מבט לפרשת השבוע "ויקרא"

2/03/2014 11:15
"בקו הראשון של המאבק עומדים ילדי ישראל" (הגדל)
"בקו הראשון של המאבק עומדים ילדי ישראל"

תינוקות של בית רבן ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה חומש ויקרא קדם לחומש במדבר, הרי לפי הסדר הכרונולוגי של המאורעות - בסוף חומש שמות נבנה המשכן, ובתחילת חומש במדבר נחנך המשכן ● פרשת ויקרא

 

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור" (א,א).

המפרשים מתקשים להסביר את סמיכות הפרשיות של ספר שמות ושל ספר ויקרא. מבחינת סיפור הדברים על-פי סדר המאורעות , היה מקום להסמיך את ספר במדבר לספר שמות, הן בחמש הפרשות האחרונות של ספר שמות למדנו על הקמת המשכן וכליו ובספר במדבר מדובר בחנוכת המזבח ובקרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן.

בנוסף, מבחינת הסדר הכרונולוגי, חומש שמות נגמר בסוף השנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. במדרש תנחומא מבואר, כי מלאכת המשכן נגמרה בשלושה חודשים, והיה המשכן מונח מפורק עד אדר והעמידוהו באחד בניסן . רבי חנינא אומר: באחד באדר נגמרה מלאכת המשכן, ובחומש במדבר מוצאים את פרשת פסח, שנאמרה בחודש הראשון בשנה השנייה ליציאת מצרים. בפרשה הזו צריכים היו, למעשה, להתחיל את החומש, אך מפני כבודם של ישראל נפתח החומש הרביעי בפרשה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל", שנאמרה "באחד לחודש השני לצאתם מארץ מצרים". אם כך, לכאורה, סדר החומשים היה צריך להיות תחילה חומש שמות, אחריו חומש במדבר ואחריו חומש ויקרא, שהוא ספר עיוני העוסק במצוות ה'.

הרב אברהם אורנשטיין, בספרו הדרוש והנאום, מתרץ, מי אמור להפעיל את המשכן  ואת כליו, על מי לחנוך את המשכן, ככתוב בפרשתנו: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'" (א,ב). האדם צריך לעבוד על עצמו מבחינה רוחנית, לתקן את הראוי לתיקון, ורק כך עבודת המשכן תעשה נחת רוח לפני הקב"ה. לכן לפני שלומדים על חנוכת המשכן צריך ללמוד איך מכינים את האדם לעבוד את בוראו בבית ה'.

אולי אפשר להוסיף תשובה: ה"כלי יקר" מביא את הילקוט- למה מתחילים התינוקות ללמוד את התורה הקדושה מפרשת הקורבנות, הרי לכאורה חומש ויקרא קשה ביותר להבנה, והנה תינוקות של בית רבן, הקטנים ביותר, מתחילים ללמוד דווקא פרשות קשות אלו. הסיבה לכך היא – יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה, מה הקורבנות טהורים, אף התינוקות כן. מוסיף ה"כלי יקר" ומביא ילקוט מפרשת פינחס: "כבשים בני שנה, שמכבסים עוונות האדם ועושין אותו כתינוק בן שנה". לכן גם האות אלף שבמילה "ויקרא" קטנה היא- לרמז, שהקטנים יתחילו ללמוד מכאן. כשם שאלף ראש לאותיות, כך חומש ויקרא ראש וראשון ללימוד התורה ע"י תינוקות של בית רבן.

אומרים החכמים וזרש להמן: "אם מזרע היהודים מרדכי, אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו". לכאורה, צריך לבאר את הפסוק- האם עד עכשיו לא ידעו, שמרדכי הוא מזרע היהודים? המן מזרע עמלק מנסה לפגוע בישראל- "ומרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה". מה הם מדגישים עכשיו בזמן התחלת הגאולה? האם יש חידוש בדבריהם?

הרבי הקודם מבאבוב זצ"ל הסביר פשט נפלא: בפסוקים הקודמים המן נשלח ע"י המלך להרכיב את מרדכי על הסוס. המן מצא את מרדכי יושב בבית המדרש מלמד תינוקות של בית רבן הלכות קמיצה.

בשיא המשבר, כאשר הגזרה הנוראה חתומה בטבעת המלך- להרוג ולהשמיד טף ונשים ביום אחד, במה עוסק המנהיג היהודי? לומד תורה עם תינוקות- הלכות קמיצה, שמתקיימות בבית המקדש, שבאותם ימים חרב. אומרים חכמיו וזרש אשתו להמן: "אם מזרע היהודים", אם בקו הראשון של המאבק עומדים ילדי ישראל, אותם תינוקות של בית רבן שלא חטאו, והם עוסקים בפרשיות הקורבנות - מולם אין לכוחות הטומאה של עמלק סיכוי, שכן מולם ניפול.

לפי היסוד הזה מובן למה התורה הקדושה הקדימה את חומש ויקרא לחומש במדבר - ללמד אותנו, שהקיום של המשכן, ואחריו המקדש הוא - אם יבואו טהורים ויעסקו בטהרה. מול תינוקות של בית רבן שלא חטאו- אין כוח לטומאה לקטרג. הרבה גזרות אפשר להצליח לבטל בזכות ילדי ישראל, שלומדים תורת הקורבנות בטהרה.

יהי רצון, שנזכה לבנין המקדש בזכות החינוך הטהור של ילדי ישראל, כמו שאומרים בסליחות: "עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו".

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה