דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "יתרו"

29/01/2017 07:20
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "יתרו", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

 

"וישמע יתרו כהן מדין" (ח, א)

מדרש: טוב שכן קרוב זה יתרו, מאח רחוק זה עשיו".

ואפשר לבאר, בהקדים דברי המדרש, שהיו ליתרו שבע שמות, ואחד מהם היה "יתר", על שם שייתר (הוסיף) פרשה אחת בתורה.

ועוד יש להקדים, המדרש בפרשת חיי שרה, שיש בתורה קע"ה פרשיות, כנגד קע"ה שנים שחי אברהם אבינו.

ועוד יש להקדים, שאמרו במדרש, היה אברהם צריך לחיות מאה ושמונים שנה כיצחק, ונחסרו משנותיו חמש שנים, כדי שלא יראה את עשיו נכדו יוצא לתרבות רעה.

וזהו ביאור המדרש, "טוב שכן קרוב זה יתרו", שבסיבתו נוספה פרשה בתורה, "מאח רחוק זה עשיו", שבגללו נחסרו חמש פרשיות מהתורה, שהרי אם היה אברהם חי מאה ושמונים שנה, ממילא היו בתורה מאה ושמונים פרשיות כנגד שני אברהם, והיו נוספות עוד חמש פרשיות על אלה הקיימות...

"וישמע יתרו כהן מדין" (שם).

יש להקשות, מה בא הכתוב להשמיענו בכך שהיה יתרו כהן מדין, וכי מעלה היא זו.

ויבואר בהקדם הגמרא במסכת יבמות (כ"ז), שאין לקבל גרים בשעה שישראל שרויים בשלווה על אדמתם. והקשו בגמרא, הרי שלמה המלך גייר את בת פרעה, והיו אז חיים בשלווה. ותירצו ששונה דינה של בת מלך, שבוודאי שרויה היא בשלווה, ולכן מותר לגירה, שבוודאי לא באה להצטרף לישראל כדי לישב עמם בשלווה.

וזהו ביאור הפסוק, "וישמע יתרו", ואם תקשה כיצד בא להתגייר, והרי אין מקבלים גרים כשישראל בשלווה, ובמדבר לא חסרו דבר, ונעשו להם ניסים כחול הים, ואיך קיבלו ישראל את יתרו? ע"ז עונה, "כהן מדין", שהיה יתרו מכובד במשרה רמה בארצו, ואם רצה להמשיך לעבוד אלילים, היה יושב בשלווה גם שם, ולכן קבלוהו ישראל...

"וישמע יתרו... את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה" (יח, א-ב).

יש להקשות, מה ענין שמיעת יתרו וכו' לציפורה אשת משה. ומדוע הסמיכם הכתוב זה לזה.

ועוד יש להקשות, מדוע לגבי משה נקט הכתוב שם "אלוהים", שהוא מידת הדין, ואילו לגבי ישראל נקט שם הוי"ה שהוא מידת הרחמים.

ואפשר לבאר, בהקדים דברי הגמרא, שמשה סירב בתחילה לגאול את ישראל, בעת שביקש ממנו הקב"ה, ולכן הענישו הקב"ה ונטל ממנו את הכהונה, ונתנה לאהרן.

ועוד יש להקדים, שאמרו במדרש, משה גירש את ציפורה ונתן לה גט, ועתה כשבא יתרו, רצה שישאנה משה בשנית.

וזהו ביאור הפסוק, "וישמע יתרו... את כל אשר עשה אלוהים למשה", ששלטה עליו מידת הדין, ונענש על כך שסירב לבקשת ה', ומפני זה ניטלה ממנו הכהונה. אמר, עד עתה לא היה באפשרותי לומר לו שיחזיר את גרושתו, מפני שהוא כהן, אבל עתה שאינו כהן, אפשר להחזירה אליו, וממילא "ויקח יתרו חותן משה את ציפורה", ובא להחזירה למשה...

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. אליהו (10/02/2012 01:42:16)
2. יהודי (10/02/2012 01:42:55)
3. אפרת (10/02/2012 11:05:52)
4. משה מיכאלי (16/02/2012 13:08:02)
5. 
אני מת על המדור הזה!
אביעד (27/01/2013 14:28:23)
6. 
מתוק לשבת
יודא (17/02/2017 16:14:53)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה