מבט לפרשת השבוע "וארא"

16/01/2012 17:20
מבט לפרשת השבוע "וארא" (הגדל)

עד היכן? • הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע ברית בין הבתרים היא הגורמת לזרז את הגאולה, הרי שם נאמר לאברהם אבינו שהגלות תהיה ארבע מאות שנים ולא מאתיים ועשר שנים ● פרשת וארא

 

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם ואזכור את בריתי" (ו, ה).

הקב"ה שומע את הסבל של ישראל במצרים, לכן מחליט הבורא יתברך הגיע זמן הגאולה.

השאלה: מה הקשר לברית ואזכור את בריתי, הרי לפי ברית בין הבתרים עוד לא הגיע זמן הגאולה.

 

בברית בין הבתרים נאמר ארבע מאות שנים תהיה הגלות ובפועל עברו רק מאתיים ועשר שנים.

התשובה: בברית בין הבתרים הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שעם ישראל ישובו לארץ ישראל, "ודור רביעי ישובו הנה" (בראשית טו, טז). ובהמשך "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת (שם טו, יח).

כל המטרה של הברית היא שעם ישראל יהיה בארץ ישראל כעם יהודי ששומר תורה ומצוות. עם של הקב"ה. הנה עם ישראל הגיע אחרי מאתיים ועשר שנים למצב רוחני מאוד קשה ממ"ט שערי טומאה. עד כדי כך שהם עומדים ששה ימים אחרי יציאת מצרים בין הפטיש של חיל פרעה, לבין הסדן הים שגועש מולם, ומלאכי השרת טוענים הללו (המצרים) עובדי עבודה זרה והללו (היהודים) עובדי עבודה זרה.
אם חלילה ישראל היו נשארים עוד בגלות מצרים, הם היו יורדים למקום רוחני שממנו לא חוזרים. לכן הקב"ה זכר את הברית והחליט להקדים את הזמן ולגאול אותם.


וכך מסביר הקב"ה בהמשך הפרשה לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים....... ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים.... והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם יצחק יעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'. מבאר רש"י "נשאתי את ידי": הרימותיה לישבע בכסאי".

ברור שכל המטרה שעם ישראל יזכה לארץ ישראל, היא על פי תורת ישראל, רק אחרי שלקחתי אתכם לי לעם, אחרי קבלת התורה הקדושה.

אמנם הברית דיברה על גלות של ארבע מאות שנה, אבל הברית גם מדברת על חזרה לארץ ישראל כאומה יהודית שורשית "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" כי אם תשארו עוד מאה תשעים שנה במצרים, לא תהיו מסוגלים רוחנית להיות עם ה', ולא תהיו ראויים לארץ ישראל.

לפי הדברים יוצא שגלות מצרים דרדרה את ישראל מהר מידי למ"ט שערי טומאה. ובמאתיים ועשר שנים הם ירדו כאילו הם היו שם ארבע מאות שנה. לכן גם החשבון נכון, כי יש שלב רוחני שיותר הקב"ה ברוב רחמיו לא מרשה לישראל לרדת.

כתוב שהגאולה תבוא או בדור שכולו חייב או כולו זכאי. מדוע שנזכה לגאולה בדור שכולו חייב ?

 

והתשובה, כמו בגלות מצרים. הקב"ה לא יתן לעם ישראל לרדת מדי נמוך אם כל הדור חייב תבוא גאולה.

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה