מבט לפרשת השבוע "תולדות"
9/11/2015 10:25
הגדל

תפילת אם ● הרב יחזקאל שינפלד מבאר למה לא נענתה תפילתה של רבקה אמנו לפרי בטן ● האם רק מי שיש לו זכות אבות יכול לפעול בשמים, ומדוע התורה טורחת לספר לדורות שתפילת יצחק היא זו שנענתה ● פרשת תולדות

"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" כה, כא.

מסביר רש"י את המילה "לו", שלכאורה מיותרת. היה אפשר לכתוב "ויעתר ה' ותהר רבקה". מה באה המלה "לו" להדגיש? לכן מבאר רש"י עפ"י הגמרא ביבמות: "לו ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. לפיכך לו ולא לה". כלומר, שניהם - גם יצחק וגם רבקה התפללו, כמו שמבאר רש"י את המלים "לנוכח אשתו" - "זה עומד בזווית זו ומתפלל, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת". אבל הקב"ה קיבל רק את תפילתו של יצחק אבינו, כי ליצחק הייתה מעלה של זכות אבות. יצחק גם צדיק וגם בן צדיק.

מצד עצמה רבקה צדיקה גדולה כמו יצחק, אבל היא בלי זכות אבות, היא בת רשע.

צריך להבין:

א. חז"ל אמרו: "במקום שבעלי תשובה עומדים, אין עומדים צדיקים גמורים." יצחק אבינו בא מבית של קדושה וטהרה, אבות האומה חינכו אותו, אברהם ושרה. פעם אחת בחייה מתווכחת שרה אמנו עם אברהם, ובאיזה עניין? הנושא: חינוך הילד. "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" כא.  שרה מוכנה לצאת לגלות, לומר שהיא אחותו, לבוא לארץ כנען ולסבול רעב.

אבל בחינוך של יצחק אבינו אין פשרות, אין ויתורים.

ורבקה באה מבית של רשע ואח רמאי, ובכל זאת היא צדקת גדולה. שלושת הניסים, שנגלו בזמן שרה, היו גם אצלה - הענן קשור על האוהל, שיא הקדושה, הנר דולק מערב שבת לערב שבת, וברכה בעיסה. הזכות שלה גדולה משל יצחק. היא מבית של רשע יצאה לצדקות, כמו בעלת תשובה. למה אם כן תפילתה לא נענתה?

ב. התורה אינה כותבת דברים סתם. למה התורה מוסיפה מילה לומר לנו, שתפילתה של רבקה אמנו לא נענתה? האם יש סיבה לבזות את האם היהודייה?

ג. חזקה על תפילה, שאינה חוזרת ריקם. איפה תפילתה של רבקה אמנו? למה היא משמשת?

חשבתי ליישב על פי רעיון של המגיד מדובנא, בפרשת וירא על המלים: "וה' אמר: המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום" יח, יז- יט. הקב"ה בא לנבא לאברהם, שהוא הולך להפוך את סדום. למעשה, יש סיבות למה הקב"ה מספר לאברהם על מהפכת סדום.

א. אברהם נביא.   ב. הקב"ה הבטיח לתת את ארץ כנען לזרעו של אברהם. והנה, את המקום הפורח ביותר בארץ ה' הולך להפוך, וממקום של נחלי מים וחקלאות משגשגת - להפכו למקום שמם. ראוי וחשוב אפוא לספר לאברהם.

אבל, שואל המגיד: מה הקשר בין מהפכת סדום לזרעו של אברהם? אם אברהם הולך להיות אבא של הרבה ילדים, צריך לספר לו. ואם חלילה לא, אז אין מספרים.

מיישב המגיד, כדרכו בקודש, במשל: היו שני כפריים, שבפעם הראשונה בחייהם נשלחו מטעם הנהלת הכפר לנסוע לעיר הבירה במדינתם. הם מעולם לא עזבו את האזור הכפרי ולא ראו עיר גדולה ועוד עיר בירה. הם צוידו בכסף להוצאות ויצאו למסע. בהגיעם התפלאו והתפעלו מאוד מהשפע בעיר הגדולה, מהחנויות, מהמסחר, והחליטו לחסוך בהוצאות בכך שישנו בגנים ציבוריים, כדי לקנות בכסף, שיועד למלון- מתנה לילדים. שניהם נכנסים בפעם הראשונה בחייהם לחנות גדולה לבגדי ילדים ומבקשים בגדים לילד. המוכר שואל מה המידה, אך הם הלא מעולם לא נשאלו למידה, לא ענו. אחד מהם יצא בבושת פנים. השני קנה. בחוץ אומר הראשון: מה קנית, הרי יש סיכוי סביר שקנית סתם- הבגד יהיה קטן, והבן לא ייהנה מהלבוש. עונה רעהו: ההבדל ביני לבינך הוא, שלך יש בן יחיד, ולי יש בית מלא ילדים. אם לא יתאים לגדול, יתאים לבא אחריו. אצלי יהיה לבגדים שימוש..

מבאר המגיד: בורא העולם ידע, שאין אפילו עשרה צדיקים בסדום, אבל "חזקה על תפילה, שאינה חוזרת ריקם". תפילתו של אברהם לא תעזור לאנשי סדום, אבל היא תעזור לדורות הבאים.

בעיר, שיהיו בה עשרה צדיקים, תהיה לה שמירה.

לכן אומרת המשנה במסכת מגילה: איזו היא עיר גדולה? כל שיש בה עשרה בטלנים. עיר איננה נמדדת בכמות התושבים שלה. רק אם יש עשרה בטלנים, שבטלים ממלאכה ועוסקים בתורה, זו עיר גדולה.

לכן בערב ראש השנה אומרים בסליחות: "חלילה לך, השופט כל הארץ - לא יעשה משפט?" מנסים להשתמש דווקא בתפילתו של אברהם אבינו, כי היא לא נענתה בזמנו. יש לה כוח לעתיד.

לפי היסוד של המגיד, חשבתי, שבאמת אין לנו מושג איזו תפילה חשובה יותר, אולי דווקא תפילתה של רבקה אמנו חשובה יותר, שכן באה מבית של רשע. והתורה על כן טורחת לומר לנו, שתפילתה לא התקבלה, כדי לחזק את בנות ישראל העקרות.

כשתעמוד אשה יהודייה בקרן זווית ותתפלל לפרי בטן, חשוב לתורה, שהיא תדע שיש אמא יהודייה, רבקה אמנו, שכבר פתחה פתח בשמים. היא התפללה, וטרם נעשה שימוש בתפילה לשעתה. אך התפילה הזאת לא חזרה ריקם, נהפוך הוא- היא הבסיס לתפילה של כל העקרות לדורות.

לפי הדברים מובן איך מצד אחד כתוב, שהאמהות היו עקרות, כי מתאווה הקב"ה לתפילתם של צדיקים, והנה רבקה הייתה עקרה והתפללה ולא נענתה.

התשובה – התפילה לא נענתה בזמנה, אבל ברור, שהתפילה הייתה חשובה מאוד עד כדי כך שהקב"ה מתאווה לאותה תפילה, והמטרה הייתה לעזור כל העקרות.

יהי רצון, שכל בנות ישראל תזכינה בפרי בטן בזכות תפילתן ובזכות תפילתה של רבקה אמנו.

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה