תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

פתרון חלומות ע"פ הקבלה

 

נושא פתרון החלומות הוא נושא מורכב - פרק שלם במסכת ברכות עוסק בו ● "כדורי.נט" מגיש: פתרון חלומות מתוך ספר קבלה מעשית עתיק, הנקרא 'לדרוש אלוהים', שחיברו המקובל רבי אברהם חמווי זצ"ל  ● הפתרונות הם ע"פ דברי יוסף הצדיק, דניאל הנביא, תלמוד בבלי, רב האי גאון, רש"י, ועוד

 

הרואה שעומד במקום צר – פתאום ירוויח  וטוב לו. וכותב על זה בספר "לדרוש אלוהים": "ולא ידעתי למה? אדרבא, אני שמעתי וגם אני ניסיתי, כי החולם שרואה עצמו סגור במקום אחד ואינו יכול לצאת, או שהוא יוצא מחורים צרים, מראה צער וצוקה על החולם".

 

הרואה עצמו עולה בסולם - טוב לו.

הרואה שההר מזדעזע - רעה תבוא עליו באותה שנה.
 
העומד על ההר, או הרואה עצמו עולה להר - יעלה לגדולה, ואם ירד ממנו רע לו.
 
הרואה עצמו עולה למעלה - טוב לו ולבניו.
 
הרואה עצמו משקיף ומביט ממקום גבוה - חיים ארוכים יגיד.
 
העולה לגג - עולה לגדולה. ירד - יורד מגדולתו. ויש אומרים הרואה שעלה לגג ושוב ירד - כיון שעלה עלה ולא ירד מגדולתו (גמרא).

החופר בארץ - לא יפחד, ואם חולה הוא - רע לו (יוסף הצדיק). מכיוון שהחופר בארץ מרמז שמכין לעצמו קבר, לפיכך אם חולה הוא רע לו, אבל אם אינו חולה  - אין לו לפחד.
 
הרואה שנושא עפר - הוא רמז לקבורה.
 
הרואה עצמו בביתו או במדינתו – מצרה ינצל.

הנתפש למעצר - שמירה נעשית לו שלא יינזק, כמו שרואה בחלומו ששומרים עליו. נתנוהו באזיקים - הוסיפו לו שמירה על שמירתו. ואם ראה בחלומו שרק קשרוהו בחבל – אין זה סימן לשמירה (גמרא).
 
הרואה עצמו בבית מרוקם ומצויר - שמחה והשקט יגיד.
 
המעמיד דלת על פתח ביתו - יישא אישה במהרה.
 
הרואה עצים המעמידים את הבית נשברים - סימן רע לו.
 
הרואה משקוף שבור - אשתו או בניו ימותו.
 
הרואה שמחריב בית ישן – טוב לו. הרואה שמחריב בית חדש - רע לו. כיוון שבית ישן הוא סימן רע בחלום, וכשרואה שנחרב הרי זה סימן שהרע הלך לו. לעומת זאת, בית חדש הוא סימן טוב בחלום, ולכן כשרואה שנחרב הרי זה סימן שהטוב הלך לו, ולכן רע לו.
 
הרואה קירות ביתו שנפלו - בן ימות.
 
נפלה התקרה  אשתו תמות.
 
הרואה שנפל כותל ביתו - מוות וצרה בקרוב יהיה לו. מכיוון שעיקר ישיבת האדם הוא בבית, וכשהכותל נופל הרי זה סימן שיחרב הבית בגלל שימותו האנשים ואין מי שיגור בבית, ויברחו מהבית מרוב הצרות.
 
הרואה עצמו בצד מערב - ילך לארץ רחוקה וישוב (רב האי גאון).
 
ואם בארץ מזרח - הנאה תהיה לו.
 
הרואה עצמו בארץ מצרים - ירבה טובתו.
 
הרואה עצמו בארץ ישראל או בירושלים - הקב"ה יוליכהו לאותה מדינה.
 
ואם ראה עצמו בארץ ירדן - חלקו עם הצדיקים.
 
הרואה עצמו בדמשק ובנהרותיה - הקב"ה מחדש חיותו.
 
ראה עצמו בארץ ארם - עבר על מצווה.
 
ואם בארץ שעיר - חולאים יבואו לו.
 
ואם ראה עצמו בארץ אדום [=אירופה, ארה"ב] - צרה יעבור עליו.
 
ואם בארץ פלישתים - יעשה מעשה ויתקרב לקב"ה.
 
הרואה עצמו בארץ אשכנז - אבל יהיה לו.
 
הרואה עצמו בארץ חם - צרה תעבור עליו וינצל ממנה.
 
הרואה עצמו בארץ כוש - בצרה גדולה יהיה.
 
הרואה עצמו בעיר עיר מבוצרת בחומות - מעשה עשה שהקדוש ברוך הוא יסתירהו בצל כנפיו.
 
הנכנס לכרך בחלום - חפציו נעשים לו.
 
הרואה עצמו בעיר ללא חומה - צרה תעבור עליו.
 
ואם ראה שעובר ממדינה למדינה - ירבה הלכו ממקום למקום. ואם חזר למדינה ממנה יצא - תרבה טובתו.

הראש והכליות והאמה [אבר הברית] - מראה על החולם עצמו.

הכתפיים – מראה על הנשים והאחיות. כי דברים רבים נשא אנחנו בעד הנשים והאחיות, כמו שהכתפיים נושאות המשא.

האצילים [מהמפרק עד הכתף] – מראה על הבנים והבנות, כיון שהם תחת שלטונו.

הזרועות [מהמרפק עד כף היד] - מראות על החברים ובני הבית והעבדים. כי כמו שהזרועות עוזרים כך אלה עוזרים לאדם.

היד [כף היד] – מראה על המשרתים החכמים, כי נקבל מהם עבודה שלימה כמו מהיד.

האשכים – מראה על הבנים .

העגבות [הישבנים] והרגליים והשוקיים – מראה על כל קיום החיים.

הירכיים – אל הקרובים.

המעיים והכבד– מראה על אוהבים עצמיים או על עושר, כי כל זה סודי ונסתר כמו המעיים והכבד. והמצרים אמרו שהכבד מראה על התאווה.

הדם – מראה על אוצר, כי הדם מסמל זהב, כי בעד הזהב פעמים רבות נחסר דמנו.

והמצרים אמרו שהדם מראה על הכעס.

הלב - מראה על החיים.

הנגעים [הפצעים] עם דם ועם מוגלה - מראה לעצמיות [לאדם עצמו או לעצמות?] או לזהב.

השער מהזקן – מראה יופי ואישות.

השער מהאצילים [מהמרפק עד הכתף] – מראה על הנשים כי הן תחת ממשלתו .

השער מהערווה – מראה על האויבים.

שאר השערות – מראה על עושר וכלים נאים מזהב.

התעופפות [רואה עצמו מרחף בחלום] – מראה על שינוי מקום או שינוי מצב, כפי העניינים הנראים בגבול ההתעופפות.

הרואה שהוא מתענה – רע לו. (ובגמרא אמרו: "כל חלום ולא טוות". פירוש, כל חלום יראה אדם רק שלא יראה שהוא מתענה. ולכן נהגו העולם להתענות אפילו בשבת. ויש אומרים, שדווקא שראה שמתענה בשעת נעילה של יום הכיפורים. ונראה שהטעם לכל זה הוא, שהרואה כן סימן שיש לו עוונות שצריך להתענות עליהם, ולכן אמרו שרע לו).

הרואה שגבהה קומתו – שנים רבות יחיה.

הרואה שהוא רץ או שהוא ישן – טוב לו.

הרואה שהוא חולה – ישמח באותה שנה.

הרואה שרוכב על צוואר אדם – ירכב על צוואר אויביו.

הרואה שנפל מן המעקה – צרה יגיד.

הרואה עצמו נידון במשפט וניצול – צרה יגיד.

הרואה שרוחץ ראשו – ניצול מכל צרה.


הרואה מצחו שבור – צרה יגיד.

הרואה שחושש [כואב] בעינו – רע לו.

הרואה עצמו שמת – טוב לו.

הרואה עצמו תלוי – יעלה לגדולה.

ואם יורד מראשו – אל יפחד, כי השעה מתאחרת לו ויעשה תשובה.

הרואה שנחתך חוטמו – חרון אף נסתלק ממנו.

הרואה שנפלו שיניו הטוחנות – בנותיו או אחיותיו ימותו.

הרואה שגדלו שיניו – טוב לו. ורש"י אומר, ישועה גדולה תבא לו.

הרואה שן צומח – חולי יגיד.

הרואה שן שחור – צרה בקרוב.

הרואה שן מתנדנד – חולי יגיד.

הרואה שן מתנדנד ונופל – מוות יגיד. ואם כאב לו בנפילת השן - ימות אדם שיכאב לו מיתתו מאד. ואם לא כאב לו בנפילת השן – ימות אדם שלא יכאב לו מיתתו (ולכן התפשט המנהג להתענות על חלום זה אפילו בשבת).

הרואה לחייו שנשרו – יועצי רעתו ימותו.

הרואה עצמו אילם – טוב לו, ויש אומרים רע לו.

הרואה שזקנו נגזזת בתער – רע לו.

הרואה שזקנו נגזזת במספריים – טוב לו.

הרואה שנתלש זקנו – שם רע יצא עליו.

הרואה שמורט זקנו או שזקנו נופל – צרה יגיד.

הרואה משחית בשערות ראשו, ואין בראשו רק שערות קטנות קצוצות – טוב.

הרואה שמספר את שערות ראשו – סימן יפה לו.

הרואה שמגלח שערות ראשו וזקנו – סימן יפה לו ולכל משפחתו.

הרואה תגלחת – ישכים ויאמר: "ויגלח ויחלף".

הרואה שמקיז דם – עוונותיו נמחלים, והרבה טוב לו. בגלל שהעוונות נקראו אדומים, וכמ"ש "ואם יאדימו כתולע".

הרואה שיורד לו דם מחוטמו - יתמעטו ימיו.

הרואה שיורד לו דם מכתפיו - יאבד דבר גדול.

הרואה שיורד לו דם מזרועותיו - הפסד מעט יבא לו.

הרואה שיצא דם מנחיריו – יחלה ויתרפא. ואם נתלכלך בדם – הפסיד ממונו. (בגלל שהדם הוא סימן למעות [דם מלשון דמים-מעות], ולכן כשראה שיצא דם מנחיריו הוא סימן שיוציא המעות שהרוויח בזיעת אפו בחולאים. ואמרו שיתרפא, בגלל שהדם היוצא מנחירי החולה הוא סימן רפואה. ואם נתלכלך בדם הפסיד ממונו, להורות כי בלי ההוצאות האלו היה יכול להתרפאות).

הרואה שיצא דם מגופו ולא התלכלך בו – עוונותיו נזכרים. וי"א עוונותיו נמחלים.

הרואה שישתין דם – אשתו מפלת נפלים.

הרואה שיטהר – רע לו.

הרואה שיעשו לו חבורה – יתמעטו ימיו.

הרואה זרועותיו צחות ולבנות – אנשים גדולים יאהבו אותו.

הרואה זרועותיו מכוערים או מלוכלכים – אוהביו מדברים עליו שקרים.

הרואה זרועותיו שנפלו – רע יבא.

הרואה שנקצצו ידיו – אינו צריך למעשה ידיו.

הרואה ציפורן מחוסר ורע – חכמה יגיד.

הרואה דדיו שנחתכו – צרה יגיד.

הרואה עצמו שיצאו מעיו – בניו יקבור.

הרואה צואה מהחולם או מאחרים – מראה על מעות שנאספו בשם רע. כי כמו שהצואה נסתרת, ובגלל הסירחון תתפרסם, כך המעות שנאספו בשם רע.

הרואה שנפנה בחלום – סימן יפה לו, בתנאי שלא קינח (בגלל שהמתפנה יוצא סירחונו, ולכן יפה לו. ובלבד שלא יקנח, כדי שלא ימאיס ידיו, והוא סימן שיצטרך לטנף ידיו לעשות צרכיו, ובזיעת אפו יאכל לחם).

הרואה שמשתין בכלי כסף או זהב או כלי מכובד – יוליד עם אישה מכובדת.

הרואה שמשתין בכלי מגונה – יוליד עם אישה כעורה.

הרואה שנפל אחד מביציו – יחלה ויתרפא, וי"א יאבד בן.

הרואה גיד – ייוולד לו בן זכר.

הרואה גידו עומד – גבורת בנים יגיד.

הרואה שנחתך גידו – ימות באותה שנה. וי"א שימות זרעו.

הרואה עצמו יחף – יבא לו הפסד.

הרואה שהוא חתוך רגליים – ילך למקום רחוק.

הרואה שאחד מכרעיו חתוכה – יפול בחולי גדול ויתרפא.

הרואה שאוכל בשראדם – רע ישנא.

הרואה שאוכל ראש אדם – יאכל כל רכושו במחלה.

 

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה