תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

ספר עתיק חזה מלחמה במיצרי הורמוז

14/02/2012 17:20
ספר עתיק חזה מלחמה במיצרי הורמוז (הגדל)

 

בספר "כלי פז", שנכתב ע"י הרב שמואל לניאדו זצ"ל, ראש הרבנים בארם צובא, לפני כארבע מאות שנה, נכתב כי מלחמת גוג ומגוג תפרוץ באיזור הורמוז - אותו מעבר ימי שבו איראן מאיימת לפתוח בעימות מול המערב ● האם אנו קרובים למלחמת גוג ומגוג?

 

אין לנו מושג קלוש, כיצד יראה העולם בזמן ימות המשיח. הרמב"ם במשנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות, כתב:

 

"אמרו חכמים: 'אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד'. יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג; ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר: 'הנה אנכי שולח לכם את אליה'. ואינו בא אלא לשום שלום בעולם, שנאמר: 'והשיב לב אבות על בנים'. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו - עד שיהיו... ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר. שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה. וכן לא יחשב הקצין. אמרו חכמים: 'תפח רוחם של מחשבי הקצים'. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שבארנו".

 

על-כל-פנים, יש ענין לדעת שהגאולה ממש בפתח, וצריך לחזור בתשובה כל עוד אפשרי הדבר. כי ביאת משיח צדקנו תהיה לפתע פתאום ואז יהיה מאוחר מדי. ברור לכולנו כי רק לימוד תורת ה' וקיום מצוותיה, ובתפילה לה´ מקרב לב ובדבקות רבה, שיצילנו מן המלחמה האיומה שעומדת ככל הנראה להתרחש, שבה יעשה הקב"ה דין עם הרשעים, ויגאל את עמו, ישראל. שלא יטעה מי מבינינו את הטעות הנוראה שעלולה ח"ו להפילו לפי שחת, שישועתנו תבוא מכוח הצבא, ש"כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" ח"ו.

 

מיצרי הורמוז, והמלחמה שבפתח

 

כל אחד שקורא חדשות, יכול לראות כי עימות גדול עומד להתרחש סביב מצר הורמוז - צינור האנרגיה העיקרי המאפשר לרוב ארצות תבל להמשיך את חייהם כרגיל. זאת על רקע הצטיידות איראן בנשק גרעיני וכמעט ברור שכדי למנוע מהם השגת נשק זה היא תותקף, תסגור בתגובה את מיצרי הורמוז ו/או תתקוף את הצי האמריקאי בים הערבי הסמוך.

 

מצר הורמוז מקשר בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי. בחופו הצפוני שוכנת איראן, ובחופו הדרומי איחוד האמירויות הערביות והמובלעת של צפון עומאן שבחצי האי מוסאנדם.

 

שמו של המצר לקוח, על־פי דעה אחת, משמו של אליל פרסי "הורמוז", אהורה מאזדה (בפרסית, "האדון החכם"), שאותו החשיבו עובדי האלילים הפרסים בני הדת הזורואסטרית כ"אל טוב", ולעומתו יש "אל רע".

 

רוחבו של המצר נע בין כ-55 ק"מ בנקודה הצרה ביותר ועד כ-95 ק"מ. חשיבותו האסטרטגית והכלכלית קריטית לשלום העולם. דרכו עוברת מרבית תפוקת הנפט של כווית, עיראק, ערב הסעודית, בחריין, קטאר ואיחוד האמירויות הערביות. בסך הכול עוברות בו כ-17 מיליון חביות נפט ביום (כ-2.7 מיליון מ"ק), שהם כ-35% מהנפט המשונע בים וכ-20% מתפוקת הנפט הכלל-עולמית, ובכך הוא מהווה צוואר בקבוק מהמעלה הראשונה באספקת הנפט העולמית. הורמוז כיום היא עיר במחוז קטן ששמו כשמה והמצוי על שפת המפרץ שמול המצר.

 

החיזוי המדהים

 

מדהים לראות כי רבי שמואל לניאדו, חזה לפני מאות שנים, כי מלחמת גוג ומגוג תחל דוקא במיצרי הורמוז. הדברים כתובים בספרו "כלי פז", שיצא לאור לראשונה בוונציה שבאיטליה בשנת 1657.

 

רבי שמואל לניאדו, "בעל הכלים", היה פרשן תנ"ך וראש הרבנים בארם צובא (חלב שבסוריה). נולד כנראה בחלב במאה ה-16. סבו היה ממגורשי ספרד, רבי שמואל לניאדו, אשר התיישב באדריאנופול שבטורקיה לאחר גרוש ספרד ונזכר בתשובות הרא"ם. על אביו, רבי אברהם לניאדו לא ידוע רבות, אך הוא מצטט אותו בספריו. הרב שמואל לניאדו נסע לצפת ללמוד אצל רבי יוסף קארו, מחבר "שולחן ערוך". בספריו מצוטטות שמועות רבות מפיהם של חכמי הזמן שחיו בצפת באותה עת כגון מהר"י בירב, הרמ"ק, האר"י, רבי שלמה אלקבץ ועוד. כאשר בקשו יהודי חלב מהרב יוסף קארו שימליץ להם על רב, בחר בו וכתב להם: "אני שולח לכם מישהו בדרגתי". הוא מכונה "בעל הכלים" על שם פירושיו לתנ"ך: "כלי חמדה" (על התורה), "כלי פז", כלי גולה" "כלי יקר" (על ספרי נביאים, לא להתבלבל עם "כלי יקר" על התורה המצוי במקראות גדולות) וכד´. ספרו "כלי פז" הוא פירוש על ספר ישעיה והוא דן בו רבות בנושאי גלות וגאולה.

 

הקטע המדובר הוא מתוך פירושו על ישעיהו פרק ל"ד פסוק ו': "חֶרֶב לַה' מָלְאָה דָם הֻדַּשְׁנָה מֵחֵלֶב מִדַּם כָּרִים וְעַתּוּדִים מֵחֵלֶב כִּלְיוֹת אֵילִים כִּי זֶבַח לַה' בְּבָצְרָה וְטֶבַח גָּדוֹל בְּאֶרֶץ אֱדוֹם"...

 

וכך כותב המחבר בפירושו על פסוק זה: "ואומר: 'מדם כרים וגו', כי זבח לה' בבצרה'. מדינה יש רחוק מבבל שמה בצרה, והיא בין גבול אשור ופרס ובין גבול ארץ אדום - הורמוז; והיא היום תחת ממשלת הישמעאלים. וברוך היודע אמתתם של דברים - אולי יהיה דרך שם המלחמה באחרית הימים". מחבר הספר אומר אפוא, שייתכן ומלחמת אחרית הימים, הלא היא מלחמת גוג ומגוג, תתחיל במצרי הורמוז.

 

חז"ל מדברים על אחרית הימים

 

בהמשך לדברים הללו, מעניין לקרוא את הזוהר בפרשת וארא (בתרגום חופשי מארמית), על אחרית הימים:

 

"ועתידין בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם ויתאספו בני אדום עליהם ויערכו עמהם מלחמה אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים. וישלטו אלו על אלו והארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום. באותו זמן יתעורר עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה ויעשה עליה מלחמה שלשה חדשים. ויתאספו שם עמים ויפלו בידיהם עד שיתאספו עליה בל בני אדום מכל קצווי הארץ. ואז יתעורר עליהם הקב״ה, זה שכתוב: 'כי זבח לד׳ בבצרה'. ולאחר מכן מה כתוב: 'לאחוז בכנפי הארץ וינערו רשעים ממנה'. ויכלה את בני ישמעאל מן הארץ וישבר את כל הכוחות שלמעלה ולא ישאר כח למעלה על עם העולם, דהיינו ישראל, אלא כח ישראל לבדו, זהו זהו שנאמר: 'ה' צלך על יד ימינך'. ובזמן ההוא כתוב: 'כי אז אהפוך על עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד', וכתיב: 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'."

 

אחד האדמו"רים אמר כי אותו עם "שיתעורר מסוף העולם על רומי" הם הסינים, שילחמו לצד איראן באמריקאים, הלא הם אדום. אנשי צמרת סינים אומרים שסין מוכנה גם לצאת למלחמת עולם נגד ארה"ב כדי לסייע לאיראן, מאחר והיא תלויה בנפט שלה. זו הסיבה שסין מתנגדת לסנקציות נגד איראן.

 

ראו גם ילקוט שמעוני, ישעיה ס':

 

"א"ר יצחק: שנה שהמלך המשיח עלה בו מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרם ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? ואומר להם הקב"ה: בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו הגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה".

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. יעל (16/02/2012 12:39:11)
2. ניר (16/02/2012 12:39:32)
3. ידידיה כהן (16/02/2012 12:40:32)
4. 
הגיע זמן הגאולה!
שרה (16/02/2012 12:40:48)
5. ציפי (16/02/2012 12:41:06)
6. 
כמה נפלא ומרגש
רינה (16/02/2012 12:54:50)
7. 
וואו, כולי צמרמורתתתתתתתתתתתתתת
אילתית (16/02/2012 12:55:09)
8. תמיר (18/02/2012 23:46:04)
9. אליה (19/02/2012 17:27:31)
10. עזרא כהן (19/02/2012 17:35:31)
11. אבי (19/12/2012 09:35:53)
12. שיר (5/04/2013 17:21:02)
13. gabriel (15/02/2014 12:23:56)
14. יהודי נרעש (17/02/2015 15:00:08)
15. יהודיה (17/02/2015 17:40:26)
16. חנה (9/06/2019 00:45:50)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

‫הגאון רבי חיים קניבסקי: "להצביע למפלגות חרדיות"
הרב שך הורה: לתלות דגל ביום העצמאות
לכל אדם יש סיפור
"בברכת האילנות פעלתי עבורכם בשמיים שיהיו לכם בן ובת"
דן כנר: "הקשר שלי לתנ"ך החל מילדות"
הילולת המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה