מבט לפרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: מבט יחודי על פרשת השבוע

 

'מבט לפרשת השבוע' נכתב ע"י הרב יחזקאל שינפלד שליט"א, רב במרכז ת"א, בביהכ"נ "נחלת יצחק", ובשכונות צפון ת"א: רמת אביב, רמת אביב ג', ושיכון ל', המלמד בקביעות בבתי כנסת ובמוסדות להחדרת ערכי היהדות.


ניתן להתארח בסעודת מלווה מלכה מדי מוצאי שבת בבית הכנסת "שער הרחמים" ברחוב בראלי 18 בשיכון ל' בתל אביב, שם מארח הרב מידי מוצ"ש אנשי תורה וחברה.

מבט לפרשת השבוע "קֹרַח"

מבט לפרשת השבוע "קֹרַח"

כבוד המלכות ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, שאומנם מלך שמחל על כבודו – אין כבודו מחול, כך שאסור למנוע כבוד ממלך, אבל מלך ישראל – מנהיג אמת - מוכן למחול על כבודו כדי להחזיר רשעים בתשובה ● פרשת קֹרַח
14/06/2015 09:25
המרגלים. איך העיזו לגנות את ארץ ישראל?

מבט לפרשת השבוע "שלח"

ההגנה על ארץ ישראל ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר איך יתכן שראשי הסנהדרין טענו, שארץ ישראל רעה, עד כדי כך שהיא אוכלת יושביה, ומאידך אומר הקב"ה שארץ ישראל טובה מאוד ● מה היה חסר בהבנת טיבה של ארץ ישראל לחוטאים בחטא המרגלים? ● פרשת שלח
8/06/2015 09:05
אוספים את השליו. איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "בהעלותך"

בקשה בלתי מוצדקת ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שאלת משה רבנו "הצאן ובקר ישחט ומצא להם", האם משה לא האמין שהקב"ה יכול לספק בשר לכל העם? ● ומה ההסבר לתשובת ה', "היד ה' תקצר?" ● פרשת בהעלותך
19/05/2013 09:30
חשובי העדה. איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "במדבר"

חשיבות הזימון ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מתי זימון הוא תואר של חשיבות ומתי לא ● תלוי את מי מזמנים ולאיזו מטרה: כאשר מזמנים רב, נשיא, או כל אדם חשוב לדברים חשובים ומועילים, יש כבוד למזומן ולמזמין. אולם כשמזמנים לדברים רעים, כמו דתן ואבירם, הזימון מבזה ● פרשת במדבר
17/05/2015 09:30
מבט לפרשת השבוע "אמור"

מבט לפרשת השבוע "אמור"

סעודה שלישית ביום טוב ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטתו של רבי אליעזר, שיש לאכול ארבע עשרה סעודות בחג הסוכות בכל בוקר וערב מימי החג, גם לאלו שפוסקים, שצריך לאכול סעודה שלישית בכל יו"ט ● פרשת אמור
21/04/2013 09:25
צילום: עולם המקדש

מבט לפרשת השבוע "אחרי מות"

"אין קטגור נעשה סנגור" ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את ההלכה, שאסור לעטר את ה"קיטל" בזהב ביום כיפור ● מדוע חז"ל דימו כל יהודי בתפילתו ביום הקדוש לכהן גדול, שנכנס לקודש הקודשים? ● פרשת אחרי-מות
19/04/2015 07:05
מבט לפרשת השבוע "תזריע-מצורע"

מבט לפרשת השבוע "תזריע-מצורע"

חומרת השבועה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מביא את הסברו של רבי שמעון בר-יוחאי לתלמידיו, מדוע יולדת צריכה להביא קרבנות עולה וחטאת ● לכאורה, היולדת נשבעת בגלל הכאב העצום של הלידה. למה אם-כן היא נקראת חוטאת עד כדי כך שזקוקה לקורבנות לכפר? ● פרשת תזריע-מצורע
7/04/2013 09:30
מבט לפרשת השבוע "שמיני"

מבט לפרשת השבוע "שמיני"

שמעתי ושכחתי ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע חז"ל כל כך משבחים את גדלותו של משה, שאמר 'שמעתי ושכחתי'? ● הרי לפי התלמוד הירושלמי קשה יותר לומר 'לא שמעתי' מאשר 'שמעתי ושכחתי'! ● פרשת שמיני
2/04/2013 14:20
מבט לפרשת השבוע "צו"

מבט לפרשת השבוע "צו"

סותר על מנת לבנות במקומו ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע הגמרא במסכת שבת לא למדה הלכה מהנס שנעשה למשה רבנו, כשהוא לבדו פירק ובנה את המשכן במשך שבעת ימי המילואים ● פרשת צו
17/03/2013 09:05
מבט לפרשת השבוע "ויקרא"

מבט לפרשת השבוע "ויקרא"

שחיטת כהן ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את שיטתו של הזוהר הקדוש, שאסור לכהן לשחוט במקדש ● הרי ביום כיפור רק הכהן הגדול שחט את הקרבנות! ● פרשת ויקרא
10/03/2013 09:10
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה