מבט לפרשת השבוע "צו"

9/03/2014 06:40
מבט לפרשת השבוע "צו" (הגדל)

התחשבות ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטת ה"אבן עזרא", שלא הקריבו עולות וקורבן פסח במדבר מפני מחסור בצאן ובמקנה ● הרי נאמר, שלבני ראובן ולבני גד היה מקנה רב, וכן ביציאת מצרים, שיצא אתם מקנה כבד מאוד ● פרשת צו

 

"להקריב את קרבניהם לה' במדבר סיני" (ז, לח)

מבאר האבן עזרא: "ובמדבר לא הקריבו עולות, כי כן אמר הנביא: "הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל" (עמוס ה,כה). גם לא עשו פסח כי אם במצרים. ושנית בהר סיני, כי במדבר לא היה להם מקנה". דהיינו: מפני המחסור בצאן לא הקריבו עולות במדבר ולא הקריבו פסח אלא פעמיים בהיותם תחת הנהגתו של משה רבנו - ביציאת מצרים ובהר סיני.

גם בפרשת פנחס על הפסוק: "עולת תמיד העשויה בהר סיני" (במדבר כח,ו) מבאר האבן עזרא: "הטעם כאשר עשיתם בהר סיני, גם זה אות, שלא העלו עולות במדבר אחר נוסעם מסיני וכו'".

כלומר, לשיטתו של האבן עזרא, המחסור, שהיה לישראל בצאן ובמקנה, מנע מהם להקריב עולות בשנות מסעיהם במדבר.

לכאורה קשה, הרי אנו מוצאים בתורה במפורש אחרת - בפרשת בא נאמר: "וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר, מקנה כבד מאוד" (שמות יב, לח) וכן בפרשת מטות מתוארים בני ראובן ובני גד כבעלי מקנה רב: "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד" (במדבר לב, א).

בני גד ובני ראובן ביקשו ממשה רבנו להישאר לגור בעבר הירדן המזרחי כדי לאפשר להם לכלכל את המקנה הרב שלהם. לכן קשה: מדוע אם כן לא הקריבו ישראל עולות ופסח במדבר, הרי היה להם מקנה וצאן? - כך מקשה בספר "כנסת ישראל".

אולי אפשר ליישב ולומר, שאכן לקבוצות בעם ישראל היו צאן ומקנה רב, אבל לא לכולם. הראיה היא שהם התלוננו "מי יאכילנו בשר" בקברות התאווה. הספורנו מבאר בפרשת בא את הפסוק: "וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד", וז"ל: של ערב רב שעלו עמם לגור בתוכם עם כל קניינם".
כלומר, לפי ביאורו, בעלי הצאן והבקר, שנאמרו בפסוק, היו שייכים לאותם בני ערב רב בלבד. וכן בפרשת מטות מדובר, כמובן, על מקנה רב ששייך לשני שבטים בלבד- ראובן וגד, בעוד שלרוב העם לא הייתה בעיה של עודף מקנה.

לכן ייתכן, שהם לא נצטוו להקריב עולות ולהקריב פסח כדי לא לבייש את אלה, שאין להם צאן ומקנה.

רואים יסוד נפלא: בזמן של מחסור, צריך לדעת איך להתנהג. אם יש מחסור, אף לחלק מן העם - אין מאפשרים לעם כולו להקריב. לא יכולים לתת לקבוצות, שחסר להן, להרגיש את החסר. לכן מונעים מכולם להקריב.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה