הוידוי הכללי - ערב יום כפור-תשרי תש"ע

בס"ד 

הרמב"ם פוסק מהי מצוות התשובה ביום הקדוש, יום כיפור, וזו לשונו: "יום הכיפורים הוא זמן התשובה לכל- ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכול לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים".(הלכות תשובה פ"ב, ה"ז)
הגמרא במסכת ברכות מביאה ברייתא: " תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם, שעבר עברה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום (אל תחשוב, שהוא עדיין עומד בחטאו) שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? (שואלת הגמרא: וכי עולה על דעתך, שהדבר רק ספק אם עשה תשובה?) אלא [כך צריך לומר: אם ראית תלמיד חכם, שעבר עברה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום מפני ש....] ודאי עשה תשובה".
יהודי שחוטא צריך מיד לחזור בתשובה. לכן אם ראית תלמיד חכם שחטא- שעבר עברה בלילה, כלומר: בסתר, תאמר, שכשם שהוא חטא בסתר- כך עשה תשובה מיד בסתר. כך מבאר העיון יעקב.
תמוה אם כך: אם החוטא חוזר מיד בתשובה, במיוחד אם הוא תלמיד חכם, למה צריך לחזור ולהתוודות ביום כיפור על כל החטאים? הרי כבר כופר החטא בתשובה המהירה של החוטא?!
כאשר מתבוננים בוידוי של יום כיפור, רואים רשימה ארוכה של חטאים. עומד התלמיד חכם ביום הקדוש, רואה את כל הדברים ואומר לעצמו: יש חטאים, שברי לי שלא עברתי עליהם, אפילו לא בשמץ של הרהור עברה. למה צריך להתוודות על חטאים כאלו, שאין ספק לצדיק, שהוא יודע, שהוא לא נכשל בהם מעולם?
ידוע, ש"כל ישראל ערבים זה בזה"- יש ערבות בין כל יהודי ויהודי. לכן צריך לדאוג, שגם החבר לא יחטא. יש מצווה: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא". אם לא מוכיחים יהודי, כמובן, לפי כל הכללים ההלכתיים, אם עומדים מהצד, אם תופשים ראש קטן- "אני דואג רק לעצמי או למשפחתי או רק לחברי", אתה תשא עליו חטא. אתה שותף לאותו החטא.
לכן ביום הכפרה הכללי של כלל ישראל, ביום שעליו נאמר: "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו", צריך להתוודות- לא רק על חטאים פרטיים אלא על כלל החטאים, מדין ערבות, במיוחד שהרמב"ם פוסק, "שציבור שעושין תשובה וצועקים בלב שלם- הם נענין, שנאמר: "כה' אלוקינו בכל קראנו אליו". (הלכות תשובה פ"ב, ה"ו) יום כיפור הוא היום היפה ביותר לחזרה בתשובה. בתוספת, שהציבור מתאסף בבתי הכנסת, וביחד עושים תשובה על כל החטאים, הכוח של התשובה הוא עצום ומועיל ביותר.

לפי הדברים, מובן גם המשך דברי הרמב"ם בהלכה ח': "עברות שהתוודה עליהם ביום כיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהן ביום כיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו". יהודי חטא וחזר בתשובה ביום כיפור. במשך כל השנה הוא עמד בניסיון ולא חזר על אותו החטא. כלומר, חזרה בתשובה מושלמת. בשנה הבאה ביום כיפור שוב מתוודה היהודי על החטא, שכבר נמחל ונסלח לו. מדוע ?
כיום ביום כיפור אנו עושים תשובה פרטית ותשובה כללית. החובה על יהודי לדאוג שכלל ישראל ישוב בתשובה. יש ערבות הדדית. אולי דווקא אם זכית לחזור בתשובה על חטא פרטי תבקש, תתוודה גם בשביל יהודים אחרים שעדיין לא זכו כמוך למחילה.

     גמר חתימה טובה!

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה