מבט לפרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: מבט יחודי על פרשת השבוע

 

'מבט לפרשת השבוע' נכתב ע"י הרב יחזקאל שינפלד שליט"א, רב במרכז ת"א, בביהכ"נ "נחלת יצחק", ובשכונות צפון ת"א: רמת אביב, רמת אביב ג', ושיכון ל', המלמד בקביעות בבתי כנסת ובמוסדות להחדרת ערכי היהדות.


ניתן להתארח בסעודת מלווה מלכה מדי מוצאי שבת בבית הכנסת "שער הרחמים" ברחוב בראלי 18 בשיכון ל' בתל אביב, שם מארח הרב מידי מוצ"ש אנשי תורה וחברה.

מבט לפרשת השבוע "בחוקותי"

מבט לפרשת השבוע "בחוקותי"

"והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם" ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה האפוד לא כיפר על חטא עבודה זרה בבית ראשון ● במיוחד לשיטת בעלי התוספות, שבכוחו של האפוד לכפר על עובדי עבודה זרה ממש ● אך בפועל, הבית בכל זאת חרב בגלל עבודה זרה, שעבדו באותו הדור
10/05/2015 08:25
מבט לפרשת השבוע "בהר"

מבט לפרשת השבוע "בהר"

הצלה בטרם נפילה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א לומד מפרשת השבוע "בהר", שחובת יהודי כלפי אחיו היא עזרה כזו, שהחלש יחזור ויפרנס את משפחתו בכבוד ● הענין הגדול הוא: לתמוך בו בטרם יפול
4/05/2015 07:10
מבט לפרשת השבוע "וארא"

מבט לפרשת השבוע "וארא"

עד היכן? • הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע ברית בין הבתרים היא הגורמת לזרז את הגאולה, הרי שם נאמר לאברהם אבינו שהגלות תהיה ארבע מאות שנים ולא מאתיים ועשר שנים ● פרשת וארא
16/01/2012 17:20
מבט לפרשת השבוע "וישלח"

מבט לפרשת השבוע "וישלח"

"ביזה מוסרית" • הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר באיזה זכות מוסרית בזזו האחים את העיר, אחרי שאת המאבק האלים, להרוג את אנשי העיר ניהלו שמעון ולוי לבד ● פרשת וישלח
13/12/2011 19:00
מבט לפרשת השבוע "ויחי"

מבט לפרשת השבוע "ויחי"

להתיעץ עם הגדולים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע יעקב אבינו נמנע מלרמוז על משה רבנו ועל אהרן הכהן, ועל חשמונאי ובניו? הרי יעקב מרמז על גדולי הדורות כמו דוד המלך, שמשון הגבור, מרדכי ואסתר ● פרשת ויחי
28/12/2014 07:30
מבט לפרשת השבוע "ויגש"

מבט לפרשת השבוע "ויגש"

"ואת יעקב שלח לפניו" ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע יעקב לא סמך על יוסף שידאג לו למקום במצרים, או לבית הוראה. למה יעקב שלח את יהודה? ● פרשת ויגש
17/12/2017 12:00
מבט לפרשת השבוע "מקץ"

מבט לפרשת השבוע "מקץ"

"ארורים הרשעים" • הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע שר המשקים לא ניסה להוציא מיוסף פתרון לחלומות פרעה. הרי השר ניסה להפחית מערכו ולמנוע מיוסף לעלות לגדולה ● פרשת מקץ
24/11/2013 09:00
מבט לפרשת השבוע "ויצא"

מבט לפרשת השבוע "ויצא"

מעשה יהודה ותמר ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע חז"ל למדו מתמר את חומר האסור להלבין ברבים, הרי דור קודם בפרשתנו רחל היתה מוכנה לאבד הכל ולא להלבין את לאה ברבים ● פרשת ויצא
3/11/2013 08:40

החטא הראשון - שבת בראשית, תשרי ה'תשע"א

הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע נענש אדם הראשון באוכלו מעץ הדעת, הרי הייתה זו עברתו הראשונה, ולשיטתו של תנא דבי רבי ישמעאל במסכת "ראש השנה", אין עונשין את האדם על עברתו הראשונה.

מאמינים בני מאמינים - ערב ראש השנה תשע"א

הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את התפילה: "באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט, המלך המשפט". אם חלילה איך דרך להמליץ טוב מול הפשע, מה יעזור "דבר חוק ומשפט"?
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה