דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "לך לך"

18/10/2015 09:05
הספר "אוצר הפנינים" (הגדל)
הספר "אוצר הפנינים"

'כדורי.נט' מגיש: פנינים לפרשת השבוע "לך לך", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך

"ואעשך לגוי גדול ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה" (יב, ב).

אפשר לבאר, בהקדים דברי הזוהר הקדוש, שיש ארבע רגלים למרכבה, אברהם יצחק יעקב ודוד.

ועוד יש להקדים, הגמ' במסכת פסחים (דף קי"ח), שלעתיד לבוא יעשה הקב"ה סעודה לצדיקים, ודוד המלך יברך ברכת המזון על כוס של ברכה.

וזהו ביאור הפסוק, "ואעשך לגוי גדול" זהו שאומרים אלוהי אברהם, וכמש"כ רש"י, "ואברכך" זהו אלוהי יצחק, "ואגדלה שמך" זהו אלוהי יעקב. ואם תקשה, מדוע הוזכרו שלוש רגלי המרכבה ולא הוזכר דוד שהוא הרגל הרביעית, ע"ז עונה "והיה ברכה" שרומז על דוד, שלעתיד לבוא יברך על כוס של ברכה...

"ואגדלה שמך" (שם).

רש"י: "זהו שאומרים אלוהי יעקב".

ויבואר בהקדם דברי חז"ל, שמספר אותיות האבות אברהם יצחק ויעקב, הוא י"ג, וכן האמהות, שרה רבקה רחל ולאה, מספרם י"ג, כנגד י"ג מדות, ובצירוף שניהם עולה שם הוי"ה ברוך שמו. ומפני זה אומרים אנו בתפילה "אלוהי יעקב", אע"פ שנשתנה שמו לישראל, שהרי אם נאמר "ישראל" יהיה מספרם יותר מי"ג.

וזוהי כוונת רש"י, "ואגדלה שמך - זהו שאומרים אלוהי יעקב", כי לולא הגדלת שם אברם לאברהם, היינו אומרים בתפילה "אלוהי ישראל", וגם אז יהיה מספר האותיות י"ג. אבל אחר שהבטיח הקב"ה לאברהם "ואגדלה שמך", הוצרכנו לומר אלוהי יעקב...

ולפ"ז מבואר הפסוק בתהילים (קכ"ד), "לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל".

שהביאור שם, "לולי הק שהיה לנו", שהוצרכנו לרמוז שם הוי"ה בתפילה, "יאמר נא ישראל", היינו אומרים שם ישראל ולא יעקב. אבל עתה אומרים יעקב, כדי לרמוז שם הוי"ה...

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. אביה (21/10/2015 19:17:59)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה