מבט לפרשת השבוע "יתרו"
1/02/2015 09:20
הגדל

קיום העולם ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע התורה הקדושה היא הבסיס לקיום העולם, המצוות הם הכח המאפשר לנו לחיות בעולם ● למה כתוב בבריאת העולם "יום השישי"? ● פרשת "יתרו"

ויתיצבו בתחתית ההר (יט, יז).

הגמ' במסכת עבודה זרה דף ב' עמ' ב'. מובא שלעתיד לבוא יאמרו אומות העולם להקב"ה "רבונו של עולם כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה (את התורה הקדושה) כמו שעשית לישראל" שכתוב "ויתיצבו בתחתית ההר" – אמר רב דימי בר חמא: מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם: אם מקבלים את התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מיד אומר להם הקב"ה..... שבע מצוות שקיבלתם היכן קיימתם?

אומות העולם טוענים שאם הקב"ה היה כופה אותם לקיים תורה, הם היו מקיימים את התורה. לכאורה קשה: הרי עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע" בלי כפיית ההר כגיגית. ישראל הסכימו לקבל עול תורה ומצוות מרצון ולא בכפיה.

הגמרא מספרת על אותו מין (כופר) שאמר לרבה "אטו עמה פזיזה דקדימתו למריכו נעשה ונשמע". עוד לפני שלמדנו מה הם תרי"ג מצוות קיבלנו עול מצוות.
למעשה צריך להבין למה הקב"ה כפה הר כגיגית על ישראל הרי הם אמרו נעשה ונשמע ?

מתרצים המפרשים שאותו הדור של מעמד הר סיני לא היה צריך כפיה. הדור הזה זכה להגיע לדרגה קדושה עצומה ממ"ט שערי קדושה. ולכן הם דיברו בשפה שמלאכי השרת מדברים "נעשה ונשמע". אבל במתן תורה היו כל הנשמות של כלל ישראל בכל הדורות.

הקב"ה ידע שיבואו זמנים קשים.  דורות חלשים שהרי יש ירידת הדורות.

רבי נתן הבבלי מתאר בירושלמי ביקור שלו בתא נידונים למוות בתקופת מרד בר כוכבא. שואל רבי נתן בני על שום מה יצאת לישרף ? יהודי נידון למות בשריפה. שואל אותו רבי נתן מה החטא שלך, שהמלכות גזרה עליך למות, לישרף חי. עונה היהודי מלתי את בני.

החטא הגדול של היהודי שהוא הביא את בנו בבריתו של אברהם אבינו. ממשיך רבי נתן לעוד נידון למוות ושואל בני על שום מה יצאת להיצלב. עונה היהודי: אכלתי כזית מצה בליל הסדר.

והנידון הנוסף נשאל בני על שום מה יצאת להיסקל, עונה הנידון למוות: על שלמדתי תורה. על מצווה היה עונש מוות, וכל מצווה, המוות המיועד לה. זמנים קשים. יהודים נהרגו על קיום מצוות ממש. בא הקב"ה ערב מתן תורה ומסביר לכל הנשמות, לכל הדורות, אין קיום לעולם בלי תורה ומצוות. לא מדובר בעונש, מדובר במציאות. הקב"ה התנה עם העולם כולו שיתקיים בזכות התורה והמצוות. כל בריאת העולם היתה בזכות התורה שקדמה לבריאת העולם "הסתכל באוריתא וברא עלמא".

למה כתוב בבריאת העולם "יום השישי"? מבאר רש"י, התורה הוסיפה את האות ה, "לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמישה חומשי תורה.

דבר אחר יום הששי כולם תלוים ועומדים עד יום הששי הוא ששי בסיון המוכן למתן תורה".

לפי הדברים מובן שאותו הדור שיצא ממצרים והגיע לדרגת קדושה גבוהה אכן אמר נעשה ונשמע, אבל הכפית הר כגיגית היתה עברונו הדור של ביאת המשיח הדור החלש, שצריך לדעת שאין ברירה אחרת לקיום העולם. העולם תלוי בקיום תורה ומצוות.

באים אומות העולם וטוענים בדור של ביאת המשיח למה לא כפית עלינו את ההר, עונה להם בורא עולם, אפילו שבע מצוות אתם לא מקיימים, שאותם קיבלתם על עצמכם.

בפרשת יתרו לומדים על מתן תורה. הלימוד שלנו שהתורה הקדושה היא הבסיס לקיום העולם.

המצוות הם הכח שלנו לחיות בעולם. בלי קיום תורה ומצוות אין קיום לעולם.

 

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה