דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "ניצבים"

14/09/2014 09:15
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "ניצבים", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

 

"הנסתרות לה' אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" (כט, כח).

אפשר לבאר, בהקדים דברי הגמרא במסכת יומא (פ"ו), שהקשו שם סתירה בפסוקים, בפסוק אחד נאמר "מכסה פשעיו לא יצליח", ובפסוק שני נאמר "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה", שמשמע ממנו שראוי לכסות את הפשעים. ותירצו שני תירוצים: א. אם חטא האדם חטא מפורסם, צריך לפרסמו ומכסה פשעיו לא יצליח, ואם חטא האדם בסתר, על זה נאמר "אשרי נשוי פשע" ואינו צריך לפרסמו. ב. בחטא שהוא בין אדם לחבירו, מכסה פשעיו לא יצליח, וצריך להתוודות ברבים ולפייסו, ובחטא שהוא בין אדם למקום, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.

ולפי התירוץ הראשון זהו ביאור הפסוק, "הנסתרות", אם החטא נסתר ואינו מפורסם, אזי יהיה הוידוי "לה' אלוהינו" ויתוודה רק בינו לבין ה' ואינו צריך לפרסמו. "והנגלות", אם חטא בגלוי והוא חטא מפורסם, אזי הוא "לנו ולבנינו" שצריך להתוודות ולפרסם החטא בין חבריו, ותיבת "לבנינו" פירושה אנשים כמותינו, וכל זה הוא כדי "לעשות את כל דברי התורה הזאת" שע"י זה יתורצו דברי התורה הזאת שהם שני הפסוקים הסותרים כנ"ל...

ולפי התירוץ השני יבואר הפסוק, "הנסתרות", אימתי צריך האדם להסתיר את עוונו, כשהוא "לה' אלוהינו" בחטא שבין אדם למקום, "והנגלות", אימתי צריך לגלות עוונו, כשהוא "לנו ולבנינו", בחטא שבין אדם לחבירו. וכל זה הוא כדי "לעשות את כל דברי התורה הזאת", כדי שנקיים מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' שהיא כלל גדול בתורה. וכשמתוודה לחבירו ומפייסו, הרי הוא מקיים מצווה זאת...

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה