להפקיר את בתו לעשו הרשע.
 אומנם הרע יכול לחזור למוטב, אך סיכון הוא – שמא  הטוב י'יפגע  .
ולכך ראה להסתירה במפגש עם עשו. מפני מה איפה נענש ?
בשבוע שעבר קראנו, כי עיני לאה רכות, ולמדנו מדברי רש"י במקום, שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה והתפללה.
הודות לרמאותו של אביה זכתה וניצלה, וכאן עולה הקושיה : אם הבת דינה יכולה להחזיר את עשו בתשובה, לא כל שכן אמה - לאה ?!
בהיותה אחת מארבע האמהות הלא צדקת גדולה הייתה ! מפני מה לא נענשה על ההימנעות מן השידוך עם עשו? 
כדי להבין מדוע נענש יעקב על דינה ולא נענשה לאה, נלמד להכיר מעט את המעשה בדינה:
עיר שלמה מלה את כל הגברים בשביל דינה ! דינה, בעזרת אחי'ה – שמעון ולוי, גרמה לאנשי עיר שלמה למול את עצמם.
הרי גלום בה כוח אדיר !
הגמרא מספרת על המפגש בין ר' יוחנן לריש לקיש, ראש השודדים.
כדי לזכות באחותו של ר' יוחנן, עזב ריש לקיש את עולם הפשע, קיבל עול מלכות שמים והיה לאחד מגדולי האמוראים.
וכאן נעוץ הבדל בין דינה ללאה ביחס לנקודת המוצא.
דינה היא בתם של יעקב ולאה, נכדה של יצחק ורבקה, נינה של אברהם ושרה – הי'יחסנית הגדולה בדור!
גם אחיה, כולם צדיקים.
כך כשיש כאן ייחוס, ויש כאן משפחה טובה התומכת בה ויודעת לדרוש ולהתנות תנאים עם החתן.
כשם שרבי יוחנן דרש מריש לקיש, כך יכול יעקב לדרוש מעשו– לפני שתקבל את דינה, לך ולמד
7 שנים בישיבת עבר או אצל אבא (במקביל ל-7 השנים שדרש לבן), קיבל עול מלכות שמים !
ללאה, אין אבא שידרוש תנאים כאלה.
להיפך אם תדרוש מבעלה  - עשוי הוא להשיבה: וכי גרוע אני מאביך? באיזו זכות יכולה לדרוש את ממני להיות טוב ?
כדי להתמודד מול רשע צריך ייחוס אבות ומשפחה תומכת, שתעמוד מאחור תחזיק ותחזק.
לאה עצמה לא זכתה לייחוס אבות ולא למשפחה תומכת. אך הצליחה להעמיד בת שמסוגלת לשנות אנשים ולהחזיר למוטב אף את עשו.
לכך לא נדרש מלאה ולא נענשה על אי רצונה.
לנו יש ב"ה ייחוס אבות, אנו בני אברהם, יצחק, ויעקב.
יש לנו משפחה חזקה תומכת, כמו שהיו שמעון ולוי, ושנים ולאחר מכן – ר' יוחנן.
נלמד ממעשה דינה ברם נלמד גם מלאה אמנו, שאף מי שלא זכה לסביבה טובה, מסוגל לדאוג, שלצאצאיו יהיו כוחות אלה-
(י'יחוס ומשפחה תומכת שתוכל לדרוש) להתמודדות בכל מפגש.

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה