מבט לפרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: מבט יחודי על פרשת השבוע

 

'מבט לפרשת השבוע' נכתב ע"י הרב יחזקאל שינפלד שליט"א, רב במרכז ת"א, בביהכ"נ "נחלת יצחק", ובשכונות צפון ת"א: רמת אביב, רמת אביב ג', ושיכון ל', המלמד בקביעות בבתי כנסת ובמוסדות להחדרת ערכי היהדות.


ניתן להתארח בסעודת מלווה מלכה מדי מוצאי שבת בבית הכנסת "שער הרחמים" ברחוב בראלי 18 בשיכון ל' בתל אביב, שם מארח הרב מידי מוצ"ש אנשי תורה וחברה.

"בקו הראשון של המאבק עומדים ילדי ישראל"

מבט לפרשת השבוע "ויקרא"

תינוקות של בית רבן ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר למה חומש ויקרא קדם לחומש במדבר, הרי לפי הסדר הכרונולוגי של המאורעות - בסוף חומש שמות נבנה המשכן, ובתחילת חומש במדבר נחנך המשכן ● פרשת ויקרא
2/03/2014 11:15
איך מרפאים את הלב? ע"י לימוד תורה בלב

מבט לפרשת השבוע "פקודי"

חכם לב ● איך יהודי בודק את עצמו אם יראת השמים שלו היא רק פחד מעונש או אמיתית בלב פנימה? ● כשהוא חוטא באונס ח"ו. איך הרגשתו לאחר מכן, האם הוא אומר לעצמו 'מה לעשות היה אונס', או אם הוא ממשיך להצטער ולסבול בגלל החטא ● פרשת פקודי
6/03/2016 07:10
מבט לפרשת השבוע "ויקהל"

מבט לפרשת השבוע "ויקהל"

נשים בבניית המשכן ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מיישב איך הנשים טוו את יריעות העזים למשכן, הרי מצוות בניית המשכן היא מצוות עשה שהזמן גרמא ● הדין הוא, שכל מצוות שנשים פטורות - אין הן רשאיות לסייע בהן ● פרשת ויקהל
16/02/2014 08:10
מבט לפרשת השבוע "כי תשא"

מבט לפרשת השבוע "כי תשא"

כופר נפש ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר כיצד כל יהודי נחשב כראש בני ישראל, כלומר: חשוב מאד מצד אחד, אולם מצד שני התורה מדריכה אותו לתת מחצית השקל כופר נפש, שאם לא כן יהיה חלילה נגף ● פרשת כי תשא
9/02/2014 08:05
מבט לפרשת השבוע "תצוה"

מבט לפרשת השבוע "תצוה"

הדר מול חסכון ● התורה דורשת מכלל ישראל, ובמיוחד מהנהגת העם, לתחזק את בית המקדש בכבוד ובפאר, כי זה כבוד האומה הישראלית ● אבל באותו בית דואגים שגם החלשים והעניים יוכלו להשתלב, גם הם ירשו לעצמם להביא מנחה, וכדי לא לבייש אותם תקנו, שבכל המנחות לא צריך שמן זית זך ● מכאן נלמד לכל הנהגות העם ● פרשת תצוה
2/02/2014
הבבא סאלי בישר: "הילד יחיה"

הבבא סאלי בישר: "הילד יחיה"

2/02/2014 11:15
היכל הקודש בפוניבז'. מצופה זהב

מבט לפרשת השבוע "תרומה"

כבוד התורה ולומדיה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע הארון הפנימי היה עשוי זהב ● לשיטת האבן עזרא, הקרסים היו עשויים נחושת, כיוון שהם היו מכוסים. לכאורה, גם הארון היה מכוסה. מדוע אם כן הארון הפנימי כן היה עשוי זהב טהור? ● פרשת תרומה
26/01/2014 08:20
מבט לפרשת השבוע "משפטים"

מבט לפרשת השבוע "משפטים"

מדבר שקר תרחק ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את דברי הגמרא, שלומדת מהפסוק "מדבר שקר תרחק", שאסור לדיין לסנגר על פסקו, כשהוא יודע שהוא טעה. וזה תמוה, שהרי יש איסור לדיין להטות משפט ● פרשת משפטים
19/01/2014 08:10
מבט לפרשת השבוע "יתרו"

מבט לפרשת השבוע "יתרו"

משה וציפורה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטתו של רבי יהושע, שמשה רבנו גירש את ציפורה אשתו, כשהוא שלח אותה למדין ● לכאורה קשה: איך משה חזר ונשא אותה לאשה, הרי למדנו, שמשה רבנו היה כהן גדול, וכידוע, אסור לכהן להחזיר את גרושתו? ● פרשת "יתרו"
12/01/2014 08:50
"והעליתם את עצמותי". קבר יוסף

מבט לפרשת השבוע "בשלח"

שבועת יוסף ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע רק יוסף השביע את כלל ישראל, שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל ● מפני מה שאר האחים לא השביעו את בניהם? ומדוע יוסף אינו משביע את בניו שלו אלא את כלל ישראל? ● פרשת בשלח
5/01/2014 06:10
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה