תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר

4/05/2014 17:10
שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר (הגדל)

שאלה:

 

אני מאוד אוהבת לשמוע מוזיקה, וקשה לי מאוד בנסיעות וכדומה להימנע מכך. האם מותר לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר? שמעתי שיש פוסקים מקילים, האם זה נכון? ומי הם הפוסקים המתירים זאת?

 

בתודה, אלישבע אהרוני.

 

תשובת הרב שליט"א:

 

ישנם כמה וכמה פוסקי הלכה המתירים שמיעת מוזיקה, גם בבין המצרים, או בימי ספירת העומר. ולהלן הדברים שליקטתי עבורך.

 

"יש סוברים שהמנהג לאסור שמיעת כלי זמר בימים אלו אינו חל על שמיעת כלי זמר דרך רדיו או שאר מכשירים אלקטרוניים ביתיים, מפני שאין בשמיעתם חגיגיות כפי שיש בשמיעת נגנים חיים.

ועוד שכיום הכל רגילים לשמוע ניגונים דרך רדיו וכיוצא בו, והשיגרה שבזה ביטלה את החגיגיות והשמחה שבשמיעתם, והרי זה כשירה בפה שאינה אסורה בספירת העומר.

ועוד שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים, שרק ניגונים של שמחה יש מקום לאסור בימים אלו גם ממכשירים ביתיים, אבל ניגונים רגילים וקל וחומר ניגונים עצובים אין לאסור בימי האבלות שבספירת העומר.

והרוצה להקל רשאי לסמוך על דעה זו ולשמוע שירים רגילים ועצובים ממכשיר חשמלי ביתי, אבל לא ישמעם בקול רם, מפני שעוצמת הקול שממלאת את חלל החדר יוצרת חגיגיות מסוימת".

(רבני ישיבת הר ברכה)

"לכן כיוון שהם מותרים כל השנה ואפילו מצווה, אין לנו טעם מספיק לאסור אותם בבין המצרים, ואף על פי שכן משמע בשדי חמד (שדי חמד ו 465 א) וכן פסק לאסור הגאון רבי עובדיה יוסף (יחווה דעת ו לד) מכל מקום אין דבריהם מוכרחים, ומי שרוצה לשמוע שירי קודש מלווים במוסיקה בבין המצרים, אין לאסור אם עושה כן מתוך חרדת קודש למטרת עבודת ד'".

(שו"ת שאילת שלמה, הרב שלמה אבינר, חלק ו עמוד 74)

"לצורך מנוחת הנפש מותר תמיד לשמוע מוזיקה. יש אנשים ששמיעת מוזיקה עבורם היא דבר חיוני לצורך מנוחת הנפש, כדברי הרמב"ם בשמונה פרקים (פרק חמישי) כו' מוזיקה זו שהיא חיונית לנפש אין לה כל קשר לריקודים ומחולות שנאסרו בימי בין המצרים, לפי המגן אברהם, והיא אינה אסורה בימים אלו".

(שו"ת "בנין אריאל" חלק אורח חיים עמוד 63, 66, להגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, חבר בית הדין הרבני העליון)

"ונראה לעניות דעתי, שכשם שידוע שלקשיים כלכליים יש השלכות על שלום בית ושלום החברה (השווה: "אמר רבי יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה". ילקוט שמעוני תהילים רמז תתפח. וכן כתובות [נט ב] 'הבטלה מביאה' כו'), כך ידוע כיום בעוסקים בתורת הנפש כי לשמיעת מוזיקה יש השלכה חיובית על מידת הרוגע של האדם ונוחיותו לבריות באופן תת-מודע, כך שדווקא בימים אלו של ספירות העומר וימי בין המצרים שיש להרבות אהבה ואחווה וריעות, איסור שמיעת מוזיקה אפילו מ'כלי שני' כדיסק או רדיו וכדומה עלול להביא באופן תת-מודע לתוצאה ההפוכה, ברמות מסוימות. ואפשר להשתמש בסברת הרב הרצל יהודה הנקין לעניין קול באישה ערווה, שכשם 'שהיום אין מהרהרים כל כך' (גליון 'קול מהיכל' חוברת ח, אלול תשנ"ח עמוד 145), כך המוזיקה, שנפוצה וזמינה כל כך בימינו לכל דורש ומבקש, שלא כמו בזמנים עברו, כבר לא מרגשת את האדם ומשמחת אותו כפעם, והחוש יעיד על כך".

"ואחר כך מצאתי שכן כתב הרב אליעזר מלמד (מאמר על מנהגי שלושת השבועות) "ואמנם, כשהחלו לייצר את מכשירי הרדיו והטייפ הראשונים, הייתה שמחה בשמיעת הניגונים דרכם, אולם כיום שהכול רגילים לשומעם, אין בזה כל שמחה, וממילא אין איסור לשומעם בשלושת השבועות".

(הרב דב אהרון בריזמן בשו"ת שלמי חובה, חלק אורח חיים סימן עח)

וכן פסק הגאון רבי יוסף קאפח זצוק"ל, על השאלה: "האם מותר לשמוע מוזיקה ובפרט בספירת העומר?" וענה: "מותר לשמוע מוזיקה מקלטת או מרדיו. דאינו כלי הניגון ממש. וכן מותר לשמוע שירי קודש. ובספירת העומר אין לחשוש כלל לשום דבר"

 

(שאלה 47 מתוך שו"ת שפרסם הרב משה צוריאל).

 

הגאון רבי יהושע אהרנברג זצ"ל (שו"ת דבר יהושע חלק ג' סימן ס"ג) כתב: "וכן אומרים שגם בימי הספירה אין לשמוע כלי זמר, אבל יתכן שנשתררב מה שאסור לעמוד במקום מזמוטי חתן וכלה וכמ"ש לעיל דגם כלי זמר שמעודדין שמחה בכלל, אבל זמירות שאינם לשמחה אלא להנאה או לכבוד כנ"ל לא ידענא שום מקור לאיסור ועיין במגן אברהם סימן תצג שנהגו לאסור לעשוות ריקודין ומחולות של רשות בימי ספירת העומר, ואילו משמיעת כלי זמר לא הזכיר כלום".

 

והגאון רבי אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילה בירושלים, כתב בשו"ת שואלין ודורשין (חלק ד' סימן ל"ז) להתיר "שמיעת נגינות רגועות, שירי רגש וערגה וכיוצא בזה" ברדיו בימי ספירת העומר, היות וכל האיסור הוא "ריקודים ומחולות".

 

בדבריו הוא דחה את כל ראיותיו של המנחת יצחק, והוסיף: "וכל אדם יש לו בביתו מכשירי הקלטה וקלטות לרוב, ואין הדברים משמחים כל כך כמו בשנים שעברו, שלא היו רגילים בכל אלו. וגם לרבים זה נחשב להם כרפואת הנפש לשמוע זמירות ופסוקים עם כלי זמר, והדבר מציל אותם מדיכאון מחשבות רעות וזרות. ומקיימים מאמר קדושים "מצוה גדולה להיות בשמחה" גם בימי הספירה, שעכ"פ איננו מראים את השמחה בחוץ, אבל בפנימיות יש להיות שמח כי העצבות מביאה את האדם לידי חטאים ומרעין בישין". ומתוך כך קבע: "על כן הדבר פשוט דיש להתיר לשמוע נגינה שקטה גם עם ליווי של כלי זמר בימי הספירה. וכן שמעתי בשם רבנים גדולים וחשובים שליט"א".

 

יש לציין שגם לשיטת המחמירים יש קולות שונות: הגר"מ מאזוז כתב להקל בשמיעת שירים בראש חודש אייר, וכן בכל יום שישי אחר חצות; יש שהקילו שמיעת שירים לאנשים מדוכאים; ויש שהקילו שמיעת שירים תוך כדי אימון ספורט, שלא נועד להנאה אלא להמרצה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהיש לך שאלה? שאל את הרב!
תגובות
1. מירי (18/04/2012 22:26:27)
2. דניאל (18/04/2012 22:27:14)
3. דוד (18/04/2012 22:31:47)
4. שולמית (27/04/2012 12:05:58)
5. יוסי (27/04/2012 12:06:46)
6. רבקי (27/04/2012 12:07:31)
7. יקיר (2/05/2012 10:48:57)
8. אפרת (8/07/2012 08:42:50)
9. אליהו (13/07/2012 18:40:49)
10. יעלי (15/07/2012 00:55:17)
11. שלמה (15/07/2012 00:57:01)
12. נעמי (15/07/2012 00:57:41)
13. שירה (15/07/2012 00:58:49)
14. שלמה (15/07/2012 01:01:56)
15. אליהו (15/07/2012 01:03:43)
16. תמי (15/07/2012 01:04:37)
17. שני (15/07/2012 01:05:17)
18. שרל'ה (15/07/2012 01:06:54)
19. 
אבל אם ההתרים קימים אז למה שהציבור לא ידע אותם??!!!!
ימימה (15/07/2012 01:07:30)
20. 
אשריכם...
מור יוסף (15/07/2012 01:08:18)
21. אורית (15/07/2012 01:10:03)
22. יונתן הקטן (15/07/2012 01:11:16)
23. מעוז (15/07/2012 01:12:15)
24. מיכלי (15/07/2012 01:13:14)
25. 
עם הוואקלים של היום עדיף כבר מוזיקה אמיתית!
סמדר (15/07/2012 01:13:53)
26. ידידיה (15/07/2012 01:14:35)
27. 
תודה רבה וישר כח עצום!
אביחי (15/07/2012 01:15:15)
28. 
תשובה מועילה שחידשה לי הרבה - תודה רבה
עופר (31/07/2014 03:11:09)

אולי תרצה לקרוא גם:

כשרות מכונות הגילוח
האם מותר לקחת פילגש בזמן הזה?
זכר למחצית השקל - מהו השיעור כיום?
צחצוח שיניים בתעניות
כיסוי ראש לנשים - מטפחת או פאה נכרית?
זכויות יוצרים, העתקת תקליטורים ותוכנות
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | סוכות | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים | טו בשבט | חנוכה  | קבלה מעשית | הלכה | ברכת הצלחה | פרנסה | ברכות לזיווג ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל  |  שבע ברכות - שידוכים לדתיים | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  |