מבט לפרשת השבוע

כדורי.נט מגיש: מבט יחודי על פרשת השבוע

 

'מבט לפרשת השבוע' נכתב ע"י הרב יחזקאל שינפלד שליט"א, רב במרכז ת"א, בביהכ"נ "נחלת יצחק", ובשכונות צפון ת"א: רמת אביב, רמת אביב ג', ושיכון ל', המלמד בקביעות בבתי כנסת ובמוסדות להחדרת ערכי היהדות.


ניתן להתארח בסעודת מלווה מלכה מדי מוצאי שבת בבית הכנסת "שער הרחמים" ברחוב בראלי 18 בשיכון ל' בתל אביב, שם מארח הרב מידי מוצ"ש אנשי תורה וחברה.

מבט לפרשת השבוע "ויחי"

מבט לפרשת השבוע "ויחי"

אבא מול סבא ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, למה יעקב אבינו, שהיה זקן, צריך לשכל את ידיו ● לכאורה, קל יותר לומר לנכדים הצעירים היכן לעמוד ● ובפרט, כאשר מנשה ואפרים למדו אצל הסבא תורה, והיו מספיק קרובים אליו ● פרשת ויחי
23/12/2012 09:40
מבט לפרשת השבוע "ויגש"

מבט לפרשת השבוע "ויגש"

עגלות עם מסר ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את דברי המדרש, שיהודה שרף את העגלות, ששלח פרעה להביא בהן את יעקב ● והרי נאמר בפרשה, שיעקב ומשפחתו ירדו למצרים בעגלות של פרעה!
16/12/2012 10:25
מבט לפרשת השבוע "מקץ"

מבט לפרשת השבוע "מקץ"

שידוך משמים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, כיצד יוסף הצדיק נשא לאישה את בת פוטיפרע ● אמנם טרם ניתנה התורה, ועדיין לא הוקם עם ישראל, אך צדיקי הדורות הלא קיימו את התורה ואת מצוותיה עוד לפני מתן תורה, ומן התורה אסור לשאת אישה מצרית!
9/12/2012 12:20
מבט לפרשת השבוע "וישב"

מבט לפרשת השבוע "וישב"

יוסף מחייב את הרשעים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את הברייתא: "יוסף מחייב את הרשעים" ● כל רשע שיטען בפני בית דין של מעלה – "נאה הייתי וטרוד ביצרי", אומרים לו: "נאה היית יותר מיוסף?" ● הדבר תמוה: הרי ליוסף נעשה נס כדי שלא יחטא!
17/11/2013 08:45
איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "וישלח"

כוחה של משפחה ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע נענש יעקב שהחביא את דינה מעשיו, למרות שלמעשהו היתה הצדקה - ומאותה סיבה, לאה לא רצתה להינשא לעשיו ● מה נדרש להתמודדות מול רשע?
25/11/2012 10:20
מבט לפרשת השבוע "ויצא"

מבט לפרשת השבוע "ויצא"

זכותנו בארצנו ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מדוע הוזקק הקב"ה לנס הגדול בנבואתו ליעקב אבינו, עת קיפל את כל ארץ ישראל מתחת למראשותיו של יעקב ● האם בשביל רמז בלבד משנים סדרי בראשית?
19/11/2012 13:10
מבט לפרשת השבוע "תולדות"

מבט לפרשת השבוע "תולדות"

בחירת עונש ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את הקושיה הידועה, איך בבית של יצחק ורבקה, שניים שקידשו שם שמים ומסרו נפשם למען שמו יתברך – גדל ויצא בן רשע בדמות עשו ● ומדוע רבקה אינה מבררת יותר על אודות החתן?
12/11/2012 15:15
מבט לפרשת השבוע "חיי שרה"

מבט לפרשת השבוע "חיי שרה"

שידוך משמים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר מדוע אליעזר, עבדו של אברהם אבינו, בוחן את השידוך ליצחק, בן אדונו, דווקא בבאר ולא בבית משפחתה ● מי ערב לו, שהנערה שימצא בבאר תהא אכן ממשפחת אברהם, כפי שאברהם השביעו? ● ומדוע רבקה אינה מבררת יותר על אודות החתן?
9/11/2014 09:15
איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "וירא"

אברהם מול המלכים ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר, מפני מה אברהם אבינו הסכים לקבל מתנות מאבימלך ומפרעה, ואף עודד זאת ● הרי "שונא מתנות יחיה" ● ועוד, שהרי ממלך סדום הוא סירב לקבל ● מה החילוק בין המתנות?
28/10/2012 12:30
איור: אהובה קליין

מבט לפרשת השבוע "לך לך"

מצווה לשמה ● הרב יחזקאל שינפלד מבאר את דברי רש"י על דברי הקב"ה לאברהם: "שכרך הרבה מאוד", איך צדיק כמו אברהם אבינו דואג על השכר שלו? ● הרי נאמר: "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס"
18/10/2015 11:40
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה