להאמין- פר' בא

"ויט משה את ידו על השמים ויהי  חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים".
שואל רש"י : "ולמה הביא עליהם חושך ? שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפלה, כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקין כמונו . ועוד, שחיפשו ישראל וראו את כליהם, וכשיצאו והיו שואלין  מהן, היו אומרים : אין בידינו כלום אומר לו אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא" .
בכל מכה יש סיבה למה הקב"ה בחר דווקא במכה הזו, הרי הקב"ה  יכול  לבחור בסוגים רבים של מכות, רש"י אינו טורח בשאר המכות ללמד אותנו מה הטעם והסיבה  של כל המכות . במכת ערוב  רש"י מבאר:  "ויש  טעם בדבר אגדה בכל מכה ומכה למה זו, ולמה זו"  ורש"י מבאר שם את מכת דם, שבתכסיס מלחמות בתחילה  מקלקל את  מעיינותיה . ואח"כ  תוקעים עליהם ומריעין  בשופרות  . וכן הצפרדעים מקרקרים והומים . וכו'   רש"י מבין, שכדי שנבין כל מכה למה היא באה, חוץ משתי הראשונות, נלמד במדרש  רבי תנחומא את הסיבות . אם כן למה במכת חושך חשוב לרש"י לתאר את טעמי המכה, ועוד להביא שתי סיבות  בהרחבה ?
אולי אפשר לומר על פי ביאורו של האדמו"ר מגור ה"שפת אמת", (שהשבת ה' בשבט חל יום פטירתו ) על הפסוק :  "וידעתם, כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (ו,ז) מבאר האדמו"ר השני לבית גור :השם יתברך הבטיח למשה רבנו, שעם ישראל ייגאל ממצרים, בנוסף שהם יכירו ויידעו, שהקב"ה גאל אותם הידיעה תגביר ותעמיק את האמונה של עם ישראל באלוקים, מוסיף ה"שפת אמת" : זוהי  תכלית של כל הגאולות והישועות, להכיר ולדעת, שהקב"ה הוא לבדו הגואל והמושיע  .
מסופר על בעל  ה"חפץ חיים", רבי ישראל מראדין, שבפרשות "וארא"  "ובא" היה נהנה במיוחד לקרוא את עשר המכות, ותוך כדי לימוד היה צוחק לנוכח ההשפלה של פרעה והאומה המצרית, וכך הוא חיזק בליבו את האמונה בה'.
בכל המכות כל יושבי מצרים ראו את האפליה שבין עם ישראל לבין האומה המצרית . להם אין מים, הכל הפך לדם, ולישראל יש מים, האפליה בכל מכה גרמה לכולם להבין את יד ה' הגדולה והחזקה . אבל במכת חושך מי שלא זכה  לראות לא יכל לראות ולדעת שישראל כן רואים. במכה הזו לא הורגשה  ההפליה. אפשר היה לחשוב, שיש קצר כללי  בכל מצרים לכולם, ליקוי מאורות כללי.
לכן מקשה רש"י : "ולמה הביא עליהם חושך" ? הרי המכה הזו היא המכה, שיש בה הכי פחות הפליה למי שלא רואה . ולכאורה במכה התשיעית יש פחות קידוש שם שמים, למה בחר הקב"ה במכה הזו?
מיישב רש"י : המכה הזו באה לכבדנו או כדי שהמצרים לא יראו במפלתם של הרשעים הישראלים. או שישראל יוכלו לנצל את מצרים ולשאול מהם כלי כסף וזהב ללא יכולת התחמקות מצרית.
מה שאנחנו למדים מדברי חז"ל, שהקב"ה יכל לגאול אותנו בדרכים רבות ושונות. המטרה של עשר המכות היא לטובתנו, ובעיקר, כדי שנדע שה' הוא האלוקים, בכל מצווה, שיהודי מקיים,אומרים "זכר ליציאת מצרים" גם במצוות שלכאורה אינן קשורות ישירות ליציאת מצרים, למשל : קידוש בשבת . מדוע? כי יציאת מצרים גרמה לנו להאמין, שה' הוא האלוקים בשמים ובארץ. רק בכוח האמונה אפשר לקיים מצוות כהלכתן.
          

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה