מבט לפרשת השבוע "נשא"

25/05/2014 07:20
מבט לפרשת השבוע "נשא" (הגדל)

כתר תורה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה מנין בני קהת נכתב בסוף פרשת במדבר ● מדוע לא נלמד בפרשת נשא, ביחד עם מניין בני גרשון ומררי ● מתוך הדברים נלמד על החיבור בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב ● פרשת נשא

 

"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם" (ד, כב).

 

מבאר רש"י "כמו שצויתך על בני קהת" מקשה ה"כלי יקר" למה משפחת קהת קדמה למשפחת גרשון,הרי גרשון היה הבכור ומתאים להקדים את הגדול. אלא בגלל שקהת נשאו את הארון שבתוכו היה ספר התורה זכו קהת לקדימה. אבל עדין צריך להבין למה גרשון לא זכה לכבוד לשאת את הארון שבתוכו התורה.כך גם התורה הייתה מקדימה את משפחת גרשון הבכור.

 

מיישב הכלי יקר: כידוע יש שלשה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר תורה שונה משני הכתרים שאינו עובר בירושה. המלכות שייכת לזרע בית דוד,ידוע שחשמונאים שמלכו נענשו על כך. כתר כהונה שייך לארון ובניו.

 

לעומת זאת כתר תורה לא שייך לירושה, תורה מונחת בקרן זווית אמרו חז"ל וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. לכן לא נתן הקב"ה למשפחת הבכור גרשון לקחת את הארון כדי שלא יטעו ישראל בעניין. שלא יחשבו שיש עדיפות לבכור  בכתר תורה.

מקשה ה"אברבנאל", למה פרשת השבוע לא נפתחת במניין בני קהת,מדוע בסוף פרשת במדבר למדנו על מניין בני קהת ורק בפרשת נשא לומדים על מניין בני גרשון ומררי. למה כל המשפחות לא נכללו באותה פרשה?

מיישב ה"אברבנאל": מצד אחד המשפחה הראשונה היא קהת כי הם זכו לשאת את ארון ה", אבל מצד שני היה חשש שירהבו נער בזקן הרי סוף סוף  גרשון הוא הבכור.לכן התורה פתחה במניין עם משפחת קהת בסוף פרשת במדבר לכבוד התורה הקדושה שהם נשאו אותה בארון. אבל הראשונים בפרשת נשא הם משפחת גרשון בגלל שגרשון הוא הבכור וצריך לכבדו. ככה יש גם כבוד לתורה הקדושה הנה נושאי הארון נכתבו ראשונים, וגם כבוד לבכור שנכתב בתחילת הפרשה שעוסקת במניין פרשת נשא.

 

ה"חידושי הרי"ם" מבאר מדוע ישנה אריכות רבה גם במדרש וגם בזוהר הקדוש על פרשת נשא.ומדוע פרשת נשא היא הארוכה ביותר בפרשיות התורה? כיון שפרשת נשא חלה תמיד אחרי חג שבועות,חג מתן תורה,לכן קבעו התפשטות מופלגת בתורה שזכינו לקבלה בקבלת התורה.

לפי ספרי המוסר יש רמז בפרשה שהיא הגדולה בפרשיות התורה ומספר פסוקיה קע"ו בדיוק כמו מספר פסוקי התהלים  בפרק הגדול בתהילים קי"ט,וכמו מספר דפי הגמרא במסכת בבא בתרא שהיא כידוע הגדולה במסכתות בתלמוד הבבלי,ללמד לנו ששתי התורות שבכתב ושבעל פה אחת היא.

לפי הדברים  אולי אפשר להוסיף תשובה על שאלתו של האברבנאל ולומר למה התורה חילקה בין מנין משפחת קהת ומשפחות גרשון ומררי. באמת לפי הסדר היו כולם צריכים להיות באותה פרשה או בסוף פרשת במדבר או כולם בתחילת פרשת נשא.אבל כדי שמספר הפסוקים בפרשת נשא יגיע למספר קע"ו, כמו המסכת הגדולה בתלמוד הבבלי וכמו ב"תמניא אפי" (קי"ט) בתהלים חילקה התורה בין המשפחות. ללמד אותנו ששתי התורות בכתב ושבעל הפה תורה אחת היא.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה