דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "ויצא"

15/11/2015 08:30
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "ויצא", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

"ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה" (כח, י).

רש"י: "וילך חרנה - יצא ללכת לחרן".

ויש להקשות, מה בא רש"י להשמיענו בזה?

ועוד יש להקשות, הרי בתחילה יצא יעקב לבית שם ועבר, ונחבא שם י"ד שנה, ורק לאחר מכן הלך לחרן. וא"כ, מדוע כתב רש"י שיעקב יצא ללכת לחרן?

ואפשר לבאר, בהקדים הגמרא במסכת קידושין (כ"ט), שנחלקו שם בדין תלמוד תורה, חד אמר שצריך ללמוד תורה בתחילה ואח"כ לשאת אשה, וחד אמר שצריך קודם לשאת אשה ואח"כ ללמוד תורה.

וביארו בגמרא שבאמת אינם חולקים, מפני שהאחד דיבר בבני ארץ ישראל, שעשירים המה ולכן ישאו אשה קודם תלמוד תורה, שהרי יכולים הם ללמוד תורה גם לאחר נישואיהם, והשני דיבר בבני בבל שעניים הם, ואינם יכולים ללמוד תורה כשריחיים על צווארם, ולכן צריכים הם ללמוד תורה ואח"כ לשאת אשה.

ועוד יש להקדים, הרש"י בפרשה זו, עה"פ "וישק... וישא את קולו ויבך", שיעקב בכה על כך שלא הביא עמו כלום, אחר שבדרך עמד עליו אליפז ורצה להרגו כמצוות אביו, ואמר לו יעקב שיטול את ממונו והעני חשוב כמת, ונשאר ערום מכל. ונמצא א"כ שיעקב היה עני כשהגיע לבית לבן.

וזהו ביאור הרש"י, "יצא ללכת לחרן", שבתחילה היתה כוונתו ללכת לחרן על מנת לשאת אשה, ואח"כ ללמוד תורה, כדין בני ארץ ישראל העשירים. אבל אחר שאליפז עשאו עני, הוצרך ללמוד תורה ואח"כ לשאת אשה, כדין בני בבל העניים. ולכן יצא ללכת לחרן, ולבסוף הגיע לבית שם ועבר למלא כריסו בתורה...

 

*

ולפ"ז (בהקדם הרש"י הנ"ל, שנעשה יעקב עני) מבואר הרש"י בפרשה זו, עה"פ "ויגל את האבן מעל פי הבאר", שיעקב עשה זאת כאדם המעביר פקק מעל גבי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול.

שיש להקשות, מה בא הפסוק להשמיענו בכך שהיה יעקב גיבור?

ולפי דברינו מובן, שהתורה באה להשמיענו שאע"פ שהיה כוחו עצום, ויכל להרוג את אליפז במחי יד, ובכך לפתור לו את ספקותיו בענין כיבוד אב ואם, בכל זאת העדיף יעקב לתת לו את כל ממונו, ובלבד שלא להרים עליו יד לרעה. וזה מוסר השכל גדול מאוד...

 

*

ועוד אפשר לבאר, בהקדים הגמרא במסכת נדרים (ל"ח): "אמר רבי יוחנן, אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר חכם ועניו, וכולן ממשה".

ולפ"ז מובן, שהתורה באה להשמיענו שגם מעלת הגבורה היתה ליעקב, בנוסף לשאר המעלות שהיו בו (שהרי כשיצא מבית לבן היה עשיר, וכמו שגילתה התורה אצל משה)...

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. 
ישר כח! מדהים ביותר
אברהם (23/11/2012 12:37:03)
2. 
חיכיתי לזה, תודה רבה
יונתן (23/11/2012 12:37:45)
3. 
תודה רבה ושבת שלום לכולם!
אילנית (23/11/2012 12:38:23)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה