דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "בראשית"

12/10/2012 14:15
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

 

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "בראשית", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

"בראשית ברא אלוקים, את השמים ואת הארץ" (א, א).

יבואר בהקדם הגמרא במסכת נדרים (דף ל"ב), שע"י מצוות המילה מתקיימים שמים וארץ, שנאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי".

וזהו ביאור הפסוק, "בראשית", בעבור המצווה הראשונה שמקיים האדם, שהיא ברית המילה, "ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", וע"י זה הם מתקיימים (ואות ב' של בראשית היא ב' הסיבה, וכאילו נכתב "בשביל ראשית")...

"ויקרא אלוקים לאור יום... ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" (א, ה).

מדרש: "ויהי ערב זה עשיו, ויהי בוקר זה יעקב, יום אחד זה כיפור". ולא מובן.

ואפשר לבאר, בהקדים הגמרא במסכת בבא מציעא (דף פ"ג), שעולם הבא דומה ליום, ועולם הזה דומה ללילה.

ועוד יש להקדים, שאמרו במדרש, עשיו ויעקב חלקו ביניהם העולמות, עשיו נטל העולם הזה ויעקב נטל העולם הבא. ואע"פ שישראל נהנים מהעוה"ז, אין טענה עליהם, מפני שכאשר עוסקים הם בתורה ומצוות, העולם קיים בזכותם, כמש"כ "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", ודינם כמציל חפץ ממצולות ים, ששייך לו מה שהציל, וגם להם שייך מה שהצילו.

וזהו ביאור המדרש, "ויהי ערב - זה עשיו", שלקח את העוה"ז שדומה לערב, "ויהי בוקר - זה יעקב", שלקח את העוה"ב שדומה לבוקר. ואם תקשה, הרי יש רשעים בישראל שנהנים מהעוה"ז שלא כדין, ועוברים על החלוקה, ע"ז עונה "יום אחד - זה יום כיפור", שבו גם הרשעים הגדולים ביותר חוזרים בתשובה ומתכפרים כל עוונותיהם כצדיקים גמורים, וממילא גם הם יכולים ליהנות מהעוה"ז...

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה