מבט לפרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: מבט יחודי על פרשת השבוע

 

'מבט לפרשת השבוע' נכתב ע"י הרב יחזקאל שינפלד שליט"א, רב במרכז ת"א, בביהכ"נ "נחלת יצחק", ובשכונות צפון ת"א: רמת אביב, רמת אביב ג', ושיכון ל', המלמד בקביעות בבתי כנסת ובמוסדות להחדרת ערכי היהדות.


ניתן להתארח בסעודת מלווה מלכה מדי מוצאי שבת בבית הכנסת "שער הרחמים" ברחוב בראלי 18 בשיכון ל' בתל אביב, שם מארח הרב מידי מוצ"ש אנשי תורה וחברה.

איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "חוקת"

עבור הכלל ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה הכהן שמטהר את טמאי המתים באפר פרה אדומה, נהפך הוא בעצמו מטהור לטמא ● פרשת חוקת
22/06/2014 10:25
מבט לפרשת השבוע "בהעלותך"

מבט לפרשת השבוע "בהעלותך"

רצונו יתברך ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר איך עמרם חזר ונשא את יוכבד לאישה, אחרי שהיא הייתה נשואה לאליצפן בן פרנך בזמן הגירושין שלהם ● הרי "אסור לאדם להחזיר את גרושתו לאחר שנישאת לאחר"! ● פרשת בהעלותך
5/06/2014 11:10
מבט לפרשת השבוע "נשא"

מבט לפרשת השבוע "נשא"

כתר תורה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה מנין בני קהת נכתב בסוף פרשת במדבר ● מדוע לא נלמד בפרשת נשא, ביחד עם מניין בני גרשון ומררי ● מתוך הדברים נלמד על החיבור בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב ● פרשת נשא
25/05/2014 07:20
מבט לפרשת השבוע "בחוקותי"

מבט לפרשת השבוע "בחוקותי"

כח התורה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע הפרשה פותחת בעמל התורה: יהודי, שזוכה לעמול בתורה הקדושה, זוכה לקיים תורה בכל מצב, וממילא זוכה לברכות האמורות בפרשה ● פרשת בחוקותי
10/05/2015 08:40
מבט לפרשת השבוע "בהר"

מבט לפרשת השבוע "בהר"

זקן ויושב בישיבה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע פסח ושבועות זכו לחיבור מיוחד על ידי ספירת העומר, מה שלא מצאנו בין החגים האחרים ● וגם: מדוע סופרים את הימים שעברו, ולא את הימים הנשארים
4/05/2014 06:30
מבט לפרשת השבוע "אחרי מות"

מבט לפרשת השבוע "אחרי מות"

פרושים מול צדוקים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מיישב מה תועלת יש בשבועה, שהשביעו את הכהן הגדול לפני הקטרת הקטורת ביום כיפור. אם הוא אכן צדוקי, הרי שלדעתו השבועה שלו היא לבטל את המצווה, וידוע, שאין שבועה חלה לבטל מצווה ● פרשת אחרי-מות
6/04/2014 08:30
מבט לפרשת השבוע "מצורע"

מבט לפרשת השבוע "מצורע"

נגע במקדש ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטתו של רבי יהודה מדוע צריך לימוד מיוחד, שאין דיני נגע בבית המקדש, הרי יש איסור מפורש לא לנתץ את בית המקדש בכל מקרה ● כגודל קדושת הבית - כך גודל החורבן
30/03/2014 07:45
מבט לפרשת השבוע "תזריע"

מבט לפרשת השבוע "תזריע"

דוגמה למסירות ● בברית מילה מברכים את הילד ואומרים: "כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה, לחופה, ולמעשים טובים". מדוע רק בקיום מצוות ברית המילה מברכים כך? ● בבר-מצוה, למשל, כשילד יהודי נכנס בעול מצוות, אפשר היה לומר עליו: כשם שנכנס בעול מצוות, כן ייכנס לחופה. אך האבא אומר הפוך: "ברוך שפטרני מעונשו של זה"
31/03/2019 09:10
מבט לפרשת השבוע "שמיני"

מבט לפרשת השבוע "שמיני"

בני אהרן ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מסביר מה גרם לבני אהרן למות ● בחז"ל מובאות מספר סיבות, אף התנא רבי אליעזר אומר במסכת עירובין: "לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן" ● אולם במסכת יבמות מובא טעם אחר - שלא עסקו בפריה ורביה ● פרשת שמיני
18/03/2014 17:15
מבט לפרשת השבוע "צו"

מבט לפרשת השבוע "צו"

התחשבות ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטת ה"אבן עזרא", שלא הקריבו עולות וקורבן פסח במדבר מפני מחסור בצאן ובמקנה ● הרי נאמר, שלבני ראובן ולבני גד היה מקנה רב, וכן ביציאת מצרים, שיצא אתם מקנה כבד
9/03/2014 06:40
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה