מבט לפרשת השבוע "בלק"

29/06/2014 08:55
מבט לפרשת השבוע "בלק" (הגדל)

זכות אבות ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר כיצד בלעם חשב לקלל, והקב"ה הפך מחשבתו הרעה לברכה ● אם בלעם ניסה לפסול בזכות אבות, סימן הוא שתפילה לזכות אבות היא יסוד חשוב להצלחת האומה ● פרשת בלק

 

"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" (כג, ט).

מבאר רש"י מי הם צורים וגבעות, וז"ל: "אני מסתכל בראשיתם, ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים, כצורים וכגבעות הללו, על ידי אבות ואמהות".

מוסיף ביאור ה"שפתי חכמים" ואומר: אבות קרויים צורים, ואמהות קרויות גבעות.

בלעם הרשע רוצה לפגוע בעם ישראל, והוא מכוון את הקללה לאבות ולאמהות האומה.

צריך להבין מה יעזור לבלעם לקלל עכשיו את אבותינו ואת אמהותינו הקדושים. הם הרי כבר מזמן לא חיים איתנו, עכשיו הקללות אמורות להיות על הבנים?!

הגמרא בסנהדרין קה, ב: "אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו", כלומר: בלעם רצה לקלל – הקב"ה הפך את מחשבת הקללה לדברי ברכה, כמו שכתוב: "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" דברים כג, ו. והגמ' נותנת דוגמה: "ביקש לומר, שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות" – וה' לא הרשה לו, לכן הפך את פיו ואמר: "מה טובו אוהליך יעקב", שתצא ברכה, שיהו אוהלי תורה ותפילה. הוא ביקש לקלל, ש"לא תשרה שכינה עליהם" – וה' לא הרשה, ובסופו של דבר הוא בירך: "משכנותיך ישראל", שהקב"ה שוכן בישראל.

מהגמ' אנו לומדים, שבלעם חשב לקלל, וה' הפך את המחשבה לדברי ברכה, וקשה: מה הייתה מחשבתו הרעה של בלעם לקלל את אברהם, יצחק ויעקב, ואת שרה, רבקה, רחל ולאה? מה זה יעזור לו, הם כבר מנוחתם עדן? כעת בלק שכר אותו לפגוע בעם שיצא ממצרים, דורות הרבה יותר מאוחרים?!

אולי אפשר ליישב, שגם בלעם הרשע, שהיה נביא ה', ידע את התפילות של ישראל. הרי בכל תפילה אנחנו מזכירים את האבות החל בראשיתה: "אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב" ומבקשים "בגלל אבות תושיע בנים". סידור התפלה גדוש בבקשות ובהזכרת אבות האומה. אפי' השם של האומה "ישראל" רומז את כל האבות והאמהות שלנו: האות י-יצחק, יעקב, ש-שרה,  ר-רבקה, רחל,  א-אברהם,  ל-לאה.

בלעם הרשע חיפש פסול בצורים ובגבעות, כדי שחלילה לא נתפלל ונבקש בזכות אבות, הרי מי מבקש בזכות אבא או אמא פסולים?...

מקללתו של הרשע אנחנו מבינים כמה כוח ועוצמה יש לנו בזכות האבות והאמהות, ומבינים שעצם הזכרת שמם מועילה לנו, כשבאים לבקש ולהתחנן בעבורנו ובעבור ילדינו.

רש"י מדמה את האבות ואת האמהות לשורשים של האומה, וכאן צריך לזכור, שזכות אבות היא זכות עצומה, אבל גם מחייבת מחויבות גדולה מאוד.
פעמים רבות באים יהודים, שלא תמיד מקפידים על קיום מצוות, ואומרים: כבוד הרב, אל תסתכל עלי ככה, אבא שלי היה שוחט, או: סבא שלי היה רב עוד בחו"ל. הם לא תינוקות שנשבו, הם ראו ולמדו מהי יהדות, איך מקיימים מצוות, מדוע אם כן אינם ממשיכים את המסורת?

לעומתם, יהודי שומר תורה ומצוות, שממשיך את מורשת אבותיו, הוא רשאי בצדק להתפאר באבותיו הקדושים. האבות שלו גאים בו, וה"זכות אבות" שלו מגיעה לו ביושר.

בלעם הרשע בניסיון הקללה שלו מלמד אותנו עד כמה חשובה זכות האבות והאמהות - "בגלל אבות תושיע בנים". יעקב אבינו קובר את רחל אמנו בדרך, כדי שאחרי אלפי שנים האם היהודייה תבכה לפני כסא הכבוד, והקב"ה יבטיח לה: " ושבו מארץ אויב וגו' ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז).

יש כוח עצום לתפילות, במיוחד אם מעוררים זכות אבות, אבל צריך לשמור על הגחלת, שנוכל להתגאות, שיש לנו- הבנים קשר שייכות מסוים לאבות ולאמהות. הם הצורים והגבעות שלנו, ואנחנו מנסים בכל כוחנו להיאחז בדרכם. לכן מתפללים בזכותם להיגאל במהרה בימינו. אמן.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה