דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "מסעי"

20/07/2014 07:25
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "מסעי", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

 

"ויסעו מרעמסס בחודש הראשון... ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים" (לג,ג).

יש להקשות, שהתיבות "ממחרת הפסח" נראות כמיותרות, וכן "יצאו בני ישראל" אין לו משמעות, והיה לו לומר "ויסעו מרעמסס בחודש הראשון... ביד רמה לעיני כל מצרים", ותו לא.

ויבואר בהקדם דברי חז"ל על הפס' "ראו כי רעה נגד פניכם, לכו נא הגברים ועבדו את ה'", שפרעה אמר להם שנגזרה עליהם שפיכות דם, וזה הוא רואה בכוכב הנקרא רעה, ולכן אם רוצים הם להפוך גזירה זו לטובה, עליהם לשפוך דמם בצורה אחרת, והוא קרבן פסח ודם מילה, ולכן הנשים לא ילכו, מפני שאין להם דם מילה, והקטנים גם לא ילכו, מפני שאינם יכולים להקריב קרבן פסח, ולכן ילכו רק הגברים.

ולא הבין אותו רשע, שדי להם באחד משני הדברים, או קרבן פסח או דם מילה, ואינם צריכים את שני הדברים דוקא. ודבר זה מצינו בגמ' במסכת שבת (קנ"ו), שאדם הנולד במזל מאדים, וצריך להיות רוצח לפי מזלו, יכול לשנות זאת ע"י שיהיה שוחט או מוהל, ובכך ישפוך דם בהיתר. וכן במסכת מועד קטן (ט'), מובא שרשב"י שלח את בנו כדי שיברכוהו החכמים, ואמרו לו דברים הנראים כקללות. ואח"כ ביאר לו אביו שכוונתם לברכות. וטעם הדבר, ביארו המפרשים, שהחכמים ראו את אשר נגזר עליו מן השמים לרעה, ולכן אמרו לו את אותן הגזירות בלשונם, ובכוונתם לטובה הפכו לו את הקללה לברכה.

וזהו ביאור הפס', "ויסעו מרעמסס בחודש הראשון... ממחרת הפסח", האנשים והאנשים יצאו ממצרים בזכות קרבן הפסח שעתידים להקריב, ובזה נתקיימה בהם גזירת שפיכות הדמים, וכך גם "יצאו בני ישראל" הטף יצאו ממצרים, בזכות "ביד רמה לעיני כל מצרים" שהוא סופי תיבות "מילה", ששייכת בקטנים, ובזה נתקיימה גם בהם גזירת שפיכות הדמים, שנהפכה לטובה...

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה