נזר הבריאה-פ' שמות

"ויאמר: בי ה', שלח נא ביד תשלח".

משה רבנו מנהל ויכוח עם הקב"ה מספר ימים בסנה הבוער. ה' מבקש ממנו ללכת לפרעה לבקש, שעם ישראל ייצא ממצרים לעבוד את ה'. ותגובת משה:

מצד אחד, משה רגיש מאוד לסבל של העם. "וירא בסבלותם"- מבאר רש"י על פי המדרש: "נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם". משה עוזב את חיי הנוחות בארמונו של פרעה ויוצא לראות את הסבל של היהודים במצרים. והנה, כעת, יש לו הזדמנות להיות שליחו של בורא העולם לגאול אותם מעבדות לחרות. ברם הוא מתווכח – מבקש: "שלח נא ביד תשלח". היאך ומפני מה?

רש"י מבאר שלושה פירושים על המלים: "שלח נא ביד תשלח".

פירוש ראשון - ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרן. מקשה ה"שפתי חכמים": למה משה לא אומר 'שלח ביד אהרן'? למה לא אומר משה בפירוש את שמו של אהרן?

פירוש שני מבאר רש"י: "ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד". גם על הפירוש השני מקשה ה"שפתי חכמים": למה משה הוציא דבר רע מפיו? למה משה אומר, שהוא יחטא ולא יזכה להיכנס לארץ ישראל?

פירוש שלישי: "יש לך שלוחים הרבה". במדרש מבואר, שמשה אמר קל וחומר לפני ה':  אם להציל את לוט, שהיה רק בן אחיו של אברהם אבינו, שלחת - בורא עולם-  מלאך להצילו מסדום, אנחנו עם ישראל, בנים של אברהם, יצחק ויעקב - לא מגיע לנו לפחות מלאך ה', שיציל  אותנו משעבוד מצרים? לכאורה, משה רבנו צודק בק"ו (קל וחומר) - למה לבנים מגיע פחות מלבן-אח?

אולי אפשר לומר, שכל התשובות של רש"י הן תשובה אחת. משה רבנו, העניו מכל אדם, טוען לפני ריבונו של עולם, שהוא אינו מתאים לתפקיד בגלל שלוש הסיבות – יש לו אח גדול, הוא המנהיג והנביא של ישראל במצרים, אהרן ירש את ההנהגה מאבא עמרם בעוד שמשה גדל בארמון ואחר כך במדין, כי ברח ממצרים. ראוי אפוא לאח הגדול הכבוד.

אם אהרון אינו מתאים, יש אחר שיכניס את העם לארץ ישראל. אם הוא ראוי להכניסם – הוא גם ראוי  להיות הגואל, ואם גם הוא לא ראוי, למה לא נזכה למלאך ה', כמו שאת לוט הציל מלאך? משה מחשב את כל החשבונות, כדי שהוא לא יהיה הגואל. כי משה ברוב ענוותנותו מבין, שאינו מתאים. אם הוא יודע ברוח הקודש, שהוא לא יזכה להיכנס לארץ הקודש, סימן שאינו מתאים. הקב"ה רוצה דווקא את משה רבנו ולא  מלאך, כי אדם צדיק, נביא ה', עדיף ממלאך. למלאך אין זכות בחירה, ואין לו יכולת להתווכח עם הקב"ה.

הגדלות של משה רבנו הייתה להתפלל, לבקש, ולשנות גזרות שהיו נגד העם, בחטא העגל ובחטא המרגלים. גם לגבי כניסתו של משה רבנו לישראל - משה הגיע בתפילתו למניין תפילות של "ואתחנן", ואם משה היה מוסיף עוד תפילה, הוא היה נכנס לארץ. אך הקב"ה ביקש: "אל תוסיף דבר אולי עוד בדבר הזה". משה רבנו ביטל את רצונו מפני רצונו של הקב"ה.

אם כן בכוחה של תפילה אפשר לשנות גזרות רעות, ולכן  משה עדיף ממלאך. לבניו של אברהם, רצה הקב"ה שליח בדמותו של אדון הנביאים, משה רבנו.

הלימוד שלנו, שאדם ילוד אישה שעובד על עצמו לשם שמים מתוך מדת ענווה, יכול להגיע  לדרגה גבוה יותר ממלאך ה'.

התשובה של בורא העולם לקל וחומר של משה: נביא עדיף ממלאך. בזמנים קשים צריך להרבות בתפילה, בתורה ובמעשים טובים. עם ישראל היה בשיא השעבוד במצרים. משה מבקש, שמלאך יגאל את העם, והקב"ה מעדיף את משה רבנו, כי הכוח של אדם, נזר הבריאה, הוא עצום גם בזמנים קשים, גם אחרי חטא, כשיש גזרה רעה – על  ידי תפילה אפשר לשנות!

בואו ביחד נתפלל, נתחזק במעשים טובים ונקרב את הגאולה במהרה בימינו אמן.

 

 

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה