דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "פנחס"

6/07/2014 09:20
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "פנחס", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

 

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי... לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" (כה, יא-יב)

 

מדרש: "בדין הוא שיטול שכרו". ולא מובן. ואפשר לבאר, בהקדים דברי המדרש, שצדיקים אינם מקבלים שכר בעולם הזה, כדי שתישאר זכותם לבניהם.

 

ועוד יש להקדים, הגמרא במסכת בבא מציעא (פ"ה), שאדם שהוא תלמיד חכם, ובנו ת"ח, ובן בנו ת"ח, אין התורה פוסקת מזרעו לעולם.

 

וזהו ביאור הפסוק, "פנחס בן אלעזר בן אהרן", שהוא ת"ח ואביו וסבו גם ת"ח, לא תפסיק התורה מזרעו לעולם, ולכן "הנני נותן לו את בריתי שלום", וביאר המדרש: "בדין הוא שיטול שכרו", מפני שיכול הוא לקבל את שכרו בעולם הזה מבלי להשאיר את זכותו לבניו, שהרי גם הם יהיו תלמידי חכמים ולא יצטרכו את זכותו...

 

"אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח" (כז, ג)

 

יש להקשות, מה חפצות בנותיו לומר למשה בכך שלא היה צלפחד בעדת קרח, וכי מפני זה ישתנה הדין בענינם?

 

ואפשר לבאר, בהקדים הגמרא במסכת בבא בתרא (ע"ד), שקרח ועדתו חיים וקיימים עד עצם היום הזה בתוך בטן האדמה שבלעתם, והם צועקים משה אמת ותורתו אמת.

 

ועוד יש להקדים, הגמרא שם (ק"י), שטענת בנות צלפחד היתה ממה נפשך, אם דינם כבן, צריכות הן לירש יחד עם אחי אביהם את הארץ. ואם דינם כבת, תתייבם אמם, כדין מי שאין לה בנים ומת בעלה.

 

ולפ"ז מובן, שבנות צלפחד הזכירו בכוונה תחילה שלא היה צלפחד בעדת קרח, מפני שאם היה מת עם עדת קרח בעונשם, נמצא א"כ שהוא חי וקיים עד היום הזה, ובטלה טענתם שטענו "ממה נפשך", שהרי אין אמם יכולה להתייבם במצב כזה...

 

"ובנים לא היו לו" (שם)

 

יש להקשות, והרי עיקר טענתם הוא זה, שבנים לא היו לו, וא"כ היו צריכות לומר זאת מיד, ולמה הקדימו ואמרו שלא היה בעדת קרח, ורק אח"כ הוסיפו שבנים לא היו לו.

 

ואפשר לבאר, בהקדים הגמרא במסכת סוטה (כ"ו), שסוטה הנמצאת כשרה, מתברכת בכמה דברים, האחד מהם שאם היתה יולדת רק נקבות, מעתה תלד זכרים.

 

ועוד יש להקדים, הגמרא במסכת סנהדרין (ק"י), שעדת קרח חשדו את משה שבעל אשת איש, וכל אחד מהם קינא לאשתו שמא שכבה עם משה ח"ו.

 

וזהו ביאור הפסוק, "והוא לא היה... בעדת קרח, כי בחטאו מת", והראיה לכך "ובנים לא היו לו", שהרי אם היה בעדת קרח, היתה אשתו נפקדת בבנים זכרים, ככל עדת קרח שקנאו לנשותיהם, ומאחר שלא היה כאן שום מעשה עם משה חס ושלום, נמצאו הנשים כשרות וזכו כולן להיפקד בבנים זכרים....

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. בנימין (10/07/2012 16:55:28)
2. א. מאיר (10/07/2012 16:55:57)
3. 
מבריק!!!!!!!!
אהרונוביץ' (10/07/2012 16:56:23)
4. 
כרגיל- כל מילה פנינה!!!!!!!
איתמר (13/07/2012 16:28:49)
5. אלחנן (13/07/2012 16:30)
6. 
מושלם
אאאאא (14/07/2017 18:59:01)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה